Mediekritikk

I NRK er veien kort fra familie og fedreland til ekstremisme

NRK tegner og forklarer om høyrevinden som blåser over Europa. Kanalens innhentede ekstremismeforsker Cathrine Thorleifsson forteller at Italias valgvinner Giorgia Melonis fokus på nasjon, familie og fødsler har menneskelige konsekvenser fordi det angriper minoriteters rettigheter og individuelle rettigheter. Flankert av NRKs Europa-korrespondent brettes en illiberal framtid ut - uten et eneste motperspektiv.

Cathrine Thorleifsson er ekstremismeforsker C-REX ved Universitetet i Oslo, og forsker spesielt på ytre høyre. I onsdagens Dagsnytt 18 var ekstremismeforskeren invitert for å snakke om «ytre høyrevinden som blåser over Europa». Bakgrunnen for tematikken er åpenbar: Sverigedemokraternas suksess i det svenske valget, seieren til Italias brødre og Nasjonal samlings gode valgresultater i Frankrike tidligere i år.

Thorleifsson forteller om hvordan ytre høyre har blitt tatt inn i varmen av det programleder Sigrid Sollund beskriver som «vanlige partier». Thorleifsson presiserer at disse partiene har fascistiske hvit makt-røtter, og fortsetter deretter med bekymring for Europas forestående illiberale framtid.

Særlig ille synes det å være at Melonis program fokuserer på familie og fedreland. Etter en innskutt leddsetning om at Melonis politikk har paralleller til Viktor Orbán og Ungarn, fullfører ekstremismeforskeren resonnementet om hva et slikt fokus innebærer. Ikke uventet kommer argumentet om at kjærlighet er hat.

Ikke bare minoriteter generelt, men «individuelle rettigheter», presiserer forskeren.

NRK intervjuer ikke bare ekstremismeforskeren, de intervjuer også sin egen Europakorrespondent, som kan fortelle at andre ytre høyrepartier har gratulert Meloni med valgseieren og sågar vært glade. NRK får det til å høres påfallende ut at partier som står hverandre politisk nær uttrykker glede over hverandres framgang, som om det er noe man bør være obs på. Thorlefsson er opptatt av hvorvidt demokratiet klarer å stå imot denne vinden av «tradisjonelt sett hvite menns» holdninger som nå har spredt seg til både kvinner og unge velgere.

Huff, disse hvite bygdemennene, tenk at noen kan dele meningene deres, også kvinner og barn da! Ei heller er veien lang fra ytre høyre til ren høyreekstremisme, skal vi tro forskeren, som presiserer at noen av ytre høyrepartiene allerede har «ekstreme elementer», og at de eksempelvis kan hevde at landene islamiseres.

Mens programlederen får sagt at partiene er lovlige, er NRK-korrespondent Simen Ekern opptatt av ytre høyrepartienes nasjonalistiske trekk, der han framholder at partiene på tvers av landegrenser har et sammenfallende språk om at «europeiske lands befolkninger er i ferd med å miste sin identitet og bli skiftet ut med noe annet, grunnet en slags villet operasjon».

Ubalansert

Høyremannen Simen Sandelien reagerer på NRKs vinkling. På Facebook skriver han «dagens mediekritikk«:

Hva er det ekstremismeforsker Cathrine Thorleifsson får seg til å si på Dagsnytt 18 i dag? Hvorfor inviterer ikke NRK en motdebattant som kan tilby et kontraperspektiv? Fokus på «Nasjon og familie» [..] har menneskelige konsekvenser fordi det angriper minoriteters rettigheter og homofiles rettigheter», sier Thorleifsson.

Hvorfor er fokus på nasjon og familie et angrep på noens rettigheter? Hva er koblingen? Og har ikke også den opprinnelige befolkningen i europeiske land noen rettigheter på samme måten som bestemte undergrupper definert ut fra kriterier som etnisk minoritetsopprinnelse eller seksuelle preferanser?

Er det ikke mer ærlig å si at man i et samfunn kan ha interessekonflikter og at demokratiet er den fredelige arenaen der man som likeverdige borgere kan fremme sine egne interesser. Nei, det er det tydeligvis ikke for Thorleifsson. I hennes bok er «det å ha en så illiberal agenda, og det å avvise mangfold, noe som har menneskelige konsekvenser». Hun fokuserer på at dette er farlig og spør om demokratiet er sterkt nok til å stå imot.

Men er det ikke også «menneskelige konsekvenser» for de som opplever fremmedgjøring, kriminalitet og utrygghet? Er det ikke også «menneskelige konsekvenser» i å se sin kultur, sine verdier og sine normer forvitre? Er det ikke også «menneskelige konsekvenser» i å kjenne på at samfunnsfellesskapet går i oppløsning?

Nei, det er det tydeligvis ikke.

For når NRK og deres eksperter er på skjermen, tvinges vi til å akseptere deres helt spesielle og ganske forvrengte virkelighetsbilde.
Det er en virkelighet der store demografiendringer og betydelig fremvekst av islam er konspirasjonsteori. Det er en virkelighet der de «menneskelige konsekvensene» som over 25% av italienerne har fortalt om ved urnene faktisk ikke finnes.

Sandelien har unektelig rett i sin kritikk av statskanalen, som ikke evner å balansere framstillingen av verken ytre høyrepolitiske seire eller ekstremisme, men heller ikke byr på noen dypere analyser av hvorfor både kvinner og unge velgere putter disse partienes valgsedler i urnene.

Det må sies å være et underlig fokus å framholde at minoriteter er de eneste innbyggerne i nasjonalstater som både har følelser, opplevelser og behov for vern, og at vern av familie og nasjonal identitet er likebetydende med å undergrave minoritetenes rettigheter. Mon tro hva NRKs innhentede ekstremismeforsker tenker om at minoritetsbefolkningen faktisk har bidratt til at eksempelvis Sverigedemokratene har vokst så betydelig siden forrige valg?

Det får vi aldri vite så lenge NRK fortsetter å hente inn eksperter med ensidige perspektiver.