Frihetsverdier

– Det er nesten ikke til å fatte!

Jon Helgheim (FrP) har fått sin overdose med restriksjoner grunnet Omikron. Som han sier det i sin utblåsing på Facebook i dag, er Omikron mindre farlig enn influensa. Like fullt setter Regjeringen Støre inn massivt med tiltak som begrenser borgernes frihet og som ødelegger økonomien til restaurantbransjen med flere. For ikke å snakke om konsekvensene for vår ungdom.

Småbedrifter blør grunnet koronarestriksjoner. Restauranter og skjenkesteder stenges ned av samme grunn. Nivået er rødt for ungdommen i videregående skoler. Norge er i en pandemi for andre år på rad, må vite. Men er tiltakene forholdsmessige?

Begeret renner over

Det mener åpenbart ikke tidligere innvandringspolitiske talsperson for FrP, Jon Helgheim. Begeret hans hva gjelder tålmodighet og fornuft renner i dag over på Facebook.

Vi har nå en pandemi som på grunn av Omikron, er mindre farlig enn vanlig influensa og landet er fortsatt delvis stengt. Det var IKKE et faglig råd å ha rødt nivå i videregående skole før jul, men vi har det fremdeles.

Denne regjeringen gir blaffen i ungdom og ofrer disse i noe som kan ligne en profesjonskamp.

Helgheim er særlig opprørt over konsekvensene for vår ungdom. Han sier at de fleste elevene i dagens videregående skole er rammet hardt.

De fleste av dagens videregående elever har aldri hatt en normal skolehverdag. Det meldes om konsentrasjonsproblemer og økende psykiske sykdommer blant ungdom, og dette visste regjeringen da de valgte å ofre ungdommene enda en gang. Om noen skulle være i tvil, så kan jeg forsikre om at opplegget rundt hjemmeundervisning og oppfølging av elever er fullstendig fraværende! Jeg tror kostnaden for de vi gjør med ungdommene våre nå, vil bli grusomt høy.

Åpen dør for asylsøkere fortsetter under pandemien

Helgheim er også oppgitt over situasjonen i helsesektoren:

For å gjøre galskapen komplett, så er det mangel på folk i helsesektoren som blant annet brukes som begrunnelse for strenge smitteverntiltak, men det er nettopp karantenebestemmelser som gjør at helsepersonell ikke kan gå på jobb.

Her får Helgheim indirekte støtte av en kommentator i Avisa Nordland, som før jul påpekte at flere var innlagt på sykehus for influensa i 2017, 2018 og 2019, altså før pandemien.

At koronapasienter knekker sykehusene er en myte, de utgjør kun 14 prosent av alle innlagte.

(…)

Nylig kunne tidsskriftet Minerva fortelle at det tidlig i pandemien eksisterte kriseplaner for innleggelse av opptil 4.500 pasienter samtidig på norske sykehus. Pr. nå er tallet under 300.

Og da ledelsen ved landets største sykehus, OUS først varslet om en intensivenhet i ferd med å knekke under presset hadde avdelingen 26 pasienter med covid-19. 26 pasienter sprenger kapasiteten på Norges største sykehus?

(…)

Men folk dør jo nå, vil noen hevde. Men det gjorde de den gang også; i influensasesongen 2017-18 døde anslagsvis 1.400 nordmenn av influensa. Mye høyere enn dødstallene pr. nå altså.

Dette understreker nok en gang noe som stadig har forbauset meg gjennom denne pandemien: At vi behandler korona så annerledes enn alle andre farlige sykdommer; til og med sykdommer som beviselig har tatt livet av flere.

(…)

Vi skaper uansett ikke et samfunn der ingen dør, men risikerer å skape et samfunn der ingen har noen glede av å leve.