Kvinner og likestilling

Søskenbarn-ekteskap skal fortsatt være lovlig i Sverige

Til tross for at ekteskap bidrar til å opprettholde klankultur, tvangsekteskap og øker risikoen for barn med misdannelser, vil den svenske regjeringen ikke ha et forbud. - Det innebærer i praksis at man forbyr voksne mennesker å selv velge hvem de skal gifte seg med. Tvangsekteskap er allerede kriminalisert. Derfor stopper vi her, sier justisminister Morgan Johansson.

Debatten om hvorvidt søskenbarnekteskap skal forbys eller ikke har gått hardt for seg i Sverige, men endte denne uken med at regjeringen satte foten ned. Søskenbarnekteskapene skal ikke forbys. Slik legger den svenske regjeringen forholdene optimalt til rette for at klankulturene fremdeles skal kunne bestemme hvem barna gifter seg med. Den antikvariske praksisen fortsetter med Sveriges velsignelse. De unge ofres på «godhetens» alter.

Langvarig kamp

HRS arbeid for å innføre forbud mot søskenbarnekteskap går langt tilbake, og vi kunne feire da det endelig i oktober 2020 ble flertall i Stortinget for å forby praksisen. Hvor langt tilbake arbeidet går, beskrev Hege Storhaug da politiet sommeren 2020 gikk ut og sa at for å bekjempe vold og kriminalitet må det nedlegges forbud mot ekteskap mellom fetter og kusine.

Krangelen om forbud eller ei, har pågått siden 1998, da jeg foreslo dette som forfatter av boken Hellig tvang. Unge norske muslimer om kjærlighet og ekteskap. De unge jeg traff den gang fortalte om grove overgrep og et uhyre sterkt press om å la seg bruke som visum for en fetter eller ei kusine. Historiene var hjerteskjærende. Jeg kunne ikke se noen bedre løsning enn å forby den antikvariske overgrepspraksisen og beskytte norskfødt ungdom mot det vi selv historisk hadde kjempet oss ut av. Hele røkla var imot, det vil si ikke minst organisasjoner ledet av pakistanere, som er den gruppen der praksisen etter all sannsynlighet har hatt størst utbredelse. Debatten akselererte igjen i 2002 og de nærmeste årene, da HRS satte temaet på dagsorden gjennom statistikk-rapporter (SSB-tall), og boken Feminin integrering. Utfordringer i et fleretnisk samfunn (2003). Det var de usual suspects som igjen var høyest på banen og bedyret at, nei, tvang, det forekommer ytterst sjeldent. De hadde sine egne storfamilier i baktankene og visummulighetene for dem.

Forbudet kom sent, for allerede i 2005 framsatte Frp forslag om å forby søskenbarnekteskap.

– Forbud mot søskenbarnekteskap har vært en sak Fremskrittspartiet har kjempet for i over 15 år. Vi har stått alene, og gradvis i løpet av årene flyttet de andre partiene etter. Nå sikrer vi flertall i Stortinget. Det er historisk, og viser nok en gang at saker der FrP først står alene, blir vedtatt politikk. Det tar bare litt tid før de andre følger etter, sa Per-Willy Amundsen i 2020.

Svenskene klarer dessverre ikke å skaffe det samme flertallet, melder SVT fredag, men i likhet med i Norge er det et mindretall som driver både opplysningsarbeid og press over tid. I Sverige er det Liberalerna og Sverigedemokraterna som fortsatt må kjempe kampen for å få på plass et forbud mot søskenbarnekteskap.

«Voksne menneskers frie valg»

Når den svenske regjeringen fortsetter å hevde at søskenbarnekteskap er et resultat av «voksne menneskers frie valg til å gifte seg med hvem de vil», er det vanskelig å tro at denne påstanden kan uttales uten å få en dårlig smak i munnen. Enhver som opprettholder dette ståstedet velger å se fullstendig bort fra at «frivilligheten» er et utslag av tung sosial kontroll.

Det var også norsk politi klare på da de sommeren 2020 påpekte at «Et slikt forbud vil få stor betydning for familier, og vil være et effektivt middel for å forebygge og bekjempe kriminalitet knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og mishandling i nære relasjoner».

– Regjeringen har allerede gjort mye for å bekjempe æreskultur og negativ sosial kontroll, sier den svenske justisministeren Morgan Johansson til SVT.

Han ser dermed ikke ut til å forstå at søskenbarnekteskap bidrar til å opprettholde nettopp den negative religiøse og kulturelle, importerte æreskulturen han påstår han bekjemper.

Partileder for Liberalerna, Nyamko Sabuni, sier til SVT at hun er skuffet over at regjeringen ikke engang vil utrede forslaget om kriminalisering av søskenbarnekteskap, og hun påpeker at søskenbarnekteskapene faller i samme kategori som barneekteskap og tvangsekteskap.

– I Sverige i dag er det langt flere søskenbarnekteskap enn for bare fem år siden, sier Sabuni, som mener det er på høy tid å forby praksisen.