æreskultur

66 års fengsel for sexovergrep mot ei jente

Åtte britiskpakistanske menn voldtok ei jente i Mindt-England over en lengre periode. Nå er seks av dem dømt til tilsammen 66 års fengsel. De to siste venter på straffeutmåling som peker mot at de åtte overgriperne samlet kan få 90 års fengsel. Den unge kvinnen var et barn da de systematiske overgrepene fant sted, og hun vitnet heltemodig under rettssaken.

Grooming-skandalene ser ikke ut til å ha noen ende i England. Grooming, der voksne menn pleier omgang med sårbare jenter som gjennom gaver, alkohol, restaurantbesøk etc., fanges i deres nett der de turneres rundt for seksuell forlystelse. Typisk er det muslimske pakistanske menn som står bak de systematiske overgrepene, og ofrene er typisk britiske jenter.

Ville hjelpe andre til å stå frem

I Bradford Crown Court ble nylig seks menn, alle av pakistansk opphav dømt for til sammen 66 års fengsel. Én britisk ung kvinne stod bak anmeldelsene og våget også å vitne under rettssaken: «Drivkraften min til å orke å gå gjennom alt dette var å hindre at dette skjer med andre, og det kan også hjelpe andre til å står frem», sier offeret.

Overgrepene hun ble utsatt for som barn pågikk i 2008 og 2009. Nazir Khan (30), Kamran Hussain (29), Omar Safdar (30), Imran Sabir (42), Hassan Basharat (32) og Barber Hussain (36), ble funnet skyldig i flere voldtekter av jenta. Bilder av dem er publisert på West Yorkshire-politiets nettside (montasje HRS):

To andre er funnet skyldig i samme sak, men straffeutmålingen er ikke ferdigbehandlet. Både Usman Sultan (30) og Amjad Hussain er funnet skyldige i tre voldtekter, og kan etter straffeutmålingen til de andre påregne seg rundt 12 års fengsel hver. Da snakker vi i så fall om rundt 90 års fengsel for voldtekter av ei jente.

Politiet roser særlig offeret for hennes mot til å stå frem med historien sin og også vitne under rettssaken. Politiet håper dette kan lede til at flere våger å fortelle om overgrep i West Yorkshire, et område med en betydelig andel pakistanere, som begynte å komme på 50-tallet til bomullsfabrikkene der den gang.

Usedvanlig få tiltaler

Men britisk politi har lite å være stolt av nå det gjelder grooming. Grooming har pågått siden 90-tallet (kanskje tidligere også, men av kjente saker stammer disse om lag 25-30 år tilbake i tid). Som i Rotherham der mer enn 1.400 jenter ble ofre for kynisk seksuell utnyttelse og vold av primært pakistanske menn, som ikke har endt med oppreisning for ofrene. Politiet har også unnlatt å ta ut tiltale mot en rekke av overgriperne, rapporterte vi senest i fjor.

The Times har i våres vært i kontakt med en rekke politidistrikt for å få innblikk i dagens praksis. Funnene er svært nedslående. Ikke bare fortsetter misbruket av unge jenter, men politiet tar i svært liten grad ut tiltaler mot overgriperne.

The Times journalister henvendte seg til alle britiske territoriale politistyrker og ba om antall forbrytelser politiet hadde rapportert som var knyttet til seksuell utnyttelse av barn (CSE), og om noen hadde blitt siktet for disse forbrytelsene. Den såkalte CSE-merkingen av saker brukes  i politiets kriminelle registreringssystemer for å spore lovbrudd som er knyttet til enkeltpersoner eller gjenger som bruker maktbalanse for å tvinge, manipulere eller lure barn til seksuell aktivitet, oppsummerer avisen.

34 politistyrker har besvart henvendelsen. I snitt førte en av 14 forbrytelser rapportert som relatert til CSE, til en tiltale eller innkalling til politiet.

Vi kan jo tenke oss at bildet hadde vært motsatt: Britiske menn som systematisk forgriper seg seksuelt på muslimske pakistanske jenter. Det britiske samfunnet hadde stått på hodet i forferdelse og krevd drakoniske straffer og full opprulling av alle sakene.

Alle så en annen vei

Hvordan kunne både sosiale myndigheter, lærere og politiet i så mange år snu ryggen til de groteske grooming-sakene? Det handler ikke minst om frykten for r-ordet (rasisme) og i-ordet (islamofobi). Tusener av britiske jentebarn har blitt ofret på- og i-alteret. For det er bevist at politiet forstod hva som pågikk. Lærere forstod. Ansatte innen barnevern forstod. Men alle relevante myndigheter så en annen vei. Alarmen gikk ikke. Hvorfor? Fordi disse gjengene med voksne menn helt opp i 50-årene stort sett hadde pakistanskmuslimsk opphav, og jentene var stort sett britiske.

Dette pågikk uforstyrret langt tilbake på 90-tallet i en by som Rotherham. Privatpersoner, ofre og frivillige organisasjoner som arbeider med sosialt utsatte barn, varslet om hva som foregikk allerede mot slutten av 90-tallet, men den politiske ledelsen og politiet svarte med å underslå eller tone ned rapportene de mottok om saken.

Channel 4 opplevde talende nok følgende: I 2003 laget kanalen dokumentaren Edge of the city, Utkanten av byen, om en 18 måneder lang etterforskning av kriminaliteten. Kanalen møtte betydelig motstand i det offentlige. TV-stasjonen ble anklaget av antirasistiske grupper for å oppfordre til rasisme mot det britisk-pakistanske miljøet. Politiet mente at dokumentaren kunne fremprovosere raseopptøyer i Rotherham, byen som var Channel 4s utgangspunkt, og ville ha programmet utsatt. Channel 4 følte seg presset og trakk til slutt dokumentaren fra sendeplanen.

Slik fikk overgrepene fortsette inntil handling tvang seg frem. En rapport fra 2011 forteller at 2.379 menn ble mistenkt for grooming, fengslet eller domfelt bare mellom 2008 og 2011. De yngste jentene var 11 år gammel.

Frykten for rasisme- og islamofobistemplet

Samme år tok britiske forskere for seg 17 rettssaker. Det viste seg at ofrene kom fra 13 forskjellige byer og i hver sak ble to eller flere menn dømt for forbrytelsene. Totalt ble 56 menn, med en gjennomsnittsalder på 28 år, funnet skyldige i voldtekt, barnebortføringer, «uanstendig overfall» og sex med barn. Av disse 56 var tre hvite, resten var såkalt asiatiske, nesten bare britisk-pakistanere.

For å gjøre en lang og vond historie kort, så regjeringen seg til slutt nødt til å gripe inn, særlig overfor byen Rotherham der det systematiske misbruket og det offentlige sviket så ut til å være mest påtakelig. En offentlig granskningsrapport som kom på bordet i 2015, førte til at hele Labour-byrådets ledelse ble tvunget til å gå av. Granskningen avdekket at politisk ledelse gjennom årene systematisk hadde underslått bevis på det omfattende sexmisbruket. Både politisk ledelse og politi ble satt under etterforskning. Et konservativt estimat fra Rotherham er at 1.400 jenter er ofre bare i denne byen. Scotland Yard anslår på sin side at minst 5.000 barn i dagens Storbritannia er sexslaver kontrollert av hovedsakelig britiskpakistanske gjenger.

Noe å tenke på for kulturrelativister, organiserte antirasister som Antirasistisk senter og andre som raskt fyrer av r- og i-ordet, at de faktisk indirekte er medskyldige i systematisk seksuelle overgrep mot barn?

Send dem hjem

Skal man få slutt på det voldsomme omfanget av grooing, tror jeg at man skal straffe overgriperne med repatriering i tillegg til fengselsstraff. De fleste har eiendom allerede i Pakistan, et land de ferierer i og har familie. Så det er ikke brudd på noen menneskerettigheter eller internasjonale konvensjoner å repatriere dem.

Tvert om vi slik straff forebygge at andre jenter og unge kvinner får ødelagt livet sitt grunnet statens manglende evne til å beskytte deres menneskerettigheter.