Fundamentalisme

Åpnet afghanske jenteskoler – stengte dem etter noen timer

Afghanske tenåringsjenter ble sendt hjem igjen bare noen timer etter at de onsdag fikk komme tilbake på skolen. Kanskje regjeringen skal ta med seg Hærens genderrådgivere til Afghanistan for å fortelle Taliban hvor skapet skal stå?

Jenter i ungdomsskolealder har vært nektet undervisning helt siden Taliban grep makten i landet i august i fjor. Det var også en av de viktigste grunnene til at den norske regjeringen inviterte Taliban til Norge: nå skulle det bli vei i vellinga – jenters og kvinners menneskerettigheter skulle styrkes i Afghanistan. Norges invitasjon, der de også fikk møte diplomater fra EU og USA, ga indirekte Taliban-regjeringen legitimitet, men Taliban sikret seg også at vestlige penger ville finne veien til Afghanistan.

Kortvarig lykke

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) var mest opptatt av å formidle at invitasjonen var så viktig for å bidra til kvinners menneskerettigheter i Afghanistan, og for å best mulig «sikre» at Taliban skulle lytte til kvinnenes stemme hadde regjeringen også hentet en kvinnelig afghansk feminist ved navn Hoda Khamosh (26). Stolt kunne utenriksministeren fortelle oss hun og regjeringen således hadde bidratt til at Taliban måtte ta en seriøs samtale med en kvinneaktivist og lytte til deres krav. Men om Hoda er tilbake i Afghanistan, er usikkert. For hennes møte med ekstremistene i Taliban satte hennes liv i fare.

Siden den norske regjeringen hadde gjort det klart at jenter igjen skulle få ta utdannelse i Afghanistan, så kan vi anta at Taliban «aksepterte» det, og Taliban har hevdet at skoleåpning hele tiden har vært planen. Men lykken ble altså kortvarig, for ifølge Al Jazeera ble det åpnet for klasseromsundervisning i hovedstaden Kabul og flere av de andre provinsene, men bare noen timer etter at jentene møtte opp ble de sendt hjem igjen.

Dette bekreftes av Taliban, men årsaken er foreløpig ikke kjent. Dog trenger vi ikke være spesielt kreative for å skjønne hvor skoen trykker. Islamistbevegelsen Taliban har hele tiden insistert på at undervisningen for tenåringsjentene må skje innenfor rammen av «islamske prinsipper», altså sharia. Som kjent er det en katastrofe for jenter og kvinner – og en rekke andre grupper.

En melding fra Kunnskapsdepartementet onsdag forklarte at skoler for jenter vil bli stengt inntil en plan er utarbeidet i samsvar med islamsk lov og afghansk kultur, ifølge Bakhtar News Agency, et statlig nyhetsbyrå.

«Det er veldig skuffende at jenter, som ventet på denne dagen, kom tilbake fra skolen. Det viser at Taliban ikke er pålitelige og ikke kan oppfylle løftene sine», sa Shukria Barakzai, en afghansk politiker og journalist med base i London.

Genderrådgivere i Forsvaret

Som nevnt før: kan ikke representanter for den norske regjeringen, anført av Huitfeldt, dra ned og smelle neven i bordet? Hun kan jo gjerne ta med seg noen av genderrådgiverne i Hæren, for de har helt sikkert mye å bidra med da det heter i stillingsannonsen:

«Genderperspektivet er viktig for å forstå hvordan ulike strukturer påvirker operasjoner, virksomheter og samfunn. Økt forståelse gir bedre planer for operasjoner, smartere gjennomføring av operasjoner og virksomhet, og bedre innsikt i hvordan Forsvaret påvirker og påvirkes av disse strukturene.»

Halleluja – sjelden har vel genderperspektivet fremstått som mer malplassert, da Forsvarets timing må kunne kalles hodeløs. For mens krigen raser i Ukraina, millioner av mennesker er på flukt i Europa, så mener Hæren:

«… at perspektiver rundt kjønn og mangfold er viktig å forstå og at mangfold gjennom rekruttering og inkludering av personell med forskjellig kjønn, etnisitet, alder, legning, kompetanse og erfaringer gjør Forsvaret sterkere og bedre.»

Genderrådgiverne bør få sin ilddåp i Afghanistan.

(Fotomontasje: HRS)