Frihetsverdier

Politioverbetjent om Bislett-dramaet: – Vi burde ha kroppskamera

Politioverbetjent Bjørn-Kristian Kjus uttaler seg i kraft av å være en av de nærmeste lederne til politimannen som ble knivhugget på Bislett. Han er glad det finnes mange videoopptak av dramaet som endte med at knivdesperadoen ble drept av politiet. - Spør du meg, så burde vi hatt kroppskamera, seier Kjus.

NRK har intervjuet de to nærmeste lederne til politimannen som fortsatt ligger alvorlig skadet på sykehus etter å ha blitt angrepet av Rustam Louis Foss på Bislett forrige tirsdag.

– Dokumentasjon er bra. Det er heilt openbert, sier Kjus til NRK.

Viktig dokumentasjon

Både Kjus og hans kollega, seksjonsleder Torgeir Lindstad, er tydelige på at de er glade for at den svært alvorlige hendelsen ble fanget på film. Videoopptakene er positive for å kaste lys over hva som egentlig skjedde i de skjebnesvangre minuttene i Theresesgate på Bislett. De to politilederne er positive til video som dokumentasjon generelt, og Kjus mener at politiet ideelt sett burde vært utstyrt med kroppskamera når de er på jobb.

– Men det er framleis ting i vurderingane som er gjort, til dømes inni bilen og inni hovuda på dei involverte, og i oppspelet til hendinga, som ikkje er dokumentert. Det gjer at vandringar i kommentarfeltet og blant enkelte ekspertar tek ville vegar, seier Lindstad.

– Men vi tenkjer jo at viss ikkje noko hadde vore filma, og det berre hadde vore ei munnleg historie, hadde det vore spekulasjonar rundt alt, sier Kjus til NRK.

Politiet har opplevd kritikk etter å ha skutt Foss, men opptakene viser tydelig at politiet som satt i bilen som ble brukt for å stanse Foss, ikke hadde mulighet til å føre noen fornuftig dialog med knivdesperadoen.

– No er det færre spekulasjonar rundt det ein har sett, og det er bra, sier han til NRK.

– Gjorde jeg nok for publikum?

Knivangrepet mot politimannen førte til så store skader at mannen allerede har vært gjennom flere operasjoner og fremdeles er innlagt på sykehus.

Skadane er omfattande, fortel seksjonsleiar Torgeir Lindstad i Oslo politidistrikt, som er sjef for innsatsleiarane og mannskapet i utrykkingseininga (UEH).

– Vi håpar at helsevesenet klarer å sørge for at skadane ikkje vil hemme for framtidig teneste, sier Lindstad til NRK.

Når den skadde etterhvert skal tilbake til jobb som operativt politi i hovedstaden, vil politiet ikke kunne se opptak fra innsiden av politibilen. Til tross for at det foreligger mange videoopptak av hendelsen, er politiet selv ikke utstyrt med kroppskamera. Likevel er det åpenbart at hendelsen er godt dokumentert og at videoopptakene vil bli brukt både til læring og evaluering av politifolkenes aksjon.

– Noko av det mest kraftfulle og krevjande er nok spørsmål som: Har eg klart å gjere det eg skulle godt nok for makkeren min og publikum? Gjorde eg det som var forventa av meg når det blir kravd som mest? Det er sterke spørsmål, og vår vurdering per no er at dei har klart dette veldig godt, sier Kjus til NRK.

Publikum har vært overveldende positive til politiets innsats, men samtidig finnes det mennesker som mener at Foss ikke burde blitt skutt.

De seneste årene har det vært tilfeller der publikum og politiet sitter med ulike oppfatninger av et hendelsesforløp, og særlig med tanke på slike situasjoner er videodokumentasjon viktig for å vise at politiet gjør jobben de er satt til å gjøre. Med kroppskamera ville neppe knivangrepet og de påfølgende skuddet levnet mye tvil om at politiet gjorde det de måtte i situasjonen.

Fotomontasje: HRS