Kriminalitet

Hva sier justisministeren nå som politet vil ha forbud mot inngifte?

Politiet i Oslo slår på stortromma: For å bekjempe vold og kriminalitet må det nedlegges forbud mot ekteskap mellom fetter og kusine. Tar Monica Mæland imot ballen?

Oslopolitiet har mest erfaring i landet med vold innad i ikke-vestlige familier. Når politiet i hovedstaden erfarer at forbud mot søskenbarnekteskap er veien å gå, bør dette veie tungt, og det bør få politiske følger.

Hjerteskjærende historier

Krangelen om forbud eller ei, har pågått siden 1998, da jeg foreslo dette som forfatter av boken Hellig tvang. Unge norske muslimer om kjærlighet og ekteskap. De unge jeg traff den gang fortalte om grove overgrep og et uhyre sterkt press om å la seg bruke som visum for en fetter eller ei kusine. Historiene var hjerteskjærende. jeg kunne ikke se noen bedre løsning enn å forby den antikvariske overgrepspraksisen og beskytte norskfødt ungdom mot det vi selv historisk hadde kjempet oss ut av. Hele røkla var imot, det vil si ikke minst organisasjoner ledet av pakistanere, som er den gruppen der praksisen etter all sannsynlighet har hatt størst utbredelse. Debatten akselererte igjen i 2002 og de nærmeste årene, da HRS satte temaet på dagsorden gjennom statistikk-rapporter (SSB-tall), og boken Feminin integrering. Utfordringer i et fleretnisk samfunn (2003). Det var de usual suspects som igjen var høyest på banen og bedyret at, nei, tvang, det forekommer ytterst sjeldent. De hadde sine egne storfamilier i baktankene og visummulighetene for dem.

I mange æresdrapssaker handler det om fetter-kusine-ekteskap. Som Shazia Saleh, bosatt i Grimstad på tidlig 90-tallet, som ble æresdrept i Pakistan da hun nektet å gifte seg med en fetter. Allerede da burde alarmen ha gått i de politiske korridorene. Og den burde også igjen ha gått i 2010, da ei jente på 13 år ble giftet bort til en voksen fetter i Oslo. Selv kjenner jeg til to kvinner fra Gambia som allerede rundt 1988 – 90 ble hentet som hustruer til gambiske menn her, kun 15 år gamle, ustyrt med voksne personers pass.

– Effektiv for å forebygge kriminalitet

Men kanskje de søvnige nå våkner, for det bør veie svært tungt når politiet i Oslo sier rett ut at «Et slikt forbud vil få stor betydning for familier, og vil være et effektivt middel for å forebygge og bekjempe kriminalitet knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og mishandling i nære relasjoner», forteller NRK om politiets lovforslag, som politiet mener kan legges inn i ekteskapsloven eller utlendingsloven.

Nettopp det samme som vi i disse dager ser utspille seg i Nedre Telemark tingrett. Systematisk grov vold og psykisk press og æreskontroll overfor familiens datter, som skulle giftes bort til en fetter i Irak.

Og det er migrasjonsperspektivet politiet også drar frem nå:

«Når ekteskap inngås på tvers av landegrenser, kan et migrasjonsmotiv være sentralt. Med tanke på utbredelsen av denne praksisen, er det nærliggende å tro at det foreligger en sterk forventning om å gifte seg innenfor familien. Derfor er dette en relevant problemstilling i tilknytning til temaet negativ sosial kontroll.»

«Unge kan utsettes for ulike former for press om å gifte seg med slektninger i foreldrenes hjemland og på den måten skaffe dem opphold i Norge. En eventuell skilsmisse blir vanskeligere fordi dette blir en sak for hele slekten», står det i lovforslaget som NRK har fått innsyn i.

Shariaekteskap bør også forbys

I tillegg kommer skader hos barn ved inngifte. Men viktigst, ifølge politiet, er å bekjempe æreskriminalitet:

«I tillegg til de helsemessige konsekvensene, erfarer politiet at praksisen med søskenbarnekteskap fører til økt kriminalitet i form av bl.a. negativ sosial kontroll, press, trusler, og sterke forventninger om å inngå ekteskap som ikke er basert på frivillighet. Det foreligger, så vidt vi er kjent med, ikke noen konkret statistikk på dette, men politiet erfarer at problematikken knyttet søskenbarnekteskap er sentral i mange straffesaker om mishandling i nære relasjoner, æresrelatert vold og æresdrap.»

Det er å håpe at politikerne slutter å la seg presse av talspersoner for ditt eller datt, eller antirasistiske organisasjoner som også har kjempet med nebb og klør mot et slikt forbud. Bruk fornuft, og hjertevarme for de sårbare.

Merk også dette: Det blir ikke forbud mot å være samboer som søskenbarn og få barn sammen, altså vil man kunne gå i moskeen og få en shariakontrakt på at man er gift. Men legges forbudet inn i lovverket, kan man ikke bruke slike ekteskap som visum til Norge. Hva gjelder førstnevnte, så bør også shariaekteskap som bryter med norsk lov forbys. Justisminister Monica Mæland bør nå se sin besøkelsestid.