Innvandring

– Khomeinis barn blir stortingspresident

Nyvalgt stortingspresident Masud Gharahkhani mottok grov hets i kommentarfeltene, meldte TV2 torsdag. Som eksempel viser kanalen til påstanden «Han burde i det minste ha vært født i Norge for et slikt verv». Vi har fått leserbrev fra “en vennlig muslim”. Hans påstander om Gharahkhani er godt egnet til å forsvare nordmenns frykt for islam i maktposisjoner. 

Historien om den pølsespisende, øldrikkende og hardtarbeidende Gharahkhani, oppfattes av de fleste som en solskinnshistorie om integrering. Gharahkhani har selv avvist ryktene om arrangert ekteskap med kona Sally, og til tross for at kona kommer fra hjemlandet Iran har hun i alle fall kastet hijaben straks hun forlot landet. Man kan kritisere Gharahkhani for Ap-politikken han forfekter, men å beskylde ham for ikke å tilpasse seg det norske samfunnet finnes det ikke grunnlag for.

Når mange mennesker tar til tastaturet og mener at Norges høyeste verv etter kongen bør innehas utelukkende av etniske nordmenn, omtales det som «rasistisk hets». Og dersom begrunnelsen er Gharahkhanis hudfarge er det definitivt en rasistisk påstand, men det er god grunn til å anta at hudfargen er det siste folk reagerer på. Folk reagerer fordi Gharahkhani er muslim.

Hetsen

I Grunnloven står det svart på hvitt at «Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion».

Å ha et ønske om at samme lov skal gjelde for den som innehar vervet nest etter Kongen kan dermed ikke påstås å være rasistisk, med mindre man anser selve Grunnloven å være rasistisk.

TV2 skriver at hetsen mot den nye stortingspresidenten ble så grov at kommentarfeltet til slutt måtte stenges. Deretter viser de til hvilken hets det er snakk om:

«Han burde i det minste ha vært født i Norge for et slikt verv», skriver en kvinne.

«Stortingspresident for Norge, fra Iran. Hvorfor er mitt spørsmål…», skriver en annen.

«Blir vel forbud mot julesang og nisselue på Stortinget nå», skriver en mann.

Deretter har kanalen innhentet uttalelse fra en opprørt Linda Tinuke Thomas Strandmyr, som er fungerende leder i Antirasistisk senter.

– Jeg blir trist, og provosert på et vis. Det kommer til syne så mange ganger at det finnes et ordskifte på sosiale medier som bærer et så sterkt preg av en rasistisk retorikk, sier hun til TV 2.

Strandmyr mener det er svært skadelig for samfunnsdebatten at folk går til rasistiske angrep.

– Det er problematisk fordi det truer demokratiet vårt, men for unge og voksne med minoritetsbakgrunn oppleves det som farlig å delta i samfunnsdebatten. Vi får et fattigere demokrati, der ikke alle deltar fordi uansett hva du gjør så møtes du med hat og hets, sier hun til TV2.

Kommentarene fra TV2s kommentarfelt kan vanskelig sees som rasistiske. Snarere må de sees som en bekymring for islam. Til tross for at påstanden om at det blir «forbud mot julesang og nisselue på Stortinget» med Gharahkhani som president er plump og kunnskapsløs, er også den et uttrykk for bekymring. De to andre påstandene er fullstendig legitime ytringer som kan knyttes direkte opp mot Grunnlovens krav til Norges høyeste verv, med en undring over hvorfor gjeldende lov for kongen ikke er gjeldende for neste verv i rekken.

Det må det være rom for å spørre om uten å få rasismestempel i panna.

Den «vennlige» muslimen

En som derimot ikke er undrende er HRS-leseren som alltid signerer sine harmdirrende leserbrev «Med vennlig hilsen fra en muslim». Det er samme leser som sendte oss En påminnelse til heksene, der han frydet seg over Lars Vilks død og ønsket oss i HRS samme skjebne som den svenske karikaturtegneren.

Den «vennlige muslimen» er slett ikke begeistret for at Gharahkhani har fått vervet som stortingspresident. Overskriften på leserbrevet er den samme som tittelen på denne artikkelen, «Khomeinis barn blir stortingspresident.»

Han starter med noen velvalgte ord fra koranen:

I Allah’s navn Den Barmhjertiges Den Nåderikes.

6: el-En’âm (Kveget)

66….Si: «Jeg har intet ansvar for dere.
67. Tiden kommer når hver profeti vil bli oppfylt. Dere vil få å vite!»

99: ez-zelzele (Jordskjelvet)
7. Og den som har gjort et støvfnuggs vekt av godt, skal se det.
8. Og den som har gjort et støvfnuggs vekt av ondt, skal se det.

Vi antar at det er vi som er «kveget», og at det er vårt virke her på jorden som vil føre til jordens undergang. Fortsettelsen av leserbrevet handler om den «vennlige» muslimens tanker om Gharahkhani.

Khomeinis barn har klart å bli Stortingspresident! Bare Kongen som er overst! Kongen har klart å ha to satanister nermest! En sjaman for svoger og en shiia for Stortingspresident. Utrolig! Sjamanen sverger troskap til sin Jinn (Satan) og er styrt av han. Khomeinis barn sverger troskap til ayatollahen som styrer dem spirituelt. Selvfølgelig, shiia er verst. Sjamanen klarer ikke å høre på Koranen og er død skremt av. Shiia holder Koranen i hånden og med den de kjemper mot islam og muslimer. Hyklere, fornektere er shiia rafidi (rafidi kan oversettes med «frafallen», min anmerkning).

Vår «vennlige» venn er åpenbart sunnimuslim og sterkt troende. Han er opprørt over at Gharahkhani, som han omtaler som en frafallen sjiamuslim, har fått presidentvervet. Og mens nordmenn tror at kommentaren «Stortingspresident for Norge, fra Iran. Hvorfor er mitt spørsmål…» er grov hets, mener den «vennlige» muslimen at Gharahkhani er satanist.

Om Norge og nordmenn

Leserbrevet fortsetter:

Norge har valgt å bli islam fiendtlig. Khomeinis barn har klart seg å skape terrorgrupper som har ødelagt stater som Libanon, Syria, Irak og Yemen. Dem samarbeider tett med vestlige land og er bestevenner i kampen mot islam og muslimer. Hundrevis av år med historie forteller om dem, jeg trenger ikke å beskrive, dere vet best. Hva skal den shiia servere til Norge!? Det som en shiia gjør best. Å fortvile, forvirre, fortrylle nordmenn om islam. Bekjempe islam og muslimer.

I den «vennliges» hode er det full krig allerede. Norge er åpenbart et skrekkvelde, og verre vil det bli med en satanist som stortingspresident. Så går den «vennlige» over til å beskrive sin største frykt; fri seksualitet. Han sammenlikner mut’ah, som er tidsavgrensede ekteskap, i realiteten lovlig prostitusjonspraksis i sjiamuslimske land, med fritt valg av seksualpartnere i Norge.

Åpne veien til mut’ah (one night stand er lovlig i Norge) ekteskap. Følge Khomeinis vei å legalisere forspill med barn (og hvis tilfeldig har du sex med dem, skal ikke bli straffbart, det skrives kun en synd på deg). Eksportere homofili, Khomeini sier, har du tre ganger analsex (jeg har endret ordlyden her, den «vennliges» ordbruk ble i drøyeste laget) for du garantert Himmel (må Allah forbanne han). Norge vil være analsex (endret ordet her også) pioner nasjon og hvem best en shiia Stortingspresident som sier at han er «muslim» (må Allah forbanne han) skal ta flagget i hånden og holde den opp.

Med Gharahkhani som stortingspresident kan vi altså forberede oss på et samfunn med omfattende pedofili og ikke minst vil alle menn bli homofile. Men det er ikke alt. Vi har med den nye presidenten åpnet for Dajjal, islams falske og særdeles onde profet som skal komme før dommedag:

Hvor djevelsk er dette, hvor demoniske er dette!!! Den Norske Konge har klart seg å skaffe to demoner under seg. Ingenting skjer uten grunn. At prinsessen er samme med en sjaman og at en shiia blir Stortingspresident, er for å åpne døra til Dajjal. Dajjal kan ikke komme før terrenget er forberedt. Dajjal er den verste som skal skje til menneskeheten. Hver dag som går jeg blir mer troende. Jeg har sett og opplevet alle de små tegn før Dom dagen kommer. Hver vers av Koranen og hver hadith av profet Muhammed a.s.w.s blir oppfylt foran mine øyer. Alhamdulilah at jeg er muslim. Kom til islam før det blir forseint.

Frelsen

Vi tilbys frelse, altså av den «vennlige» islamske sorten:

{Dette er en kopi av en invitasjon til Islam sendt fra Profet Muhammed a.s.w.s til Bysantinske Kongen Herakleios.}

Bismilahi Rrahmani Rrahim

Frelse og fred være over ham som følger den rette veien, som tror på Allah og Hans Sendebud. Jeg erklærer at det fines ikke andre Gud som med rette fortjener å bli tilbedt unntatt Allah, og at Muhammed (s,a,w,s) er Hans slave og Sendebud. Allah har hverken kone eller sønn. Jeg inviterer dere til Islam. Bli muslimer , for å være reddet. Bli muslimer eller forvent straffen som er forberedt for de vantro i den andre livet. Hvis dere ikke aksepterer islam, vil dere lide skyld for alle deres ariske borgere.

3/64: Si: «Å, skriftens folk! Kom til den saken som er felles for oss og dere, (det er): Vi skal ikke tilbe noen andre enn Allah, og vi skal ikke likestille noe med Ham, og ei heller skal noen av oss holde hverandre som herrer utenom Allah.» Men hvis de vender bort, si: «Vær vitner til at vi er Allahs underdanige tjenere (muslimer).»

Med vennlig hilsen fra en muslim ?

Når nordmenn er redde for islam er det akkurat dette de er redde for. Det er ikke rasistisk å frykte slike rabiate tanker og overbevisninger, det er høyst rasjonelt. Bit merke i at den «vennlige» muslimen er integrert, han behersker det norske språket, han utøver fritt sin religion og han følger med i både norsk samfunnsliv og i norsk politikk. All hetsen han bedriver vil neppe opprøre Antirasistisk senter, han utøver bare sin tro.