Frihetsverdier

IS-propaganda på bibliotek i Gøteborg

Når man ikke trodde det kunne bli verre, så blir det altså det: På tre bibliotek i Gøteborg har det i flere år vært arabiske bøker med IS-propaganda tilgjengelige i bokhyllene. Hvem som har anbefalt disse bøkene til innkjøp, kan eller vil ikke bibliotekenes ledelser si noe om. Dette forteller oss - igjen - at islamsk fundamentalisme har seget inn på alle nivå i Sverige. Norge er nok ikke et unntak, dessverre. Hva finnes av arabiske fundamentalistiske bøker i bibliotek eksempelvis i Groruddalen?

Flere biblioteker i Gøteborg har spredt propaganda for Den islamske staten (IS) på arabisk. En bok som blant annet beskriver IS sin terrorstrategi og gir tips om hvordan man kan drepe mennesker, for eksempel ved å brenne dem levende, har vært tilgjengelig for utlån i flere år.

Boken ble oppdaget av P4 Gøteborg, som gikk gjennom bibliotekets arabiske utvalg. Fra boken siterer reporteren «Individuals, anywhere in the world, can help IS through terror». Han beskriver også deler av innholdet, hvor det fremkommer at boken oppfordrer til drap på mennesker som arbeider for demokrati og hvordan man kan utvide kalifatet med makt.

– Jeg ble overrasket. Hvorfor er den boken på by-biblioteket? Det er ekstremt farlig, sier Hazem Dakel, journalist i SR som selv tidligere ble kidnappet av IS-jihadister.

Boken det er snakk om er på det statlige biblioteket i Gøteborg sentrum og på bibliotekene i områder som produserte mange IS-krigere i sin tid, i gettoene Angered og Biskopsgården. Disse områdene var rene rekrutteringsbaser for IS, og Gøteborg var en av byene i Europa der flest IS-krigere kom fra relatert til folketallet.

Verdiene, virkelig?

Hvem som kjøpte inn boken, og motivet bak innkjøpet, er ikke kjent.

Gøteborg by opplyser nå at de vil trekke boken fra alle byens biblioteker.

– Dels handler det om at vi gjør utvalg når vi kjøper inn. Vi har kriterier for hva som skal stå i hyllene i Gøteborg by og dette oppfyller ikke de kravene, sier Malin Sandell, enhetsleder i Media Gøteborg by etter P4s avsløring.

«Ikke oppfyller kravene». Dette må mildt sagt kalles et understatement.

Jeg kan for øvrig smette inn her at boken Islam. Den 11. landeplage (2015), som ble oversatt til svensk, Landsplågan islam (2016), ble avvist av flere bibliotek i Sverige fordi den «støtet mot verdigrunnlaget» til den offentlige utlåneren. Smak på den – opp mot en IS-maual. Mitt inntrykk er at bøker i Sverige – sobre og veldokumenterte – som er kritiske til masseinvandringen og islam har vanskelig for å finne veien til bibliotekenes bokhyller. De sensureres bort, nettopp med begrunnelsen uakseptabelt verdigrunnlag. Slik spises demokratiet opp, sakte med sikkert.

Nå har den nye svenske regjeringen vedtatt at de for å samle Sverige verdimessig ved å kjøre en kulturkanon inn i samfunnet. Som vi skrev i går: «Denne kulturkanonen, som for øvrig burde omdøpes til verdikanonon først som sist, skal etter alle solemerker bidra til et mer verdisamlet Sverige.» Ett av tiltakene i denne sammenheng bør være et oppgjør med den udemokratiske sensuren i landets biblioteker.

Norge kunne nok også vært tjent med at alt av litteratur på språk fra den islamske verden ble gjennomgått med utgangspunkt i hvilket verdigrunnlag som formidles, enten det er på arabisk, urdi, farsi eller andre språk.

Selvsagt kan man ikke forvente at svensker i bibliotekenes skranker kan lese arabisk. Altså er man avhengig av folk med arabisk bakgrunn som er tro mot demokratiet. Det kan dem bak innkjøpene av IS-manualene langt fra være. Men de kan ha alle de ytre tegnene på såkalt integrering. snakke svensk, være selvforsørgende og følge loven. Igjen får vi et grelt eksempel på at disse kriteriene er håpløse. Enten det er i Sverige eller Norge har politisk ledelse overhodet ikke knekt integreringskoden. Den har i sin kjerne to ord: verdimessig assimilering. Punktum.

Samnytt