Overskrifter (nyhetssøk)

Tross pandemi: Over 1 milliard kroner sendt av privatpersoner til Somalia, Pakistan og Afghanistan i 2020

Over 1 milliard kroner ble sendt av privatpersoner i Norge via private foretak som Forex til privatpersoner i Somalia, Pakistan og Afghanistan i fjor, viser tall HRS har hentet fra Skatteetaten. Somalierne topper med over en halv milliard kroner.

HRS har hentet inn nye tall for pengeoverføring til utlandet fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i utlandet. Det betyr at dette er penger som personer i Norge overfører via foretak som Forex, Western Union og MoneyGram. Overføringer fra næringsvirksomhet er ikke inkludert, det er heller ikke banktransaksjoner eller kontanter folk tar med seg når de eksempelvis besøker Somalia eller Pakistan. Tallene baserer seg på hva foretaksregistrene har rapportert til Valutaregisteret.

Vi hadde forventet oss at det (antatt) økonomisk vanskelige pandemiåret 2020, da Norge gikk gjennom den ene nedstengningen etter den andre, små bedrifter gikk over ende og folk ble arbeidsløse over en lav sko, ville slå markant ut på evnen til å sende penger ut av Norge til hjemlandet.

Den antakelsen viste seg å være feil. 

Tre land – over 1 milliard

Det som etter all sannsynlighet er somaliere, pakistanere og afghanere i Norge, sendte til sammen 1 milliard og 30 millioner kroner til sine respektive hjemland i løpet av 2020.

 

Somalierne ligger med dette nesten på samme nivå som i 2019 (se figur under). Den gang var beløpet 557 millioner kroner, som var nesten 100 millioner mer enn året før, altså i 2018. For 2020 er det «bare» 22 millioner kroner under 2019. Somalierne har slik stabilisert seg på rundt 550 millioner kroner årlig.

Slik fordelte overføringene seg for 2019 og 2018:

 

Enorme summer

Selv om Somalia, Pakistan og Afghanistan utgjør en egen divisjon, sendes det mye penger til andre land også.

På 4. plass på listen for 2020 ligger Tyrkia med 106 millioner kroner, tett fulgt av Romania med 103 millioner kroner. Også Filippinene, Thailand og Kenya mottok betydelige beløp fra privatpersoner i Norge, henholdsvis 90, 89 og 83 millioner kroner.

En «svakhet» med listen fra Valutaregisteret er at den forteller ti-på-topp for hvert halvår. Det betyr at Marokko som var inne på ti på topp i 1. halvår (med bortimot 27 millioner kroner), er falt ut av 2. halvår. Det betyr i så fall at de sendte mindre enn 44 millioner, som er laveste beløp ti på topp-beløp 2. halvår. Det samme gjelder for Eritrea, bare motsatt: de er ikke inne på 1. halvårs ti på topp (der laveste beløp er under 27 millioner kroner), men i 2. halvår ble det sendt over 59 millioner kroner til Eritrea. Det er den fjerde høyeste summen dette halvåret, bare slått av «supermottakerne» i 2. halvår Afghanistan (114 mill. kr.), Pakistan (148 mill. kr.) og Somalia (336 mill. kr.) – de samme mottok for øvrig mest i 1. halvår også.

Irak er i samme situasjon som Eritrea, de er ikke inne 1. halvår, mens det 2. halvår ble sendt over 43 millioner kroner.

Det forteller oss at det gikk betydelige summer også til Marokko, Eritrea og Irak.

Polen kom inn på en 9.plass i 1. halvår (med 32 mil. kr.), men kom seg ikke på ti på topp-listen 2. halvår. Av en eller annen grunn har Valutaregisteret ført opp den summen, som er 29 millioner kroner (selv om laveste beløp på ti på topp dette halvåret var 44 mill. kr.). Dermed endte Polen på 61 millioner kroner for 2020.

For de øvrige landene, altså Somalia, Pakistan, Afghanistan, Romania, Fillipinene, Tyrkia, Thailand og Kenya, som vi har tall for begge halvårene, var sluttsummen nesten 1,6 milliarder kroner.

Somaliere sender også penger til somaliere i Kenya?

Det er verdt å merke seg at i Kenya, Somalias naboland der mange somaliere i Norge har slekt, mottok privatpersoner 85 millioner kroner i 2020. Nairobi, hovedstaden, er ikke minst kjent for den somaliske bydelen Eastleigh. I 2020 var det registrert kun 2.443 kenyanere i Norge, liten som stor, innvandrer eller født i Norge. SSB registrert hele 43.593 somaliere i Norge i 2020.  Somalierne er altså om lag 18 ganger flere enn kenyanerne.

Våre utregninger viser at i snitt sendte hver kenyaner 34.636 kroner til Kenya, nyfødt som pensjonist. For somaliere – liten som stor – er snittet på 12.265 kroner, nesten tre ganger mindre. Tallene til Valutaregisteret viser dermed at skulle somaliere i Norge ha sendt like mye til Somalia per person som kenyanere sender til Kenya, ville beløpet for Somalia i 2020 har blitt på over 1,5 milliarder kroner.

Dette lille regnestykket får oss til å tro at det skjuler seg mange somaliere bak beløpene som er sendt til Kenya. Vi så samme tendens i 2018 og 2019 da henholdsvis 109 og 108 millioner kroner ble sendt fra Norge til Kenya av privatpersoner.

Men i år som alle andre år står vi igjen med samme spørsmål: Hvordan er det mulig at privatpersoner i såkalte svake grupper kan sende slike summer ut av landet?

Vi regner med at politikerne svarer slik de bruker: Med absolutt taushet. Det er åpenbart et litt for ubehagelig spørsmål å grave i, like åpenbart som at det er mye penger i spill blant «noen» i dette landet. Men hvor kommer pengene fra?

Hovedillustrasjon: HRS, foto fra Oslo sentrum øst.