Antisemittisme

Carl I Hagen til fullt angrep på islam

FrP-nestoren med fullt angrep på ekstreme moskeer i Norge. Etter at Jehovas vitner mistet statstøtten grunnet sosial utstøtelse av medlemmer, ramser Hagen nå opp i Stortinget hva ulike ekstreme moskeer har uttalt gjennom årene og deres bånd til terror. Nå må Sps barne-og familieminister, Kjersti Toppe, også med ansvar for tros og livssyn, svare Hagen i Stortinget. Hva skal hun si? Unngå å svare substansielt?

Fredningstiden er over. Carl I Hagen benytter nå muligheten som har åpnet seg etter at Jehovas vitner (JV) mistet statsstøtten for i år grunnet utstøtelse av medlemmer. Statsforvalteren skal også vurdere om JV skal miste retten til å stå registrert som trossamfunn, og dermed kan JV også miste vigselsretten.

I et skriftlig spørsmål levert inn på Stortinget 16. februar, gyver Hagen løs på tre moskeer der han har observert, mildt sagt, urovekkende forhold gjennom årene. Spørsmålet lyder:

Gjennom årene har det flere ganger vært avdekket grove ideologiske forhold i større moskeer i Norge, inkludert støtte til drap. De avdekkede forholdene har aldri ført til bortfall av offentlig økonomisk støtte til de aktuelle moskeene.

Kan statsråden redegjør for hvorfor det ikke settes inn undersøkelser og sanksjoner overfor aktuelle muslimske trossamfunn, og vil statsråden sørge for likebehandling av ulike trossamfunn enten de er kristne eller muslimske?

Nettopp dette med likebehandling, er sakens kjerne. Uansett hva som har kommet frem av alvorlige forhold i moskeer i Norge, har det knapt aldri vært diskutert om de enkelte moskeene skal miste statsstøtten.

Tre moskeer under lupen

Hagen peker på en rekke konkrete forhold knyttet til tre moskeer, Central Jamaat Ahle-Sunnat, Tawfiiq Islamske Senter og Rabitamoskeen. Han ramser opp alvorlige avsløringer i disse tre moskeene.

Jehovas vitner er nå fratatt statsstøtten som trossamfunn grunnet utstøtelse av tidligere medlemmer. Det underlige er dog at det gjennom årene har vært avdekket langt grovere forhold i flere moskeer i Norge uten at dette har fått konsekvenser for disse trossamfunnene. Jeg kan kort nevne noen hendelser:

Moskeen Central Jamaat Ahle-Sunnat, ledet av imamen Nehmat Ali Shah, har åpent støttet en morder i Pakistan som drepte guvernøren Salman Taseer i 2011. Taseer ble drept fordi han var imot dødsstraff for blasfemi. Støtten fremkom i demonstrasjoner både i Oslo og Rawalpindi, Pakistan.

Shahs svigersønn i Norge vil henrette dem som ikke faster i henhold til islams regler, avdekket NRK for noe år siden.

Shah og styreleder i moskeen har uttalt seg slik om jødene: Hitler drepte jødene fordi «de er urolige folk i verden», og islam bakvaskes i mediene «fordi mediene har jødisk bakgrunn». Dette må anses som ren antisemittisme.

Hagen tar videre for seg Tawfiiq Islamske Senter, drevet av somaliere og som mottok i underkant av ni millioner kroner i statsstøtte i fjor.

I moskeen Tawfiiq Islamsk Senter holdt den tidligere jihad-gruppen Profetens Ummah til, anført av terrordømte Ubaydullah Hussain. Via videroverføring fra England, har den terrordømte Anjem Choudary jevnlig undervist ungdom i moskeen i Oslo. I moskeen ble også en ung kvinnelig norsk narkoman og konvertitt giftet bort på telefon til den landsforviste Omar Cheblal (mai 2015), som ble drept i kamp for IS senere samme år.

Den fremste Brorskapsmoskeen i Norge får også Hagens ørneblikk på seg.

Rabitamoskeen, også Oslo, ble i 2014 ført opp på terrorlisten til De forente arabiske emiratene. Dette fordi Emiratene mener moskeen er direkte knyttet til den totalitære bevegelsen Det muslimske brorskapet med mål om at verden skal styres av islamsk lov sharia. En rekke kjente terrorister har hatt tilhold i denne moskeen: Anders Cameroon Østensvig Dale, Abdi Dhuhulow og Abu Ayub.

Sosial utstøtelse versus terrortilknytning

Hagen avrunder med at disse tre moskeene mottok i overkant av 20 millioner statlige kroner bare i fjor.

Hva skal statsråd Toppe svare til dette? Hvordan skal Toppe håndtere disse konkrete forholdene opp mot sosial utstøtelse, slik som ankepunktet er mot Jehoas vitner?

Uansette hvilke grove forhold som har blitt avdekket i europeiske moskeer, som i Danmark (Moseerne bag sløret) og Storbritannia (Undercover Mosque), settes ikke den økonomiske foten ned. Det blir alltid offentlig rabalder og en rekke politikere som slår på stortrommene, og så dør alt hen etter en stund og livet i moskeene fortsetter som før.

Toppe har syv dagers svarfrist, altså kommer svaret i slutten av neste uke.