Kriminalitet

Syrisk asylsøker deltok i to grove voldtekter – får 840.000 SEK i erstatning

Gjerningsmannen begikk sammen med broren blant annet to grove kidnappingsvoldtekter i Malmö, men endte opp med å få erstatning fra staten.

Våren 2017 begikk det syriske søskenparet to grove kidnappingsvoldtekter i Malmö.

Den ene kvinnen ble bortført og voldtatt samtidig som de hadde strupetak på henne. Et par uker senere bortførte de en annen kvinne. Da til en kjeller hvor de mishandlet og voldtok henne, samtidig som de truet henne med en pistol.

Dømt

De asylsøkende brødrene ble dømt av tingretten for to tilfeller av grov voldtekt, bortføring, utpressing, biltyveri og kjøring uten førerkort til (fattigslige) 3 år og 3 måneders fengsel.

Den yngste broren anket dommen.

Lagmannsretten skjerpet imidlertid straffen til 4 år og 6 måneders fengsel. Han anket til Høyesterett.

Både tingretten og lagmannsretten la til grunn at han var over 18 år da kidnappingsvoldtektene fant sted.

Gjerningsmannen, som har fått innvilget asyl i Sverige, gjennomgikk i 2017 en medisinsk aldersundersøkelse. Denne undersøkelsen lå til grunn for rettens dom.

Belønnes med 840.000 av skattebetalernes penger

Da saken kom til Høyesterett, februar 2021, kom de til at ikke var over 18 år da kidnappingsvoldtektene fant sted. Han var altså mindreårig, anslått 16 år, og hadde da ifølge Høyesterett fått en for streng straff. De mener en passende straff hadde vært 16 måneder.

Gjerningsmannen får dermed nå 840.000 svenske kroner i skadeerstatning fra staten.

Hva voldtektsofrene har fått i erstatning sier saken ingenting om, men vi kan stor sikkerhet slå fast at det ikke handler om slike summer.

Hva skal vi kalle dette? «Svensk rettferdighet»?

Det er bare utrolig. Du snakker om å dele ut en gulrot for fremtidige voldtekter i Sverige.

Expressen.se