Innvandring

Nå stilles spørsmålet ingen menn fikk i 2015: Hvorfor reiser du ikke hjem og kjemper for landet ditt?

En påfallende dobbeltmoral kommer til syne i vestlige medier. Under migrasjonskrisen i 2015 stilte ingen journalister de mannlige migrantene spørsmål om hvorfor de ikke var i hjemlandene og kjempet. I møte med ukrainere er spørsmålet allerede stilt. 

I SVTs Aktuellt mandag kveld intervjues en ukrainsk mann som befant seg på jobb i Polen da krigen brøt ut. I stedet for å returnere til Ukraina flyktet mannen til Sverige. Uten blygsel spør journalisten mannen om hvorfor han ikke dro tilbake for å kjempe for landet sitt. Spørsmålet er på alle måter legitimt, det er interessant å høre mannens betraktninger, men det påfallende ved spørsmålet er at det er nytt. Ingen, verken reelle krigsflyktninger fra Syria eller økonomiske migranter fra eksempelvis Afghanistan, ble stilt dette spørsmålet i 2015.

Svenske TV-seere reagerte også på spørsmålet, og flere påpekte dobbeltmoralen. På Twitter tok flere til tastaturet for å kritisere statskanalen.

Mens mange har påpekt og ment at det store engasjementet for ukrainske flyktninger er rasistisk, må det samtidig være grunnlag for å stille spørsmål ved hvorvidt det reelt sett er rasistiske motiver bak den påfallende endrede holdningen til mannlige flyktninger fra den svenske statskanalens side. Stilles spørsmålet fordi flyktningen er hvit og forventningene til ham høyere?

Hvem skal da gjøre det?

Spørsmålet journalist Desirée Persson var som følger:

 – Men om inte ukrainare står upp mot Ryssland, vem ska då göra det?

 – Jag förstår vad du menar. Jag tycker inte att jag är en råtta som har lämnat ett sjunkande skepp eftersom jag inte flydde från kriget utan åkte utomlands för att jobba, svarte ukraineren.

Man kan selvsagt velge å fokusere på at majoriteten av flyktninger fra Ukraina er kvinner og barn, men samtidig er det ikke et dårlig spørsmål den ukrainske mannen får. Spørsmålet «hvem skal da gjøre det?» bør snarere stilles oftere, og rettes unge menn som definitivt har mulighet til å dra tilbake og bidra i sine hjemland.

Hvorfor stilles ikke spørsmålet til syriske menn? Hvorfor stilles det ikke til afghanske menn eller somaliske menn?

Danmark iverksatte retur av syrere allerede i april 2021, altså for snart et år siden, nettopp fordi det er trygt å dra til Damaskus. Hvorfor finner ikke statsmediene noen syrere og stiller dem spørsmålet hvis ikke du reiser tilbake og bygger landet ditt, hvem skal da gjøre det?

Når Europa igjen skal ta imot flyktninger i milliontall er det neppe noen som forventer at MENA-innvandrere blir bedt om å returnere, det er europeiske borgere inneforstått med at er en utopi, men at spørsmålet om hvorfor de ikke selv reiser frivillig stilles, det bør europeere kunne forvente.