Innvandring

Ny rekord: Sendte over 2 millioner kroner hver eneste dag til Somalia

Privatpersoner i Norge sendte 1. halvår i år 372 millioner kroner via private foretak til privatpersoner i Somalia. Det er over 170 millioner mer enn 1. halvår i fjor.

HRS har hentet inn nye tall for pengeoverføring til utlandet fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i utlandet. Det betyr at dette er penger som personer i Norge overfører via foretak som Forex, Western Union og MoneyGram. Overføringer fra næringsvirksomhet er ikke inkludert, det er heller ikke banktransaksjoner eller kontanter folk tar med seg når de eksempelvis besøker Somalia eller Pakistan. Tallene baserer seg på hva foretaksregistrene har rapportert til Valutaregisteret.

Vi hadde forventet oss at det (antatt) fortsatt økonomisk vanskelige pandemiåret 2021, da Norge fremdeles gikk gjennom den ene nedstengningen etter den andre, små bedrifter gikk over ende og folk ble arbeidsløse, ville slå markant ut på evnen til å sende penger ut av Norge til hjemlandet.

Den antakelsen viste seg å være fullstendig feil. 

Ny rekord

Mens somaliere 1. halvår i fjor sendte 198 millioner kroner til Somalia, er beløpet 1. halvår i år på hele 372 millioner kroner (!), altså en oppgang på 174 millioner som nesten er en dobling.

Deler vi dette beløpet opp i daglige forsendelser blir beløpet i overkant av to millioner kroner dagen. Hver dag. Hver dag i seks måneder sender privatpersoner to millioner kroner fra Norge til Somalia.

I tillegg vet vi at mange somaliere har bånd til Kenya og Lille Mogadishu der, bydelen Eastleigh. Til Kenya ble det sent 48 millioner kroner.

 

Mer i 2. halvår?

Gjennom årene har vi registrert at pengeoverføringene er høyere i 2. halvår enn i 1. halvår. Skulle dette slå til i år også, vil det bety at somalierne setter en vanvittig rekord. I fjor i 2. halvår overførte somalierne 336 millioner kroner. Totalt i fjor var tallet 535 millioner kroner. Somalierne ligger nå an til å runde 600 millioner i 2021 – og vel så det.

Pakistanerne er, som i fjor, en god nummer to med 145 millioner kroner 1. halvår i år. Deretter følge igjen afghanerne på en tredjeplass med 108 millioner kroner.

De ti landene på topp – se over – mottok totalt 935 millioner kroner fra privatpersoner i Norge, altså i underkant av en milliard kroner, på seks måneder.

Hvor kommer pengene fra?

At somalierne topper statistikk over barnefattigdom, bør kanskje nevnes i denne sammenhengen. Og at de samme er en tungt trygdet gruppe med svært lav yrkesdeltakelse, bør også påpekes. Hvor kommer så alle disse pengene fra?

Vi har tidligere spekulert i om deler av pengene som sendes ut, stammer fra kriminalitet. I 2017 ble eksempelvis en somalisk heroinliga i Oslo avslørt. Tidligere i år kom det frem at en somalisk liga smuglet heroin via fly fra Oslo til Tromsø. 

Det vi undrer oss over er at norsk presse er så lite interessert i å gripe fatt i problemstillinger knyttet til forholdene vi avdekker. Det er tross alt enorme beløp vi snakker om blant de «fattigste» gruppene i Norge.

Ikke et ord i valgkampen

HRS bestilte disse siste tallene fra Valutaregisteret hos Skatteetaten 3. august i år. Vanligvis tar det to, tre dager og vi får denne tallbestillingen. I år – valgåret – gikk det ikke slik. Vi purret 24. august, 1. september og 6. september. Først i går kom tallene, én uke etter Stortingsvalget.

Disse pengetransaksjonene skulle selvsagt vært et tema for valgkampen. Vi snakker om totalt flere milliarder kroner som er sendt ut av Norge siste årene. Men om disse pengeoverføringene ikke er et tema for våre politikere, så undrer vi oss om disse voldsomme beløpene er et tema for Finanstilsynet og Økokrim?