Fundamentalisme

Frekt og pinlig av NRK

En informasjonskonsulent i NRK klarer verken å lese tittel eller å forstå hovedponget i vår artikkel om at FN har opprettet en internasjonal dag mot "islamofobi" grunnet én manns terror mot moskeer, mens de endeløse og langt grovere angrepene fra muslimsk hold på kirker, ikke utløser en FN-dag mot kristofobi. Denne informasjonskonsulenten mener HRS sin påpekning av FNs forskjellsbehandling bunner i dårlig research fra vår hånd. Verden både bedras og settes på hodet av NRK.

Like før pinsen la vi ut denne artikkelen: «Hvorfor er én moskémassakre så mye verre for FN enn uttallige massakre i kirker?» Ingressen lød:

«For FN var det nok med én moskémassaker til å opprette en internasjonal dag mot «islamofobi», nøyaktig samme dato som terrorist gikk til moskéangrep på New Zealand, 15. mars. Hva med de utallige, og ofte verre, muslimske angrepene på ikke-muslimske tilbedelsessteder? Hvorfor har ikke FN reagert på samme måte når muslimer går til vanvittige angrep på ikke-muslimer, især kristne?»

Videre skrev vi innledningsvis dette:

FN utpekte nylig 15. mars til «internasjonal dag for å bekjempe islamofobi». Denne datoen ble valgt fordi den var vitne til et av de verste terrorangrepene mot muslimer: 15. mars 2019 gikk en bevæpnet australier, Brenton Tarrant, inn i to moskeer i New Zealand og åpnet ild mot ubevæpnede og hjelpeløse muslimske tilbedere: 51 ble drept og 40 såret.

Denne hendelsen er blitt bredt fordømt i hele Vesten – og det med rette, men den har også fått FN til å trekke frem at islam trenger spesiell beskyttelse.

FNs respons reiser imidlertid et kritisk viktig spørsmål: Hvis ett ikke-muslimsk angrep begått av én mann på to moskeer er nok til at FN kan institusjonalisere en spesiell dag for islam, hva med de utallige, og ofte verre, muslimske angrepene på ikke-muslimske helligdommer? Hvorfor har de ikke fått en lignende «beskyttelse» fra FN?

Deretter listet vi opp terrorangrep på kirker verden over, ikke minst angrepet på Sri Lanka i påsken 2019 da muslimske terrorister gikk til vanvittige angrep tre kirker og tre hoteller; 359 mennesker ble drept og mer enn 500 såret.

Eksemplene er så mange at man knapt klarer å ha oversikt over alle slike angrep på kirker uten at det blir en fulltidsbeskjeftigelse. Som dette siste angrepet i pinsen i Nigeria (terroristenes bakgrunn er foreløpig ikke kjent).

En leser av rights.no reagerte på NRKs taushet rundt det påpekte forholdet: FNs voldsomme skjeve forhold til angrep på muslimer og kristne. Hun sendte derfor en epost til NRK på mandag 6. juni der hun blant annet understreket dette:

Hennes spørsmål var hvorfor ikke NRK dekker denne problemstillingen.

Frekt, useriøst og absurd

Og svaret fra NRK kom samme dag:

Den 6. juni 2022 kl. 18:54 skrev NRK Hjelp <[email protected]>:

Hei!

Det er fordi Right.no ikke gjør innstendig research når de skriver artikler, som f.eks denne, som ble skrevet to dager etter bombingen i Sri Lanka: https://news.un.org/en/story/2019/04/1037041

Dette tok meg ca 1 minutt å finne, skulle tro journalisten gjorde forarbeid innen hun skrev artikkelen.

Vennlig hilsen / Best regards
Stian
Informasjonskonsulent
NRK Publikumsservice
Telefon: 23 04 70 00
Epost: [email protected]

Som den observante leser ser, er lenken til at FN fordømmer terrorangrepet på Sri Lanka – altså ikke i nærheten av hva artikkelen handler. Men det tok altså denne Stian ett minutt med «innstendig research» å finne ut at HRS tar feil.

Troverdighet?

Vår leser fulgte opp overfor denne Stian og skrev ny e-post:

Dette er det jeg spør om, hvorfor dere ikke omtaler:

FNs forskjellsbehandling av terrorangrep mot moskeer og kirker. Som om islam og muslimer trenger en spesiell beskyttelse, noe kristne visstnok ikke trenger – selv om muslimske angrep på ikke-muslimske helligdommer (gjerne kirker) ofte er flere med mange drepte.

Og FN synes å få god hjelp fra mediene ettersom deres fokus ofte er på urett gjort mot muslimer – ikke urett gjort AV muslimer mot andre troende/ikke-muslimer.

Mvh

Foreløpig ser det ikke ut til at Stian og NRK svarer. Jeg sendte e-post i går da jeg ble klar over hvordan NRK prøver å rasere vår troverdighet gjennom egne åpenbare blemmer. Eposten gikk til leser av rights.no og Stian i kopi:

Hei XX

Det ser ut til at NRKs medarbeider ikke ser forskjellen på å fordømme og det å institusjonalisere en egen internasjonal dag, 15 mars, mot «islamofobi», grunnet ett dobbelt terrorangrep utført av én person. Det er jo hele hovedpoenget i artikkelen. Eksempelvis var det vanvittige simultane terrorangrepet i Sri Lanka utført av minst ni selvmordsbombere, og flere titalls venner og familiemedlemmer ble arrestert i dagene etter. Terroristen på New Zealand hadde verken støtte fra venner og familie, eller medhjelpere. Dette er bare ett eksempel. Så det er nok NRKs medarbeider som ikke gjør innstendig research. Men dette er vi vant til å høre fra den kanten når det gjelder islam. Fornuften og fakta  forsvinner dessverre som dugg for solen idet islam er temaet og/eller tausheten om de massive overgrepene på kristne. Det er kanskje derfor han ikke kommenterer følgende veldokumenterte fakta i artikkelen (her lister jeg opp alle de refererte terroangrepen i artikkelen, og fortsetter slik):

Så nei, det tok ikke meg 1 minutt å samle alle disse terrorangrepene som dokumenterer til fulle at FN grovt forskjellsbehandler islam og kristendommen. Det er virkelig trist at NRK ikke klarer et så enkelt regnestykke, og heller ikke forstår forskjellen på å fordømme og å opprette en egen dag for markering av angivelig «islamofobi».

Ønsker deg en fin dag!

Beste hilsen fra Hege

Det er fremdeles taust fra NRK, nå ett døgn etter at eposten ble sendt. Hvis dette nivået gjenspeiler informasjonskonsulentene i NRK, er det ikke underlig at vi til stadighet fôres med propaganda, feilinformasjon og skyggelegging fra statskanalens side med over 6 milliarder kroner skattekroner i året.