Frihetsverdier

Norge et av verdens farligste land for kvinner å feriere i

En oppsiktsvekkende undersøkelse rangerer Norge på 13. plass i verden over land det er farlig for kvinner å feriere i. Sverige rangeres som nummer to etter Sør-Afrika, mens Polen og Japan inntar topplassene over trygge land å feriere i for kvinner. Sverige har med dette gått fra å være et av verdens tryggeste og frieste land for kvinner til et internasjonalt bunnivå.

Listen er utarbeidet av SafetyDetectives, som er en internasjonal publiseringsgruppe bestående av cybersikkerhetseksperter og personvernforskere. Vi kan ikke se at den mildt sagt oppsiktsvekkende undersøkelsen er gjengitt av norske toneangivende medier.

SafetyDetectives rangerer i sin rapport verdens farligste land for kvinner, så vel som de tryggeste landene. «Denne studien fremhever det faktum at vold mot kvinner ikke er et geografisk isolert fenomen; det er et problem over hele verden, selv på steder som er relativt tryggere enn andre», sier Melissa Haun, forfatter av SafetyDetectives-rapporten.

Sveriges «gullplassering»

SafetyDetectives analyserte 78 land for å se hvilke som er de tryggeste og farligste for kvinner når det gjelder antall forbrytelser begått mot dem, samt lovene som beskytter dem. I følge SafetyDetectives ble ikke alle verdens land inkludert på listen siden mange land ikke har offentlig tilgjengelige data om kriminalitet. «Før vi registrerte selve resultatene, var det mest overraskende hvor vanskelig det var for oss å finne dataene – og ikke bare i land der kvinners rettigheter er dårligere enn menns, men også i mange land der de er likestilte», sier Yevheniia Hordiienko, medlem av SafetyDetectives forskningsteam. «Mangelen på åpenhet og noen ganger vage rapporter gjorde det svært vanskelig for teamet vårt å samle dataene.»

Nettopp derfor er eksempelvis Egypt rangert som nummer sju over de tryggeste landene i verden for kvinner å feriere i. Et land som Pakistan er ikke med på listene i det hele tatt, antakelig grunnet svært usikre data og manglende data. Det er godt kjent at underrapportering av eksempelvis voldtekter er betydelige i disse landene.

At Sverige ligger i tetsjiktet over utrygge land, handler ikke minst om de ekstreme statistikkene over anmeldte voldtekter. Sverige utrangerer således både land som Jamaica, El Salvador, Honduras, Colombia og USA.

Mest farlige land for kvinnelige reisende

  1. Sør-Afrika
  2. Sverige
  3. El Salvador
  4. Jamaica
  5. Honduras
  6. Guyana
  7. Amerikas forente stater
  8. Saint Vincent og Grenadinene
  9. Colombia
  10. Peru
  11. Australia
  12. Storbritannia
  13. Norge
  14. Grenada
  15. New Zealand

Norge er ikke på listen over de mest trygge landene å feriere i for kvinner, ei heller resten av Norden. Det er Japan som topper denne listen, etterfulgt av Polen og Bosnia og Herzegovina.

De tryggeste landene for kvinnelige reisende

  1. Japan
  2. Polen
  3. Bosnia og Herzegovina
  4. Slovenia
  5. Italia
  6. Hellas
  7. Egypt
  8. Kina
  9. Serbia
  10. Montenegro
  11. Slovakia
  12. Nord-Makedonia
  13. De forente arabiske emirater
  14. Albania
  15. Bulgaria

Sverige er med dette det farligste landet i hele Europa for kvinner å reise i. Fra å være et av verdens tryggeste land for kvinner, er Sverige med dette et av verdens farligste land. Et større kulturelt fall har man knapt i nyere tid vært vitne til.

Totalt er 78 land med på listen over land som er undersøkt, der både antall forbrytelser begått mot kvinner og grad av beskyttende lovverk er inkludert. Analysen inkluderer drap, overfall og voldtekt.

Sveriges voldtektsmareritt

Rapporten «Nasjonale Tryggehetsundersøkelse» (2016) viste at hver tredje svenske kvinne, 31 prosent, følte seg ganske eller veldig utrygg når hun beveget seg i sitt eget boligområde på kveldstid. Det var en økning på 6 prosentpoeng i løpet av tre år. 12 prosent av kvinnene opplyser at redselen har ført til at de ikke lenger går ut om kvelden. Tallene minner om 3. verden.

Hva er situasjonen i dag, seks år senere? Med tanke på den dramatiske økningen i anmeldte voldtekter, er det å forvente at prosentandelen kvinner som opplever det offentlige rommet utrygt på kveldstid har økt ytterligere.

For hvert eneste år går anmeldte voldtekter opp. I 2020 kunne vi rapportere at anmeldte voldtekter gikk opp 6 prosent i 2019, til 8.350. Vi kunne da fortelle at det anmeldes ni voldtekter av barn hver eneste dag. Nå snakker vi om 12 per dag i 2020 (11,7 for å være helt nøyaktig).

Rekorden fra 2019 ble altså slått med 1.000 anmeldelser på ett år.

Rekorden på anmeldte barnevoldtekter (0-17 år) fra 2019, 3.420, ble slått med 900 anmeldelser i 2020, til totalt 4.300 anmeldte barnevoldtekter.

Til sammenlikning ble det i 2019 anmeldt 466 voldtekter av barn under 14 år i Norge.

Man tar seg i å spørre seg selv: Hvor ender den svenske tilstanden? Hvor er folkeopprøret? Hvor er mediene? Politikerne? Kulturpersonlighetene, som alltid har noe på hjertet om klimaet? 

Hele rapporten til SafetyDetectives kan leses her

Hovedillustrasjon: HRS