Lov og rett

General: – Folk med relasjoner til Taliban ble fløyet til Norge

En afghansk general har sendt brev til Forsvarsdepartementet med informasjon om at mye gikk galt da Norge skulle evakuere Afghanistan. Han sier at feil folk ble evakuert, og at mennesker med relasjoner til Taliban var blant de evakuerte til Norge. Det samme sier en norsk offiser med tilknytning til norske spesialstyrker. 

Aftenposten har fått kopi av brevet der det påstås at Norge evakuerte mennesker som aldri burde kommet til Norge. Generalen som har gitt opplysningene har arbeidet tett med norske styrker i Afghanistan.

General Ghulam Daud Tarakhil var den første kommandanten for CRU, den afghanske terrorstyrken norske soldater trente og levde tett på fra 2014. Tarakhil var i CRU fra 2007–2013. Han har senere hatt andre roller i afghanske styrker, deretter vendt tilbake til CRU og har hele tiden holdt tett kontakt med terrorstyrken.

Generalen påstår at Norge i evakueringsprosessen ikke bare godkjente medlemmer av CRU, men også venner og familie av den afghanske terrorstyrken, som aldri burde blitt tatt med til Norge.

Dette skulle ikke vært gjort. Det var et svik mot enkeltpersonene i CRU og deres familier, skriver Daud til Forsvarsdepartementet.

Det samme sier en norsk offiser med tilknytning til norske spesialstyrker og en håndfull afghanere som har jobbet for Norge, blant annet som tolker, til Aftenposten.

Forvarsel

Bekymringen for at feil personer kunne bli evakuert fra Afghanistan til Norge, var uttalt flere år før Taliban tok makten i landet. Tidligere i år avslørte Kjetil Stormark på aldrimer.no hvorfor tolker ikke fikk komme til Norge:

Flere av de norsktilsatte tolkene som arbeidet for norske spesialstyrker i Afghanistan, hadde ekstreme og ytterliggående holdninger. I en hemmelig forsvarsrapport fra 2013 ble tolkene karakterisert som en sikkerhetsrisiko. Dette var årsaken til at de aldri fikk opphold eller asyl i Norge.

Forvarselet om at evakuering av afghanere medførte risiko for å få med feil mennesker, var altså gitt allerede for åtte år siden, men ifølge den afghanske generalen var den raske evakueringen tidligere i år ikke preget av gode risikovurderinger.

Taliban

Daud påstår i brevet til Forsvarsdepartementet at en navngitt person med direkte tilknytning til Taliban ble ansvarlig for å peke ut hvilke personer Norge skulle evakuere. Men generalen er ikke alene om å framstille denne påstanden.

Ifølge general Daud, flere afghanske tolker og en norsk offiser som selv var i Afghanistan i de norske spesialstyrkene, spilte mannen også en viktig rolle da listene over folk som skulle med, angivelig ble endret, skriver Aftenposten.

De samme kildene opplyser videre at norske styrker også evakuerte folk som hadde vært svartelistet av CRU, og at disse typisk var svartelistet fordi de enten hadde tilknytning til eller støttet Taliban.

I og med at listene over folk som skulle med ble endret, sitter mennesker som har kjempet mot Taliban og hadde et reelt evakueringsbehov, igjen i Afghanistan i akutt fare, hevder Aftenpostens kilder. De viser også til bilder av tidligere samarbeidspartnere i landet som per i dag er utsatt for tortur.

Forsvaret avviser

Til tross for at den norske offiseren som har vært bindeledd mellom general Daud og Aftenposten, vil ha en offentlig debatt i Norge om hvorfor det ikke skjer mer for å hjelpe «våre» afghanere ut, avviser brigader Eystein Kvarving, talsmann for forsvarssjef Eirik Kristoffersen, at mennesker med tilknytning til Taliban var blant de evakuerte.

Kvarving sier til avisen at han er kjent med at CRU-personell er på rømmen i Afghanistan, men at det er vanskelig å si noe om hvilken situasjon de befinner seg i.

– Det stemmer ikke at Norge har evakuert noen med tilknytning til Taliban. Vi hadde gode prosedyrer for å identifisere riktige folk på flyplassen i Kabul. Forsvaret samarbeidet med nøkkelpersoner i CRU med å identifisere personell som ble evakuert. Vi har ikke evakuert folk som ikke skulle blitt det, sier Kvarving til Aftenposten.

Det er dermed påstand mot påstand, og det vites ikke med sikkerhet hvorvidt Taliban-tilhengere er blant dem som har fått muligheten til å starte et nytt liv i Norge. Det vi likevel kan vite med sikkerhet er at afghanerne som ble evakuert har tatt med seg sine holdninger og verdier. At flere kilder opplyser at feil mennesker ble evakuert, er på ingen måte betryggende for sivilsamfunnet.

Fotomontasje HRS