Den kulturelle revolusjonen

Stor andel barn er mistenkte for drap og drapsforsøk

Politiet i Stockholm etterforsker nå nesten 90 drap og drapsforsøk. I omtrent 20 av sakene er den mistenkte per definisjon barn, altså under 18 år. En av disse gjelder en 13 år gammel gutt i Upplands-Väsby, mistenkt for å ha skutt en mann i hodet.

Det er to bemerkelsesverdige forhold ved drap og drapsforsøk i Stockholmsregionen. Det ene er oppklaringsprosenten og det andre er gjerningsmennenes alder. Både oppklaringsprosent og gjerningsmennenes alder er overraskende lave.

– Dette er bemerkelsesverdig når det gjelder en så ung person som 13-åring, sier politiinspektør Martin Wallin ved lokalpolitiområde Sollentuna, til Sveriges Television.

Oppklares ikke

I intervjuet med den svenske statskanalen beskriver politimannen hvordan volden har eskalert i området de siste ti årene. Det påpekes også at både drap og drapsforsøk forblir uoppklart. Å få innpass i de svenske forstedene er vanskelig, og å innhente informasjon enda vanskeligere. Dermed er det i praksis lav risiko for å bli tatt for grove voldsforbrytelser.

Vi har tidligere belyst den svenske drapsstatistikken og tilhørende oppklaringsprosent:

Sverige har nå har rundt 110 drap i året. Til sammenligning hadde Norge i fjor 28 drapssaker med 31 ofre, der to av drapene ble begått med våpen. Det foreligger siktelse i alle sakene. I Sverige er oppklaringsprosenten elendig:

Oppklaringen for dødelig vold med skytevåpen ligger på 32 prosent – i kriminelle miljø er den enda mindre: 23 prosent.

I de kriminelle miljøene er det altså 77 prosent av drap med skytevåpen som aldri oppklares.

Barna

Hvilke barn det er snakk om sies ikke rett ut i Sveriges Television, men hvilke barn som rekrutteres til gjenger allerede i 13-årsalderen er det likevel liten tvil om, der kameraene sveiper over Stockholms drabantbyer.

-Når man har blitt mistenkt for mord er det for sent å sette inn forebyggende tiltak, påpeker politiinspektør Wallin til kanalen.

Og det har han selvsagt rett i. Han etterspør tiltak fra både skole- og sosialsektoren, men hvilke forebyggingsstrategier han ser for seg, vites ikke. Hvordan skal skolen kunne forebygge at barn på 13 år drar skytevåpen og forsøker å drepe andre med skudd mot hodet? Livsfarlige barn kan neppe møtes med spesialundervisning eller miljøterapeuter.

Når nær hvert fjerde drap eller drapsforsøk utføres av barn, er det helt avgjørende å se på hva som er kjennetegn for barna. Det aller sterkeste kjennetegnet er at barn bor hjemme. Da er det rimelig å anta at hjemmet er årsak, ikke manglende forsøk på forståelse og forebygging fra offentlige instanser.

-Det er jo ikke politiets oppgave å forhindre at 13-åringer havner i slike situasjoner, det må jo være andre samfunnsinstanser som har den oppgaven, sier Wallin.

Tja, eller foreldrene? Finnes virkelig ikke den kulturelle dimensjonen?

Voldsspiralen

Sveriges skyhøye tall for drap og drapsforsøk har vakt internasjonal oppsikt. Utviklingen i Sverige er stikk motsatt av de fleste andre europeiske land hvor dødelig vold, både generelt og med skytevåpen, avtar. Samtidig er barn stadig oftere utøvere av den groveste voldskriminaliteten.

Det er derimot lite sannsynlig at den etterlyste massive innsatsen fra skole- og sosialsektoren vil ha effekt. Det som snarere er trolig er at volden vil tilta i omfang. Vi har tidligere sett på den svenske forfatteren Johan Westerholms tanker om voldsforekomsten i Sverige. Westerholm er opprinnelig utdannet offiser og har tjenestegjort mange år i det svenske forsvaret. Han har skrevet boken Islamismen i Sverige. Det muslimske brorskapet,

Konsekvensene av å motta tusenvis av enslige mindreårige er fremdeles ikke realisert, skriver Westerholm, som forutser en kriminalitetsbølge etter samme mønster som etter tidligere innvandring. Det vil ta mellom 10 og 20 år før disse migrantene etablerer en kriminell livsstil.

Alt dette som skjedde for femten år siden har påvirket utfallet i dag, og selvfølgelig vil konsekvensene av migrasjonen som Sverige opplevde i 2015 nå sin fulle effekt mellom ti og 20 år senere i en eller annen form. Det vil si at i løpet av perioden 2025-2035 vil disse kullene komme ut på arbeidsmarkedet eller bli rekruttert inn i kriminelle kretser. Hvis dataene samkjøres og ekstrapoleres, er det sannsynlig å komme frem til presise prognoser.

Høyst sannsynlig er de omfattende draps- og drapsforsøkstallene for «svenske» barn bare et forvarsel på hva Sverige har i vente.