Innvandring

Voldtektsmann fikk 840.000 SEK i skadeerstatning for ung alder – var antakelig voksen

Den syriske asylsøkeren begikk sammen med broren to grove kidnappingsvoldtekter i Malmö, men endte opp med å få erstatning fra staten, begrunnet i at han var under 18 på gjerningstidspunktet. SVTs ”Uppdrag granskning” avslører at det er grunn til å anta at syreren i realiteten var voksen.

Våren 2017 begikk det syriske søskenparet to grove kidnappingsvoldtekter i Malmö.

Den ene kvinnen ble bortført og voldtatt samtidig som de hadde strupetak på henne. Et par uker senere bortførte de en annen kvinne. Da til en kjeller hvor de mishandlet og voldtok henne, samtidig som de truet henne med en pistol.

Brødreparet ble dømt både i tingretten og lagmannsretten, som la til grunn at de begge var over 18 år, men da saken kom opp i Høyesterett, ble straffen for den ene broren senket.

Da saken kom til Høyesterett, februar 2021, kom de til at han ikke var over 18 år da kidnappingsvoldtektene fant sted. Han var altså mindreårig, anslått 16 år, og hadde da ifølge Høyesterett fått en for streng straff. De mener en passende straff hadde vært 16 måneder.

Gjerningsmannen får dermed nå 840.000 svenske kroner i skadeerstatning fra staten, oppsummerte HRS.

Sår tvil

I onsdagens «Oppdrag granskning» går reporter Sophia Djiobaridis gjennom hendelsesforløpet og konkluderer med at det er flere spørsmål rundt mannens alder som verken politiet, retten eller justisministeren har bitt seg merke i, skriver Expressen.

Mannen flyktet i 2013 med familien fra Syria via Tyrkia til Sverige. Året etter søkte familien om oppholdstillatelse.

Mannens alder ble diskutert ved flere anledninger i voldtektsetterforskningen.

Allerede i 2017 ble det fattet vedtak om en såkalt kroppsbesiktigelse, hvor tenner og lårbein ble røntgenfotografert. Resultatet tydet allerede da på at han var over 18 år.

Men nye dokumenter presentert av familien ga saken en ny vri. Det var også et gammelt pass som talte for mannens unge alder.

Høyesterett skrev i dommen at ulike dokumenter hver for seg hadde begrenset bevisverdi – men at de til sammen talte for at mannen var født på det tidspunktet han selv oppga.

Dette førte til at anke i saken ble tatt til følge og lagmannsretten måtte behandle straffeutmålingen i voldtektssaken på nytt, skriver Expressen.

«Oppdrag granskning» stiller spørsmål ved hvorvidt det var logisk av Høyesterett å lande på avgjørelsen om sannsynlighetsovervekt for at mannen var yngre enn 18 år, for det fantes allerede dokumenter om syreren som talte i motsatt retning. Disse dokumentene ble ifølge Expressen ikke vurdert av retten.

Falskt pass

Saken er ifølge «Oppdrag granskning», preget av en rekke merkelige hendelser og uttalelser. Den ene er ektheten til mannens pass, som ble framlagt som bevis på at syreren var under 18 år på gjerningstidspunktet.

Annica Ihrner, dokumentansvarlig i Migrationsverket, varslet på et tidlig tidspunkt at opplysningene i passet kunne være feil, opplyser programmet.

Passet var utstedt i Syria da voldtektsmannen var tolv år gammel – med en gyldighetstid på fire år, noe som ifølge Oppdrag granskning ikke skal være mulig. Hvis mannen var så ung som han hevdet å være, ville passet fått en annen gyldighetstid, skriver SVT.

– Er du under 18 år får du normalt seks år, men fyller du 18 år innen disse seks årene får du kun gyldighet frem til dagen du fyller 18 år, sier Annica Ihrner, dokumentgransker i Migrationsverket til det svenske dokumentarprogrammet.

Til tross for at Migrationsverket vurderte at passet sannsynligvis var falskt, ble det i Høyesterett vurdert at passet talte for at syreren snakket sant om alderen sin. Men også den fysiske aldersvurderingen av mannen kan være framstilt feil i retten.

Metodekritisk

Håkan Mörnstad, tidligere rettsodontolog, altså tannlege, ved Rättsmedicinalverket, tilsvarende det norske rettsmedisinske institutt, er kritisk til metodene som brukes for aldersvurderinger i Sverige.

Mörnstad har gjennomgått dokumentene fra aldersfastsettelse som ble brukt under rettssaken, der syrerens knær og tenner ble undersøkt for å fastslå alder. I dommen vises det til undersøkelsene, og det står med henvisning til disse at mannen «trolig er under 18 år».

– Nei, det stemmer ikke, sier Mörnstad i programmet.

Alt i alt anslår han sannsynligheten for at mannen er over 18 til minst 50 prosent, skriver Expressen.

Mannens alder skal også ha vært gjenstand for undersøkelser i forbindelse med andre rettssaker. Den unge syreren har ikke «bare» deltatt i flere grove voldtekter, han har også en kidnappingsdom. I forbindelse med rettssaken i 2015 var flere i mannens omgangskrets avhørt for å kartlegge alderen hans, skriver avisen.

I 2015 ranet og kidnappet han en drosjesjåfør i Alvesta og kjørte ham ut i skogen. For venner og en ung kvinne han innledet et forhold med, avslørte mannen også at han faktisk var eldre enn den offisielle informasjonen.

Likevel, ifølge «Oppdrag gjennomgang», gikk ingen til bunns med aldersspørsmålet.

Ureturnerbar

I tillegg til fengsel ble den syriske voldtektsmannen dømt til utvisning fra Sverige. Men siden han risikerer å bli innkalt til militærtjeneste i Syria, mener svenske myndigheter at han ikke kan utvises, og han blir dermed værende i Sverige.

Om pengene – de 840.000 svenske kronene – sier voldtektsmannen selv til «Oppdrag granskning» ifølge Expressen:

– De er allerede brukt opp. De eksisterer ikke lenger.