Frihetsverdier

Inger Støjberg og Dansk Folkeparti vil utvise tusenvis av uintegrerbare innen 2030

For første gang slår Dansk Folkeparti og Inger Støjberg seg sammen og framsetter et omfattende lovforslag for å utvise tusenvis av uintegrerte innvandrere innen 2030. Partene setter et bindende reduksjonsmål på 70 prosent for spesifikke grupper innvandrere. 

Den tidligere innvandrings- og integreringsministeren Inger Støjberg har vært partiløs siden hun meldte seg ut av danske Venstre – norske Høyres søsterparti – da riksrettssaken mot henne startet tidligere i år. Det har vært spekulert i hvorvidt Støjberg ville melde seg inn i Dansk Folkeparti, men foreløpig er Støjberg uavhengig.

Heller ikke det nye forslaget som hun framsetter sammen med partiet gjør at hun vil bli DF-medlem, skriver Jyllandsposten. Det er utelukkende snakk om et samarbeid for å få fart i utvisningspolitikken, sier hun til avisen.

Frihetsverdier

Det er med bakgrunn i egne frihetsverdier Inger Støjberg lanserer det ambisiøse opprydningsprosjeket i samarbeid med DF. På hennes egen hjemmeside, inger.dk, skriver hun at det er spesielt tre saker som opptar henne.

 1. Vi må og må stoppe islams innflytelse i Danmark. Vi må verne om de frihetsrettighetene Danmark er bygget på.
 2. Vi må skape en bedre balanse mellom by og land. Det er en tendens til å fokusere bare på hovedstaden, men vi må ikke glemme at det er landbruket som skaper størst verdi og ikke ‘Djøfs’ på Frederiksberg.
 3. Vi må ta vare på klimaet, men det må aldri gå på bekostning av landbruk og næringsliv. Det må også være rom for å kjøre bil og spise en biff. Vi må også leve.

Støjberg er klar på hva hun står for, til tross for at hun per i dag er uavhengig representant i det danske Folketinget.

Jeg er borgerlig helt ned til beinet, og jeg vil kjempe mot alle som prøver å svekke det fundamentet av verdier og rettigheter som Danmark er bygget på.

Omfattende forslag

Forslagene Støjberg og Dansk Folkeparti framsetter i dag er også delt på Støjbergs Facebook-side.

Uintegrerte innvandrere må sendes ut av Danmark! Derfor foreslår Dansk Folkeparti og jeg å sette et bindende reduksjonsmål på 70 % innen 2030 for følgende grupper:

  • De som er dømt for kriminalitet med fengselsstraff på over 3 måneder.
  • De som ikke har vært i ordinært arbeid i 7 av de siste 10 årene.
  • De som har levd av kontanthjelp i mer enn 12 sammenhengende måneder.
  • De som har levd av offentlige stønadsordninger i mer enn 8 av de siste 10 årene.
  • De som ikke har gjennomført integreringsprogrammer omfattet av integreringsloven.
  • De som ikke har bestått test i dansk 2 eller danskprøve på tilsvarende eller høyere nivå.

Nå lager vi lovforslag i det danske parlamentet, og dersom det får gjennomslag, betyr det at flere tusen utlendinger må sendes ut av Danmark. Alle sammen, det gjelder dem som belaster samfunnet i stedet for å bidra.
Håper forslaget får stor oppslutning!