Islam

Tysk høyesterett kneler for Erdogan

I 2016 harselerte komikeren Jan Böhmermann med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en TV-sendt nidvise. Det førte til at tyrkiske myndigheter kontaktet Tysklands statsminister Angela Merkel med krav om straffeforfølgelse av komikeren. Det gikk Merkel med på, og etter flere rettsrunder har komikeren - og ytringsfriheten - nå tapt i tysk høyesterett. 

Man tøyser ikke med muslimske ledere generelt, og i alle fall ikke med Tyrkias president Erdogan. Det er endelig avgjort av tysk høyesterett, som ifølge NTB har avvist klagen fra komikeren Jan Böhmermann, som ble nektet å fremføre et dikt som håner Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

TV-sendt satire

Saken har versert i det tyske rettssystemet i en årrekke, og det var i utgangspunktet ikke åpenbart at Angela Merkel ville følge det tyrkiske kravet om å straffeforfølge Böhmermann. Det var ikke alle regjeringsmedlemmene i koalisjonen hennes som anså det greit å ta ut tiltale, men tiltale endte det likevel med. En NTB-melding fra 2016 oppsummerte saken slik, her gjengitt fra Dagen:

Det var i slutten av mars at komikeren Jan Böhmermann leste opp et dikt på TV-kanalen ZDF. I diktet anklaget han Erdogan blant annet for å ha sex med dyr og for å undertrykke minoriteter mens han ser på overgrepsbilder av barn. Diktet var satire, men Erdogan ble rasende.

En lite brukt tysk lovparagraf åpner for straff på inntil ett års fengsel for fornærmelser mot utenlandske statsledere. Det er denne lovparagrafen som Erdogan nå vil benytte seg av.

Samtidig som Merkel fredag ettermiddag sa hun godtar Tyrkias forespørsel om straffeforfølgelse, sa hun at regjeringen i Tyskland skal legge fram et forslag om å endre nettopp denne loven.

Det var altså ved å børste støv av en sovende lovparagraf at ytringsfriheten i Tyskland fikk et skudd for baugen – samtidig som Merkel kunne opprettholde en god relasjon til Tyrkia.

Endelig avgjort

At Tyrkia kunne instruere Tyskland er nå endelig bevist når tysk høyesterett ikke vil behandle Böhmermanns klage etter å ha tapt i øvrige rettsinstanser. Det er forbudt å si offentlig i Tyskland at Erdogan er dum og feig, fordi det er «majestetsfornærmende».

Det vil si; Det er ulovlig å framføre den spesifikke nidvisen Böhmermann framførte i 2016. Dommen omtales som et tap for ytringsfriheten, noe den utvilsomt også er, men Böhmermanns harselering med Erdogan fikk likevel en positiv effekt. Harseleringen hans avdekket den sovende lovparagrafen om majestetsfornærmelser, som altså beskyttet ikke bare Tysklands ledere, men også andre lands ledere og representanter mot krenkende omtale.

Ytringsfrihet

Mens den endelige rettsavgjørelsen utvilsomt oppleves som en seier både for Erdogan og Tysklands muslimske befolkning, vil dommen være den siste i sitt slag.

I 2018 opphevet Tyskland loven om majestetsfornærmelser, skriver NTB. At Merkel valgte å la seg instruere av Tyrkia står likevel til stryk, og er en skummel påminnelse om Erdogans makt langt utover tyrkiske landegrenser.