Innvandring

Hvor mange illegale innvandrere er gått under jorda i Europa?

Akkurat det lurte danske Venstre på, og spurte innvandring- og integreringsministeren. Tallene som ble lagt frem forteller oss én ting: det er ingen kontroll. Ingen.

Det nøyaktige spørsmålet som Mads Fuglede (V) spurte innvandring- og integreringsminister Kaare Dybvad Bek (S) lød som følgende:

Vil ministeren redegøre for udviklingen i antallet af illegale indvandrere fordelt på lande i Europa hvert halve år siden 2019?

Det kan være at Fuglede faktisk trodde at det finnes troverdige tall på området, ja til og med fordelt på halvår. Han må ha blitt forferdelig skuffet over svaret, ikke minst hva gjelder hvilke tall det opereres med.

Tall som politisk jåleri

For det har seg altså slik, ikke spesielt overraskende, at det ikke finnes noen oversikt over antall tredjelandsborgere med ulovlig opphold i EU/EØS. Det man må ty til er Eurostats statistikk over «Third nationals found to be illegal present» der nettopp found er det sentrale.

Siden EU-kommisjonen ikke synes å bry seg nevneverdig om hvilke mennesker som bor i medlemslandene, har de åpenbart ikke prioritert å finne ut hvem som ulovlig har tatt seg inn og gått under jorda. Og det eneste Eurostat har å lene seg på er hva de ulike lands myndigheter rapporterer inn – og det de rapporterer er nettopp de som er funnet eller (tilfeldigvis) avdekket.

Dybvad Bek sier i svaret:

«Third nationals found to be illegal present» viser at antallet av tredjelandsborgere med ulovlig opphold som myndighetene har fått kjennskap til og som har fått en avgjørelse på bakgrunn av ulovlig opphold. Kategorien omfatter blant annet personer som er reist inn illegalt (herunder bl.a. på falske papirer), og personer som har reist inn på lovlig vis, men som deretter har oppholdt seg ulovlig – eksempelvis ved ikke å reise ut i overensstemmelse med utreisefrist på visum eller oppholdstillatelse eller ved å arbeide ulovlig. Oversikten utarbeides kun på hele kalenderår.

Deretter presenterer ministeren tallene embetsverket har levert han:

Hvis du ser litt på tallene i tabellen, så forteller de med all tydelighet at dette må være rene gjetteleken. Hvem tror for eksempel at Sverige har rundt i overkant av 2.000 illegale migranter de ikke kjenner til? Ei heller er tallene for Tyskland særlig troverdige, gitt den enorme innvandringen og interessen migranter utviser for landet.

Dessuten følger det ingen forklaring på de endringene som finner sted både mellom land og for ulike år. For eksempel synes de fleste land å ha vært svært så slapp med i 2020, for i forhold til 2019 hadde nesten alle nedgang i avdekkede illegale innvandrere. Nedgangen 2019-2020 var 11 prosent for hele EU/EØS-området, i noen land merkbart færre enn året før. Nedgangen var størst i Polen med 61 prosent (fra 30.900 til 12.170), deretter følger Portugal med 47 prosent (5.890 til 3.145) og Danmark med 59 prosent (fra 1.195 til 490). Norge gikk fra 2.915 til 1.900 (nedgang på 35 prosent). Ti land hadde økning dette året, størst for Ungarn med 145 prosent (fra 36-440 til 89.370), deretter følger Kroatia med 63 prosent (13.630 til 22.240).

Så kom 2021 og da er økningen på 26 prosent fra 2020 for EU/EØS. Da har 17 land økning (ikke inkludert Island da tall for 2020 ikke fremkommer), størst for Bulgaria med en økning på 378 prosent (fra 670 til 3.200) og Slovenia med 213 prosent (4.605 til 14.430). Størst nedgang hadde Spania med 58 prosent (fra 72.265 til 30.615). Nedgangen fortsetter også i land som Danmark (fra 490 til 425) og Norge (fra 1.900 ti 1.430).

Det er ingen vits å prøve å få noe ut av disse tallene. Faktisk lurer jeg mer på hvorfor de i det hele tatt blir brukt, gitt spørsmålet Mads Fuglede kommer med. Politisk jåleri eller for å finne ett eller annet som gir et typisk ikke-svar?

For det finnes andre tall som etter all sannsynlighet forteller langt mer om virkeligheten, selv om det blir estimater.

Uten rot i virkeligheten

For Danmarks del fant blant annet forskningsinstituttet Rockwool Fonden i 2019 ut at antallet illegale innvandrere i Danmark økte, og der estimatet for 2018 var 26.000. Sammenlign med med 2019 fra overnevnte tabell da det var 1.195.

Samme år, 2019, fant Sveriges Radio ut at flere enn 11.000 avviste asylsøker unnlot å forlate Sverige, og der to av tre, altså over 7.000 personer, forsvant under jorda. Men som vi sa da: verken 7.000 eller 11.000 er riktige tall. For hvis en avvist asylsøker har vært utenfor myndighetenes søkelys i mer enn fire år, så blir vedkommende slettet fra statistikken. Her gjelder det med andre ord å pynte brura. På toppen av det hele hadde Migrationsverket i 2018 estimert at ytterligere 42.000 personer var forventet å gå under jorda i perioden 2019-2022.

Det er ikke stort bedre her på berget. I 2006 anslo SSB at det var rundt 18.000 innvandrere uten lovlig opphold i Norge, der estimatet var mellom 10.000 og 32.000 personer. I en forskningsrapport fra Oxford Research fra 2010, bestilt av UDI, ble det anslått mellom 18.100 og 56.000 illegale innvandrere i Norge.

Uansett hva de riktige tallene måtte være, er de skyhøyt over hva innvandring- og integreringsministeren i Danmark legger frem i 2022. Kanskje vi må ta de i 10-gangen?

Men verre: det er mye som tyder på at våre myndigheter, og i alle fall EU-kommisjonen, slett ikke er interessert å få frem mest mulig riktige tall.

DKA.dk