Krig i Ukraina

Ja, Russland ble kastet ut av FNs menneskerettighetsråd – men hvem var imot?

På torsdag i FNs generalforsamling ble det flertall for å kaste ut Russland av FNs menneskerettighetsråd, men tallenes tale sier mer enn tusen ord.

FNs menneskerettighetsråd har ansvar for at menneskerettighetene blir styrket og beskyttet, og for å ta tak i situasjoner der menneskerettighetene blir brutt.

Rådets 47 medlemsland velges for tre år av gangen, der de ulike regionene har representasjon etter folketall. Hvert medlemsland må godkjennes med mer enn halvparten av stemmene i FNs generalforsamling. Rådsmedlemmer kan også fjernes med 2/3 flertall i generalforsamlingen ved bevis på brudd på menneskerettigheter i hjemlandet, heter det på FNs hjemmeside.

Menneskerettighetsrådet mottar jevnlig kritikk, ikke minst fordi en rekke av medlemslandene slett ikke kan smykke seg med å ta menneskerettighetene særlig alvorlig. I tillegg har en rekke av landene et ensidig fokus på Israel/Palestina-konflikten.

På anmodning fra USA ble det altså flertall for å kaste Russland ut av rådet på torsdag. Det bør ikke overraske noen, gitt Russlands blodige og brutale krig mot Ukraina. Men det som er verdt å dvele ved, er hvilke land som ikke gikk inn for å suspendere Putins Russland.

Kort fortalt stemte 93 for og 24 mot resolusjonen som fordømmer Russland i sterke ordelag og samtidig ber om at landet suspenderes fra FNs menneskerettighetsråd. Men det enda mer oppsiktsvekkende er at hele 58 avsto fra å stemme.

De som avsto kan en praksis tolke til å stemme mot, ergo er realiteten at 82 medlemmer ikke ønsket å kaste Russland ut av rådet. Nå er det kanskje oppsiktsvekkende i seg selv at generalforsamlingen i det hele tatt klarte samle et flertall for å ekskludere noen, det har bare skjedd en gang tidligere; da Libya ble kastet ut i 2011 på grunn av Muammar Gaddafis brutale håndtering av demonstranter under den såkalte arabiske våren. Men 93 mot 82 i Russlands tilfelle er ikke mye å skrive hjem om.

Av de som stemte imot finner vi for eksempel Kina, Syria, Iran og Hviterussland (Belarus). Det er som kjent land som Putin over tid har pleiet kontakt med. Blant dem som avsto fra å stemme, finner vi blant annet Egypt, Irak, Pakistan og India.

India har vært ett av de landene som har vært svært tilbakeholdne med å fordømme Russlands invasjon av Ukraina, men et stort antall land i FNs menneskerettighetsråd ser ut til å dele Indias syn. Og nå er også Pakistan og India på «samme lag».

Russland har truet landene som enten stemmer imot eller avstår fra å stemme med at «det vil få konsekvenser». Med andre ord er det 158 land som Putin nå må hevne seg på.