Kriminalitet

Frykten for å bli stemplet som rasist har fungert optimalt

Der var katta ute av sekken: Den svenske innenriksministeren innrømmer at frykten for å bli stemplet som rasist førte til at Socialdemokraterna i regjering ikke har våget å ta vanvittige kriminalitetsutviklingen i landet ved hornene. Hva tenker de organiserte antirasistene om det? Er de fornøyde med egen innsats?

Det finnes ingen unnskyldning for ikke å ta samfunnsansvar når man sitter med regjeringsmakt. Ingen.

Sverige ligger nå i tet i Europa hva gjelder anmeldte voldtekter, dødsskytninger i det offentlige rommet og klanbasert kriminalitet. Dette er det ingen tvil om. Og det har fått utvikle seg uten særlig inngripen fra politisk ledelse anført av Socialdemokraterna (S), med Jonas Gahr Støres forbilde ved roret, statsminister Stefan Löfven.

– Man ville ikke oppfattes som rasistisk

Men det er nettopp en form for unnskyldning innenriksminister, Mikael Damberg, nå legger på bordet for å ha sveket sin egen nasjons trygghet. – Man ville ikke oppfattes på som rasistisk, sier han til Aftonbladet.

– Det fantes en engstelse tidligere for å beskrive en del problem, man ville ikke oppfattes som rasistisk og så videre, «utdyper» Damberg.

Men nå, nå skal sosialdemokratene virkelig dra til mot den voldelige gjengkriminaliteten, sier han. Socialdemokraterna skal kjøre en strengere politikk for å få has på de gjengkriminelle, som å kaste dem ut av boligområder som allerede er tungt belastet med såkalt «utenforskap». Slik skal man «rydde opp i segregerte boligområder», forklarer Damberg.

Hvor skal de plassere dem, er første tanke som ramler inn i hodet. Skal andre, i dag velfungerende områder, få «berikelsen» i sin midte?

Neste år er det riksdagsvalg i Sverige – et skjebnevalg som definitivt kan avgjøre Sveriges fremtid som en trygg, velferdsbringende nasjonalstat – og senere i høst skal Socialdemokraterna ha partikongress (landsmøte). I forarbeid til kongressen snakkes det i et skriv om straffeskjerpelser, flere verktøy til politiet og skjerpede sosiale tiltak, uten at dette utdypes.

– Vi må være tøffere

Ifølge Damberg, er snuoperasjonen til Socialdemokraterna ideologisk fundert. Kriminalitet skaper utrygghet og begrenser menneskers liv, refererer Aftonbladet. Aller verst er det for dem som er fattige og lever i utsatte områder, fortsetter avisen, og gir ordet til Damberg:

– Vi må snu utviklingen og vi må være tøffere, sier Damberg.

Damberg og co innrømmer altså indirekte at de har forringet de sosiale levekårene til innbyggere.

Det ser ut til at det er en ung kvinne og leder av Socialdemokraternas ungdomsparti (SSU), Lisa Nåbo, som langt på vei har stukket hull på vegringsbyllen til sosialdemokratene. I et intervju i DN i helgen sa Nåbo at det skal være «jævlig slitsomt å være kriminell i Sverige» og at harde straffer er en høy prioritet for ungdomspartiet.

– Det er utrolig provoserende at mennesker som aldri har tjent ei ærlig krone og aldri har betalt skatt likevel kan kjøre rundt i dyre biler og har gullkjeder rundt halsen. Disse personene blir forbilder i områder, det er slik man gjør karriere, sier Damberg.

Damberg mener at hovedårsaken til den voksende kriminaliteten er voksende segregering.

Ja, men da burde kanskje Socialdemokraterna strupe den ikke-fungerende innvandringen? Skal ikke Socialdemokraterna også i år ta imot eksempelvis 5.000 kvoteflyktninger? Hvis man peker på et problem – voksende segregering – ja, så bør man vel ta de grep som trengs for å stanse samme segregering.

Får faktisk kritiske spørsmål

Damberg mener for mange innvandrere har bosatt seg i samme område. «Områder som har hatt lavt politinærvær og der narkotikasalget og gjengkriminaliteten har tatt over.»

Aftonbladets reporter stiller følgende kritiske spørsmål til Damberg:

– Hvorfor har dere ikke kommet opp med denne politikken før?

– Det tar tid å gjøre ting på dette området, svarer Damberg.

– Vi sosialdemokrater har strammet inn flyktningmottaket slik at vi har havnet på nivåer vi kan håndtere. Vi mener også at de som kommer til Sverige i første omgang skal bo på mottakssentre for å lære seg svensk, få informasjon (om samfunnsforhold, red.) og etterpå flytte ut i samfunnet på et ordnet vis, slik at ikke visse boligområder skal ta hele støyten.

– Hvem bærer det ytterste ansvaret for voldsopptrappingen i samfunnet? forsetter Aftonbladet.

– Det gjør gjengene, det er de som skyter. Men alle politiske parti som har sittet med med noen form for ansvar bør ta ansvar for at boligområder har havnet på siden og at segregeringen har bredt om seg.

Snakker om mangel på ansvarstagen fra innenriksministeren.

– Høyreopposisjonen mener dere mangler troverdighet ettersom dere ikke har løst problemene, til tross for at dere har hatt makten i nesten to mandatperioder?

Dambergs freidige svar lyder slik:

– Jeg kan bare konstatere at vi gjør mer enn noen annen regjering og vi gjør det på alle politikområdene. Høyreopposisjonen har et troverdighetsproblem ettersom de ikke gjør noe med segregeringen. Så lenge man har bostedsområder som får leve sine egne liv så skaper du en dynamikk som kan lede til økt kriminalitet og spenninger i samfunnet. Det har høyresiden aldri skjønt, sier Damberg.

Vel, nå har Sverigedemokraterna, ved Jimmie Åkesson, på inn- og utpust snakket om akkurat volden, gjengene, segregeringen etc. i flerfoldige år – til hånlatter og stygge stemplinger fra de andre partiene.

Aftonbladet konfronterer Damberg med at voldsspiralen bare har fortsatt. Er ikke dette et tegn på at Regjeringen Löfven har mislykkes?

– Nei, det er ikke Socialdemokraternas skyld, men hele Sveriges skyld! hevder Damberg. Han fortsetter slik:

– Problemet er; hvordan kom vi i denne situasjonen? Hvis vi konstaterer at politiet har vært for svak og at det er ett av problemene bak at gjengene har fått bredt om seg, da var det en historisk feil å minske politiutdanningen med 90 prosent. Det er dette vi har lidd under. Nå har vi startet to nye politiutdanninger, men det tar tid å vende (situasjonen).

Det legges ingen konkrete tiltak inn til partikongressen til Socialdemokraterna i høst. Selve tiltakene skal nemlig komme senere. Igjen, kan vi vel legge til.

Se til Danmark

Hva med å se over Øresund til Danmark og den omfattende, tverrpolitiske gettopakken der, lagt frem i 2018? 

«Vi skaper historie. Gettoene skal bort», var beskjeden fra den danske toppolitisk ledelse da tiltakene ble presentert av sju statsråder på pressekonferanse.

Tiltakene lød slik:

1. Inntil dobbelt så høy straff i gettoene for eksempelvis å begå hærverk, innbrudd, true og å selge hasj. Det blir altså «skjerpede straffesoner». Dobbeltstraff innføres også i områder preget av «utrygghets-skapende kriminalitet», og det blir opp til den enkelte politimester å bestemme hvor og når dette opprettes. Et lovgivende arbeid skal utdype nærmere hvilke type forbrytelser man snakker om. Vi vil anta vold vil være en del av de skjerpede straffene.

2. Kommunene får ikke anvise boligsøkende til utsatte boligområder, hvis et medlem av husstanden i minst et halvt år har mottatt integreringsstøtte, utdannelseshjelp, sosialhjelp, uføretrygd, arbeidsløshetstrygd eller sykepenger. Folk som velger å bosette seg i hardt belastede gettoområder, skal få mindre sosialhjelp og utdannelsesstøtte.

3. Videregående skoler, såkalte «getto-gymnas» skal få rett til selv å bestemme hvilke elever som kan tas opp 25 prosent av elevmassen. Dette for å unngå høy andel ikke-dansker. «Vi vet at det oppstår kultursammenstøt på gymnas når det er en stor andel av unge med ikke-vestlig bakgrunn», sier undervisningsminister Merete Riisager (LA). Rektoren skal også kunne plukke elever ut fra faglig nivå.

4. Barn i gettoene skal i barnehage fra de er ett år. Møter ikke foreldrene opp med barnet, gis kommunen rett til å ta fra foreldrene barnetrygden. Den enkelte barnehage skal maksimalt ha 30 prosent barn fra gettoområder. I tillegg skal barn skal språktestes i 0.klasse i utvalgte områder. Er ikke dansken god nok, må de gå første skoleområdet om igjen. Dette gjelder også privat- og friskoler.

5. Boligselskaper i utsatte områder skal få økte muligheter til å avvise leietaker hvis vedkommende eller medlemmer av vedkommendes familie de siste fem årene er straffet for såkalt «utrygghets-skapende kriminalitet». Boligselskapene skal kunne kreve vandelsattest ved utleie. Av hele familien, om så måtte være. Dette tiltaket er også ment å «sikre» at det er boligområder i Danmark der «danskene kan føle seg trygge».

6. Det skal bli lettere å kaste kriminelle og deres familier ut av gettoer. Utkastelse kan skje hvis man har fått ubetinget fengselsstraff for «utrygghets-skapende kriminalitet» som er begått i en radius på en kilometer fra ens egen bopel.

7. Økonomisk belønning til kommuner som får ikke-vestlige i arbeid, inkludert deres etterkommere. Også grunnskoler som sluser ikke-vestlige elever gjennom hele skolegangen skal få økonomisk belønning. Motsatt skal grunnskoler med elever med dårlige prestasjoner kunne sanksjoneres mot. Ledelsen kan erstattes og skolen kan risikere nedleggelse.

8. Foreldre som innfrir en rekke risikofaktorer, kan få tilbud fra kommunen om at kommunen overtar ansvaret for barnet. Vold i hjemmet skal straffes hardere.

9. Økt politiinnsats i gettoene. Politiet skal ut i gatene. Kriminelle skal vekk fra gatene. De skal ut av gettoene. Derfor innføres det også tre mobile politistasjoner. I gettoene landet over skal det i 2018 – 2019 foretas 25 større politiaksjoner.

10. Staten skal kunne ta over boligmassen i gettoer. Hvis ikke beboermassen er balansert, kan staten oppløse boligforeningen. «Avviklingen vil si at alt skal ryddes og selges til andre boligformer.»

Les hele planen her.

Kan ikke S bare kopiere denne politikken? Og i tillegg ta et oppgjør med gjengenes gangster– og moskéislam? Hva venter S på? Flere granater og bomber i det offentlige rommet?

Aftonbladet