Aktuelt

Fornuften seiret

Først sier byråkratene i departementet at sesongarbeidere fra Ukraina som allerede er i Norge ikke faller inn under den kollektive beskyttelsen av ukrainske statsborgere, men må søke asyl individuelt. Så legger HRS ut en artikkel hvor vi påpeker idiotiet, og hvordan problemet meget lett kan løses. Det tar fire dager - så er statsråd Marte Mjøs Persen enig med HRS. Tilfeldig?

Nå har vi aldri mistenkt arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) for å være en ivrig leser av rights.no, men man kan jo begynne å lure.

Den 16. april i år  la vi ut en artikkel om det regelrytteri som åpenbart har funnet sted i forbindelse med de statsborgerne fra Ukraina som falt utenfor den kollektive beskyttelsen av ukrainske statsborgere, fordi de allerede hadde midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Disse ble i stedet henvist til å søke individuelt om asyl ved å møte opp på asylmottaket i Råde og vente på at UDI hadde behandlet denne. I mellomtiden måtte de søke om sosialhjelp selv om de hadde jobb på gartneriene.

Og når arbeidsgiveren tok opp dette med Marte Mjøs Persens eget departement var svaret nei, fordi regjeringen ønsket å «kjøre ett spor med asylsøknadsbehandlinger».

Det var visst ikke så vanskelig likevel

Men det som var så veldig vanskelig i departementet var visstnok ikke så vanskelig likevel.

Dagbladet la i går, den 20. april, ut en melding om at regjeringen ville foreslå å utvide ordningen om midlertidig kollektiv beskyttelse til å gjelde også andre grupper, herunder personer som er i Norge som sesongarbeidere.

– Personer som gis beskyttelse i Norge, kan arbeide her uten særskilte begrensninger. En oppholdstillatelse etter reglene om beskyttelse gir også flere rettigheter i Norge enn en sesongtillatelse. For eksempel gir den rett til familieinnvandring og til å delta i introduksjonsprogrammet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Endringen av den aktuelle bestemmelse i utlendingsforskriften vil bli fremmet for Kongen i statsråd allerede fredag, 29. april. Så plutselig var det hele enkelt å løse.

Det er nesten som vi lurer på om Marte Mjøs Persen leser rights.no i smug, når ingen ser på. Men det får vi nok aldri vite.