Den kulturelle revolusjonen

Ungdomsgjeng på Stovner angrep ambulanse under uttrykning

Mens en akutt syk pasient fikk livreddende behandling inni ambulansen, gikk en ungdomsgjeng til angrep. Skadeverket førte til at ambulansen ble tatt ut av drift. - Alarmerende at noen har holdningen at det er greit å ødelegge et kjøretøy som er her utelukkende for å hjelpe folk, sier stasjonsleder. 

Ambulansen rykket ut for å hjelpe en akutt syk person, og måtte stå stille utenfor Stovner senter for å utføre livredning av den syke, skriver lokalavisen Groruddalen. Mens bilen sto parkert, kom en ungdomsgjeng og gjorde hærverk på speil og speilhus.

Stasjonsleder ved Brobekk ambulanse, Thomas Christensen, sier til avisen at angrepet var uprovosert og at det var umulig for ambulansepersonalet å få oversikt over ungdomsgjengen, i og med at de var opptatt med å utføre livredning av en pasient inne i bilen. Han forteller at personalet tidligere har opplevd at psykiatriske pasienter kan utføre skadeverk på bilen i forbindelse med at de blir hentet, men at han aldri tidligere har opplevd at utenforstående uprovosert går til angrep.

Alvorlige konsekvenser

Stasjonslederen sier at holdningen til at hærverk mot ambulanse i uttrykning er greit, er alarmerende og får store konsekvenser. I det gjeldende tilfellet førte hærverket til at ambulansen ble tatt ut av drift.

-I ytterste konsekvens kunne hendelsen medført at vi ikke har nok ambulanser å rykke ut med, og at beredskapen svekkes, sier Christensen til Groruddalen.

-Å utsette en ambulanse for skader som dette får store konsekvenser for vår drift, sier han videre.

Ambulansen var ute av drift i seks dager som følge av hærverket.

Utrygg arbeidsplass

Det journalisten i Groruddalen ikke spør om er hva hendelsen gjør med de ansatte. I Sverige har hærverk mot ambulanser under uttrykning blitt et stort problem, og ambulanseansatte har en svært utrygg arbeidshverdag.

Angrepene på ambulansepersonell i innvandrerdominerte områder er så mange og så voldsomme at ambulansepersonell har krevd samme utrustning som Røde Kors-personell benytter i krig.

Tilsvarende har det vært en dramatisk økning i fysiske angrep på ambulansepersonell i England. Over 2 800 personell ble angrepet på arbeid i 2017, og det er nå registrert over 1 400 adresser som ambulansepersonell ikke våger rykke ut til uten politibeskyttelse.

Ikke anmeldt

Christensen opplyser til Groruddalen at angrepet på ambulansen ikke ble anmeldt. Han sier det kommer av at de ansatte ikke fikk oversikt over ungdomsgjengen mens de utførte livredning på pasienten.

Hærverket får dermed ingen følger for ungdomsgjengen, selv om Christensen håper at oppslaget i lokalavisen kan føre til at ungdommene blir bevisstgjort.

-Jeg håper dette kan føre til en bevisstgjøring om fare for liv som kan oppstå dersom en ambulanse blir utsatt for skader underveis, sier han til Groruddalen.