Lov og rett

Dårlig dag for politiet – igjen

Politiets håndtering av dramaet på Kongsberg etterlater mange, ubesvarte spørsmål. Det mest presserende er om politiet har lært noe av terroren i Norge 22. juli 2011. For igjen fremstår politiet vårt som uproffesjonelt i møte med en terrorist.

I en av våre omtaler av hendelsen på Kongsberg onsdag 13. oktober, der en mann drepte fem og skadde tre personer, nevnte vi at den første politipatruljen som kom til stedet der gjerningsmannen var observert med piler og bue, «tydeligvis var ubevæpnet». Det viser seg nå er feil. De var bevæpnet, men manglet beskyttelsesutstyr.

Det var mangelen på beskyttelsesutstyr, som skuddsikre vester, som førte til at gjerningspersonen i første omgang slapp unna – og rakk å drepe fem personer før politiet innhentet ham på nytt. 

Dårlig vits

Det høres ut som en dårlig vits – sier sikkerhetspolitisk korrespondent, Kristian Mouritzen, i den danske avisen Berlingske. Mouritzen har helt rett, for det forteller oss at norsk politi har tatt lite lærdom av tidligere erfaringer med terror og synes igjen å ha gjort en katastrofal feilvurdering.

«Politiet måtte trekke seg under terroraksjonen i Kongsberg vest for Oslo, fordi betjentene ble beskutt med piler – og det selv om de var i besittelse av våpen som både var kraftigere og mer langtrekkende enn pilene som kom mot dem», påpeker Mouritzen.

Ifølge Berlingske, som er tilstede i Kongsberg, har denne opplysningen fått personer i lokalbefolkningen til å måpe.

«Trakk de seg bare unna sånn», spør Ian Haakonsen når Berlingske møter ham i nærheten av hjemmet der den nå fengslede 37-åringen bor på Kongsberg.

Haakonsen mener at politiets tilbaketrekning generelt bidrar til økt utrygghet, og finner det underlig at «politiet etter Utøya fortsatt ikke har standardutstyr i orden, fordi terror kan slå til overalt».

Det siste norsk politi trenger i en slik sak, er at deres innsats kan defineres som en «dårlig vits». Det er dog mange ting som skurrer i det som er fremkommet så langt.

Fatal beslutning

Den fatale beslutningen om å vente på sikkerhetsutstyr gjorde altså at han klarte å komme seg unna politiet, som var på stede fem minutter etter at de var varslet om en bevæpnet mann inne på en matbutikk. Da skulle han allerede ha skadeskutt en mann som fikk en pil i ryggen inne på butikken. I ettertid viste det seg at denne mannen selv er politi, som var på besøk hos sin mor og handlet for henne i Coop-butikken.

Så mens politibetjentene «dukket for pilene», som Berlingske uttaler det, stakk altså gjerningsmannen av gjennom garasjeanlegget. Man må undre seg; hadde ikke det lokale politiet kjennskap til at det er to utganger? Vi snakker om en rimelig kjent bygning i Kongsberg, ikke minst fordi Vinmonpolet er i lokalet rett overfor Coop. For én ting er å vente på utstyr, noe annet er ikke å ha kontroll på en bevæpnet fyr. Hvordan forklarer politiet det?

Det er også kommet frem at politimannen inne på butikken, med pila i ryggen og på fritida, bidro til å få folk vekk for å forhindre at de ble offer for gjerningsmannen handlinger. Øyevitne Markus Kultima betegner han som en helt. Men den heltmodige innsatsen hans står i kontrast til hans kolleger på jobb.

I tillegg vet vi at hendelsen tidlig ble kategorisert som en PLIVO-hendelse (pågående livstruende vold). I instruksen for aksjonsfasen heter det blant annet at politiet umiddelbart skal «iverksette tiltak mot gjerningspersonen(e) for å få kontroll på disse raskest mulig». Det presiseres at «første politienhet på stedet skal gå i direkte innsats uten å vente på andre politienheter». Vi snakker da om en såkalt HOT-zone, hvor det kun er politi som har tilgang.

Skadene

En annen ting som fremstår som uforståelig, i alle fall for meg, er hvordan gjerningsmannen rakk å drepe fem personer i løpet av kort tid. Han ble pågrepet klokka 18:47, 35 minutter etter at meldingen kom til politiet, med piler og bue? Skal en bevege seg over et relativt stort område, både ute og inne, han gikk også inn i bolighus, bør en vel være en rimelig profesjonell bueskyter for å være så treffsikker?

Ikke vet jeg heller hvilke skader piler kan gi, men jeg har registrert at leger ved sykehuset i Kongsberg, der to døde, sier at de aldri vil glemme skadene.

Snakker vi egentlig om helt andre våpen som gjerningsmannen drepte med?

Det er mange ubesvarte spørsmål i denne saken, som både PST og Sør-Øst politidistrikt bør komme med gode svar på. På gårsdagens pressekonferanse til PST fremsto vår sikkerhetstjeneste som mer eller mindre uvitende om hva som foregår i egen etat og som om det er lydtette skott mellom dem og politidistriktene. Ikke svarte PST klart på om de kjente til videoen som siktede la ut i 2017, og ikke klarte de å si noe konkret om hvordan de – eventuelt – hadde fulgt opp tidligere bekymringsmeldinger om siktede.

Slik denne saken står nå, er det alt annet enn betryggende. Kan det være at sosionompolitiet har overtatt mer eller mindre hele etaten?

Forside: Fotomontasje HRS