Antisemittisme

Antirasistisk Senter ble varslet om politiets henleggelse av imamens jødehat – klaget ikke

Antirasistisk Senter (ARS) anmeldte til slutt imam Noor Ahmad Noors grove antisemittisme og påsto de ville "bidra til å legge press på at denne saken blir tatt på alvor". Da HRS avslørte at anmeldelsen var henlagt, uttalte daglig leder i ARS, Hatem Ben Mansour, til avisen Dagen "at de nylig har blitt klar over henleggelsen, og at det ikke enda er avgjort hvorvidt de vil klage inn saken til statsadvokaten." Politiet avkrefter påstanden. ARS ble varslet allerede i mai i år og hadde tre ukers klagefrist. Den brukte de ikke.

Jødehatet som flommet ut fra imamens facebookkonto for et år siden ble først oppdaget og anmeldt av drammenseren Hans-Christian Holm, før ARS noen dager senere, etter massivt press i sosiale medier, selv valgte å anmelde imamen.

ARS’ egne nettsider skrev de omfattende om anmeldelsen:

Noor hevder videre at, på bakgrunn av jøders «onde» karakter, er det «nødvendig» å drepe dem, samt at menneskeheten er i fare så lenge jøder er i live. Dette kommer sammen med hans legitimering av Hitlers folkemord. Dette utgjør ytringer av kvalifisert krenkende karakter. Ytringen som legitimerer «nødvendigheten» i å drepe jøder anmelder vi også som en oppfordring til straffbar handling, straffelovens § 183. Ytringene til Noor må forstås som hans ønske, og det er ikke tvil om at de rammer jøder som vernet gruppe.

At disse ytringene har kommet med 18 måneders mellomrom, at han er leder av et trossamfunn, samt alvoret i språkbruket, er med på å tegne et bilde av grovheten i antisemittismen.

Saken ble skrevet av Magali Courtade, som arbeidet som rådgiver mot antisemittisme i organisasjonen. Trykket her er på arbeidet, for Courtade er ikke lenger ansatt i ARS. Organisasjonen har heller ikke funnet noen ny rådgiver mot antisemittisme, og den tidligere nestlederen fra Mosaisk Trossamfunn, Ervin Kohn, har også forsvunnet ut av ARS.

Muslimsk interesseorganisasjon

Det har i det hele tatt vært stor utskiftning i ARS, både i ledelse og styre, og etter at imamskandalen ble rullet ut i fjor, ble Linda Tinuke Strandmyr ansatt som daglig leder og Hatem Ben Mansour ansatt som nestleder ved Antirasistisk Senter. I dag er det Mansour som sitter i lederstolen i organisasjonen, mens styret ser slik ut:

Ser man videre på ARS strategiplan for 2021-2025 og ikke minst «Nytt fra senteret» og «Arrangementer«, er det liten tvil om at hovedfokuset er høyreekstremisme, nordmenns rasisme og islamofobi.

I tillegg har ARS et uttalt og stort engasjement for Palestina, og har gått aktivt ut med oppfordring til norske myndigheter om «å fordømme israelske myndigheters diskriminerende praksis overfor palestinerne».

På sett og vis er det ikke vanskelig å forstå at glødende jødehat fares over med harelabb av ARS, det kan være vanskelig å holde tunga rett i munnen når man lever av å påpeke nordmenns diskriminering av muslimer og både ledelse og styre har stor muslimsk representasjon. Men det er likevel nødvendig å kunne holde fokus på antisemittismen som beviselig finnes i Norge i dag, og påpeke at den i hovedsak forfektes av muslimer.

Når ARS ikke forfølger jødehat på samme måte som de forfølger eksempelvis SIAN og den påståtte rasismen folk møter i kontakt med Oslo kommune er det vanskelig å ikke se anmeldelsen av imam Noors indirekte drapsoppfordring mer som et nødvendig onde for ARS enn som uttrykk for ekte engasjement.

I etterkant av avsløringen av Noor, skrev Harald Stanghelle kommentaren Jødehatets gift i muslimenes rekker, og spørsmålet han stilte bør betimelig kunne stilles ARS også, dersom de ikke skal framstå utelukkende som en muslimsk interesseorganisasjon:

Våger norske muslimer å ta et nødvendig oppgjør med denne giften i egne rekker?

Det er beviselig slik at ARS’ uttalte skuffelse over henleggelsen av Noor-anmeldelsen har et bakteppe som ikke er så pent.

Påtatt skuffelse

Betegnelsen «krokodilletårer» bør ikke brukes i utrengsmål, men det er vanskelig å finne noe mer dekkende uttrykk for hva ARS bedriver når de konfronteres med henleggelsen av imam Noor Ahmad Noors grove antisemittisme.

HRS avslørte at anmeldelsen ble henlagt, og kort tid etter plukket Dagsavisen Fremtiden opp saken. De plukket også opp daglig leder Mansour.

Daglig leder ved Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, er skuffa.

– Vi er uenig med politiet og mener jo at dette er utenfor ytringsfriheten sin grenser. Det er derfor vi valgte å anmelde imamen, sier han.

Deretter gir Dagsavisen Fremtiden Mansour rikelig spalteplass til å fokusere på hatefulle ytringer – mot muslimer. Mens imamen hyllet Hitler og oppfordret til jødedrap, er Mansour opptatt av hvor vondt det var for en muslimsk samfunnsdebattant tidligere i år.

Han mener at det samme skjedde da samfunnsdebattant Umar Ashraf anmeldte flere for hatkriminalitet. Bakgrunnen var at han avsluttet et debattinnlegg på nettsida oslodebatten.no, med «Koranen blir de aldri kvitt. I så fall må de begynne å brenne en av oss.»

Han oppfordret andre muslimer til å stå opp for religionsfrihet, istedenfor frykt etter masseskytinga i Oslo 25. juni og koranbrenninga utafor moskeen på Mortensrud i Oslo 2. juli.

Sitatet ble lagt ut på Sian sin Facebook-gruppe. Ifølge Ashraf var den drøyeste kommentaren «Sponser 20 liter bensin og 25 liter diesel.»

Mansour gir ikke et ord mer om antisemittismen han øyensynlig er innhentet for å kommentere. Men til avisen Dagen går Mansour lenger.

Anmeldelsen ble levert av Antirasistisk Senter. Daglig leder Hatem Ben Mansour opplyser at de nylig har blitt klar over henleggelsen, og at det ikke enda er avgjort hvorvidt de vil klage inn saken til statsadvokaten.

Usant

Påstanden Mansour framsetter i Dagen ser tilforlatelig ut. Det er jo ikke rart at han ikke har rukket å ta stilling til hvorvidt ARS vil klage på henleggelsen dersom han nettopp har fått vite om den. Det er bare et lite, ukommunisert problem: ARS ble varslet om henleggelsen allerede i mai – og klagefristen har dermed gått ut for flere måneder siden.

Man kan lure på hvorvidt Mansour kastet seg på det faktum at Hans-Christian Holm ikke ble formelt varslet, og at han dermed tenkte at politiet kunne tros å ikke heller ha varslet ARS på korrekt måte.

Vi sendte en e-post til politiet i Drammen:

Hei igjen,

I e-postutveksling med oss opplyser du at partene i Noor Ahmad Noor-saken ble underrettet om henleggelse 23.mai i år. Hans-Christian Holm ble ikke formelt varslet om henleggelsen før nå. Vet dere med sikkerhet at Antirasistisk Senter ble formelt varslet den 23.mai?

Svaret fra politiinspektøren kom innen en time:

Ifølge saken ble Antirasistisk Senter  informert i brev av 23 mai i år.

Mvh Dag Lyngås

Vi sendte også ARS en e-post i morgentimene:

Hei!

Dere anmeldte imam Noor Ahmad Noor for hatefulle ytringer. På nettsidene deres skriver dere følgende om anmeldelsen:

«Vi var kjent med at saken allerede hadde blitt anmeldt, men vi ønsket å bidra til å legge press på at denne saken blir tatt på alvor. Å anmelde selv gir oss også muligheten til innsyn i sakens løp, samt gir oss et holdepunkt for å kunne forsikre oss om at saken blir registrert som antisemittisme.  Samtidig er det vår samfunnsplikt og vår oppgave å ta et standpunkt når det gjelder så grove former for hat.»

Dere ble ifølge politiet underrettet om henleggelsen 23. mai i år.

Hvorfor har dere ikke klaget på henleggelsen?
Hvilke tanker gjør dere dere om politiets henleggelse?

Foreløpig har ikke Antirasistisk Senter svart på spørsmålene. Vi holder ikke pusten i påvente av noe svar heller, kanhende er det et rasistisk postbud som bevisst har unnlatt å putte politiets underretning i ARS’ postkasse slik at det skal se ut som at Mansour lyver. Med den omfattende rasismen som ARS mener foregår i Oslo kommune er det sannelig ikke godt å vite.