Islam

Angrepet på Rushdie: Overrasket over drapsforsøket?

Salman Rushdie er knivstukket og antakelig livstruende skadet. Den ene etter den andre i Norge står frem og er sjokkert. Hvorfor er de det? Rushdie har levd med dødsfatwa over hodet sitt i over 30 år. Den islamske hevnkulturen, med utspring i "profeten" Muhammed, glemmer aldri. Er det vanskelig - kanskje umulig - å ta innover seg?

Sataniske vers skapte verdenshistorie. Boken fra 1988 førte til en fatwa utgått fra Khomeinis Iran året etter. Rushdie skulle likvideres.

Hva var det som var så brennhett med Rushdies bok? Sataniske vers tar opp koranvers som skal ha blitt overbrakt profeten Muhammed av engelen Gabriel. Versene anerkjenner flerguderi, og historien forteller at Muhammed i etterkant påstod at versene var ugyldige fordi det kunne umulig ha vært engelen Gabriel, men Satan i egen person, som hadde overbrakt slik hedenskap. Derfor er ikke versene en del av den endelige koranen.

Skulle denne historien stemme, fortalt av de mest anerkjente tidligere muslimske historiefortellerne, måtte det nødvendigvis bety at Muhammed ikke var ufeilbar. Derfor ble boken Sataniske vers av mange muslimer ansett for å være blasfemisk og krenkende.

Rundt 3.000 muslimer den gang demonstrerte i Oslos gater mot Rushdie. De fleste pakistanere. Kravet var – i det minste mellom linjene – at hodet hans skulle serveres på et fat.

Nå i dag er Rushdie angrepet med knivstikk mot halsen på en scene i USA der han skulle holde foredrag. «Alle» er bestyrtet, som William Nygaard, tidligere forlagsdirektør i Aschehoug, som selv ble utsatt for terrorattentat etter at han utga Sataniske vers i norsk språkdrakt. Han mener det er «et sjokk at han (Rushdie, red.) blir angrepet. Man kan bare spekulere i hva som ligger bak». Så mye har han forstått av Muhammeds islam.

Hva er det å bli bestyrtet over? Islam foreskriver dødsstraff på dem som anses som fiender av islam, mot dem som opponerer mot islams iboende, selvfølgelige makt over ethvert samfunn der islam har makt.

Ja, man blir trist.