Politikk

Krever svar fra Støre om hva som foregår på Statsministerens kontor

Den mildt sagt oppsiktsvekkende dekkoperasjonen i pendlerboligsaken som ble iverksatt på Statsministerens kontor (SMK), får sitt etterspill. 

Frp-veteran Carl I. Hagen og Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil presse statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til å svare om det omstridte notatet som Statsministerens kontor (SMK) laget om pendlerbolig-regelverket, melder VG.

Det var VG som avslørte, via et hemmelig notat, hvordan SMK har trukket i trådene for å beskytte politikere som har misbrukt pendlerboligordningen for egen vinning. Det hele fremstår som en dekkoperasjon for politikerne og et fryktelig samrøre mellom toppjurister på SMK, altså administrativt ansatte, og politisk ledelse. Det lekkede notatet har førte raskt til reaksjoner fra FrP og Rødt, har både regjeringspartiene, Høyre, Venstre og KrF forholdt seg rimelig taus.

Støttes av statsministeren?

I notatet skriver toppjuristene ved SMK at «gunstig beskatning» for politisk ledelse i regjeringen og stortingsrepresentanter er «under press» fra Skatteetaten og Skattelovavdelingen i Finansdepartementet» fordi de «stadig snevrer inn sin forståelse av unntakene som gjelder for politikerne». Hagen vil ha svar fra Støre om han er enig i at den gunstige beskatningen er «under press», melder VG.

– Juristene hans går langt i å politisere den problemstillingen, og da er det naturlig å spørre Støre om han støtter den «snille» linjen i pendlerbolig-komplekset, sier Hagen.

Hagen vil foreslå at Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité sender statsministeren et brev med en rekke spørsmål om dette notatet. Hvis komiteen ikke er med på dette, vil Hagen vurdere å be Støre svare i Stortingets spørretime.

VG gjengir Hagens forslag til brev fra Kontroll- og konstitusjonskomiten til statsminister Støre:

Kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til oppslag i VG 23., 24. og 25. mars om et angivelig notat datert 14. des. 2021 fra Juridisk stab v/ekspedisjonssjef Therese Steen til statsministerens stabssjef Kristine Kallset. 

I anledning påstandene i VG har komiteen følgende spørsmål:

  1. Er notatet et svar eller en reaksjon på en anmodning eller et oppdrag fra statsministeren eller andre i den politiske ledelse på SMK eller er det et eget og selvstendig initiativ fra Juridisk stab på SMK?
  2. Dersom notatet er laget på et selvstendig og eget selvvalgt initiativ fra Juridisk stab på SMK, anser statsministeren at et slikt klart politisk initiativ fra ansatte på SMK som skal være politisk nøytrale er innenfor de regler som gjelder for embetsverkets krav til politisk nøytralitet?
  3. Har statsministeren anmodet Juridisk stab om å foreta en juridisk vurdering av skattereglene for stortingsrepresentanters tildeling og bruk av såkalte pendlerboliger?
  4. I notatet heter det at: «Det er en rekke punkter i regelverket en mer gunstig beskatning av Stortingsrepresentanter og politisk ledelse i departementene grunnet deres særskilte stilling. Dette er nå under press fra Skatteetaten/Skattelovavdelingen som stadig snevrer inn sin forståelse av unntakene som gjelder for politikere.» Vil Statsministeren oversende komiteen en oversikt over de punkter i regelverket Juridisk stab her sikter til og er Statsministeren enig i at disse punkter er under press fra Skatteetaten/Skattelovavdelingen?
  5. I notatet anmodes politisk ledelse ved SMK om å ta kontakt med Stortingets presidentskap for å påvirke presidentskapet om å anmode om at Regjeringen oppnevner et utvalg til gjennomgå regelverket for unntak for politikere fra beskatning av goder. Har Statsministeren eller politisk ledelse ved SMK hatt noen kontakt med Presidentskapet eller noen av Presidentskapets medlemmer i denne anledning?
  6. Gjeldende regelverk for tvister eller uenighet om skatteregler behandles normalt i samfunnet av Skatteetaten og Skattelovavdelingen i Finansdepartementet og til slutt av eventuelt domstolene. Hvorfor skal SMK ved politisk ledelse eller ansatte ved SMK engasjere seg i slike spørsmål om forståelse av gjeldende regler slik notatet klart gjør?

Komiteen ser frem til snarlige svar på disse spørsmål.

Regjeringens rolle?

Om Kontroll- og konstitusjonskomiteen avviser Hagens forslag så vil spørsmål til Støre uansett havne i spørretimen, da Moxnes har allerede bestemt seg for å ta opp saken der.

– Støre må svare. Han er åpenbart ansvarlig for det som skjer på Statsministerens kontor, sier Moxnes til VG.

Moxnes sier til VG at hans tolkning av SMK-notatet er denne:

– Toppene i embetsverket vil sikre mest mulig særfordeler og fordelaktige skatteordninger for den politiske eliten. Jeg lurer oppriktig på om regjeringen selv har hatt noen rolle i dette og hvilket syn de har på det som nå kommer ut fra Statsministerens kontor, sier Moxnes.

I tillegg vil Rødt kreve at Riksrevisjonen, som allerede er i gang med en undersøkelse av ordningene for stortingsrepresentantene, utvider denne til også å omhandle regjeringen og rollen til SMK.

Med andre ord: FrP og Rødt går hånd i hånd her.

(Fotomontasje: HRS)