Innvandring

Ambulansepersonell krever militærutrustning

Da handler det selvsagt om Sverige. Angrepene på ambulansepersonell i innvandrerdominerte områder er så mange og voldsomme at ambulansepersonell nå krever samme utrustning som Røde Kors-personell benytter i krig. Stort mer talende kan det ikke sies at det faktisk pågår en form for krig i Sveriges 55 områder der myndighetene har mistet kontroll og innsyn.

Vi skrev nylig om de 55 identifiserte no og-områdene i Sverige, pekt ut av rikspolitiet. Det er i slike områder ikke bare politi angripes, men også ambulansepersonell.  De mener nå at de trenger hjelm, skuddsikker vest og gassmaske for å kunne utføre jobben sin. De møtes med alt fra skytevåpen til macheter, heter det. ”Vi er ikke fredet i den utstrekning som vi tidligere har vært,” sier lederen av Ambulansförbundet til Dagens Medicin, Henrik Johansson.

Han förklarar att förbundet i första hand vill att larmcentral och ambulanser ska ha tillgång till de uppgifter som polisen har om personer som kan misstänkas vara våldsamma eller har vapen. Men förbundet vill även att det införs vad Henrik Johansson kallar taktiska enheter.

– Akutsjukvårdare som är förberedda att åka in i en hetzon. De har kravallhjälm, skottsäker väst, benskydd och hölsterförpackning. De har en utrustning som är anpassad för att kunna jobba i en sådan miljö. De har naturligtvis också gasmask.

Så de kommer mer eller mindre se ut som kravallpolis?

– Nej, militärt skulle jag hellre vilja säga.

Enligt Henrik Johansson kan ambulansen i dag inte alla gånger vänta på att polis kommer till platsen för att säkra den utan att det resulterar i att människor inte får vård i tid. Han är också tydlig med att Sveriges Kommuner och Landsting måste tänka om och börja dimensionera sin beredskap utifrån den hotbild som faktiskt kan finnas.

– Det är djärvt och det är väldigt kontroversiellt men det fungerar där man har taktiska enheter.

Om de ska larmas ut efter devisen att ta det säkra före det osäkra, kommer inte det att leda till att de även åker till patienter som är ofarliga?

– Så är det naturligtvis, men det vi ser i dag är långt mycket värre, säger Henrik Johansson och förklarar att det i dag finns situationer där ambulansanställda ställs till svars för att de prioriterat sin egen säkerhet före vård till en annan.

Ambulansförbundet kan inte säga hur många taktiska enheter som behövs men uppskattar att det i Stockholm kanske skulle bli aktuellt med två stycken. Förbundet påpekar också att det redan i dag finns specialenheter inom ambulansen som är duktiga på att klättra upp i stolpar eller arbeta i tunnlar. Förbundet vill att frågan om taktiska enheter utreds och Henrik Johansson anser att ett minimikrav är att alla ambulanser utrustas med kravallhjälm och skyddsväst. Dagens situation får nämligen konsekvenser.

– För de personer som har blivit beskjutna eller överfallna med kniv är det här verklighet. De slutar i verksamheten.