Antisemittisme

Antirasistisk Senter: – Vi finner ikke noe varsel om henleggelse av imam-anmeldelsen

Politiet er klare på at Antirasistisk Senter (ARS) ble varslet formelt om at anmeldelsen av hatimam Noor Ahmad Noor ble henlagt den 23. mai i år. Antirasistisk Senter sier at de ikke finner varselet, og at det er grunnen til at de ikke har kunnet ta stilling til hvorvidt de vil klage på henleggelsen. 

Vi kunne torsdag avdekke at ARS ble varslet om henleggelsen av anmeldelsen allerede i mai, men at de ikke leverte inn noen klage på henleggelsen. Politiet var helt tydelige på at varselet ble sendt på korrekt måte (vi dobbeltsjekket med påtaleansvarlig).

Vi kontaktet også leder for ARS, Hatem Ben Mansour, for å få hans uttalelse.

Dere anmeldte imam Noor Ahmad Noor for hatefulle ytringer. På nettsidene deres skriver dere følgende om anmeldelsen:

«Vi var kjent med at saken allerede hadde blitt anmeldt, men vi ønsket å bidra til å legge press på at denne saken blir tatt på alvor. Å anmelde selv gir oss også muligheten til innsyn i sakens løp, samt gir oss et holdepunkt for å kunne forsikre oss om at saken blir registrert som antisemittisme.  Samtidig er det vår samfunnsplikt og vår oppgave å ta et standpunkt når det gjelder så grove former for hat.»

Dere ble ifølge politiet underrettet om henleggelsen 23. mai i år.

Hvorfor har dere ikke klaget på henleggelsen?

Hvilke tanker gjør dere dere om politiets henleggelse?

Svar på henvendelsen kom i går kveld.

Ikke funnet

Hatem Ben Masour svarer følgende:

Du kan sitere meg på følgende:

Antirasistisk Senter har gått gjennom vår oversikt over innkommen post og kan ikke finne noen henleggelse sendt oss 23. mai i år. Vi har derfor tatt kontakt med Politiet for å få en klarhet i dette.

Da vi ikke har sett henleggelsen kan vi ikke si noe om grunnlaget for henleggelsen, men er som mange andre overrasket over henleggelsen og mener den er uriktig. Vi vil ta stilling til hvorvidt vi skal påklage henleggelsen når vi har mottatt den.

Masour fastholder at ARS ikke har fått varsel fra politiet, til tross for at politiet er klare på at varsel er sendt.

I gårdagens avsløring av at varselet var sendt ARS uten at organisasjonen påklaget henleggelsen, fleipet jeg om at ARS muligens ville påstå at varselet forsvant i posten. Men postgangen i Norge er ikke som på 80-tallet. Når man mottar varsel fra politiet får man ikke bare et brev i posten, men også i Digipost. Undertegnede har selv anmeldt et helt annet forhold, og varsel om henleggelse/tiltale er så å si umulig å overse. Ikke bare ligger varsel i Digipost, man mottar også sms og e-post for å gjøres oppmerksom på politiets vedtak.

Tidligere leder svarer

Det finnes selvsagt en viss mulighet for at alle disse varslene har blitt sendt til tidligere leder i ARS. Organisasjonen har vært gjennom store utskiftninger i ledelsen rett i etterkant av den innleverte anmeldelsen, og rent hypotetisk kan tidligere leder ha blitt overøst av politiets generøse meldinger. Vi sendte derfor tidligere leder, Rune Berglund Steen, følgende e-post.

Kjære Rune,

Du var leder da ARS anmeldte imam Noor Ahmad Noors hatefulle ytringer i fjor.

Var det du som leverte anmeldelsen?

Ble anmeldelsen registrert på deg eller på ARS?

I en e-post til meg i går kveld skriver nåværende leder i ARS, Hatem Ben Masour, at ARS ikke klarer å finne noe varsel om henleggelsen av anmeldelsen, til tross for at politiet er sikre på at ARS ble underrettet 23. mai i år.

Har du mottatt varsel om at saken er henlagt?

Hva er dine tanker om at politiet henla anmeldelsen?

Rune Berglund Steen var rask til å besvare vår henvendelse.

Takk for henvendelsen!

Bare som saksopplysninger – nei, jeg har ikke mottatt noe varsel om henleggelse, det ville jeg selvsagt ha sendt videre til ARS, så de kunne svare.

Anmeldelsen ble sendt som ARS. Hvem som leverte den, kan jeg ikke si sikkert nå, dessverre. Jeg signerte den, etter alt jeg kan huske (og skrev nok deler av den), men mulig det var en kollega som leverte.

Jeg har vel aldri gitt kommentarer til HRS – men det ligger mellom linjene hva jeg synes om en slik henleggelse, siden det var jeg som besluttet å anmelde. Enda en henleggelse av antisemittisme…

Alt vel,
Rune

Gjenstående spørsmål

Hans-Christian Holm, som først leverte anmeldelse av Noors hatytringer, bekrefter at han nå har mottatt formelt varsel, etter at han beviselig ikke fikk varsel 23. mai, grunnet politiets feilregistrering. Men tilsvarende feilregistrering ble ikke gjort i ARS’ tilfelle, ifølge politiet.

Vi har igjen kontaktet påtaleansvarlig politiinspektør Dag Lyngås i Drammen med følgende spørsmål:

  • Hvem var adressat for underrettelsen om henleggelse?
  • Hva tror du er årsaken til at underrettelsen har kommet på avveie, også på Digipost?
  • Kan du bekrefte at Mansour har kontaktet politiet med påstand om å ikke ha mottatt underrettelse?

Lyngås har i skrivende stund ikke besvart vår e-post, men Berglund Steen har allerede fastslått at anmeldelsen ble levert av organisasjonen, ikke av noen enkeltperson knyttet til organisasjonen, slik at det dermed er hevet over særlig tvil at varsel om henleggelse også sendes organisasjonen, siden denne anses som part.

Enn så lenge står saken slik at politiet fastholder å ha varslet, mens ARS ved leder Mansour fastholder å ikke finne varselet.