Politikk

Advarer mot spredning av Aps Oslo-politikk: Kompromissløs og uforsonlig

- Den politikken for Oslos idealer som vi nå ser, de radikale og uforsonlige politiske løsningene som målbæres av hovedstadens klima- og miljøfløy, og venstrefløy, korresponderer dårlig med resten av landet, sier politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim. 

Skjalg Fjellheim ber Arbeiderpartiet skrote den såkalte Oslo-modellen i intervju med NRK tirsdag. Han sier at det er feil av Ap å forfekte Oslo-politikk i hele landet, og advarer mot at en radikal, rødgrønn tilslutning vil gi en unødvendig splittelse blant folk.

– Det som er politikk for Osloområdet er ikke nødvendigvis politikk for resten av landet, sier Fjellheim til NRK.

Alarmisme

Fjellheim påpeker at det er vesentlig at Arbeiderpartiet sentralt forstår at «vanlige folk» også eksisterer utenfor Oslo-gryta, og mener det er farlig å gi uforholdsmessig stor makt til de rødgrønne ytterfløypartiene.

– Hvorfor vil du ikke ha Oslo-modellen? Hvorfor advarer du mot å gi MDG og Rødt makt, spør statskanalens programleder.

– Fordi det er farlig for et land å bli drevet inn i alarmisme og følelsesladet politikk. Hvis man ender opp med å omstille landet for raskt, risikerer man splittelse. Det trengs finstemthet når man skal drive klimapolitikk i et langstrakt land, hvis ikke ender man opp med å skape en splittelse som ikke er nødvendig, presiserer Fjellheim.

Avisa Nordlys er Nord-Norges største mediehus, og har tilholdssted i Tromsø. Og verden ser annerledes ut med nordnorske briller enn med Oslo-briller, skal vi tro den politiske redaktøren. Han mener at politikken i for liten grad tar hensyn til velgere i distriktene.

– En politikk som ikke tar hensyn er et stort problem i distriktene, sier Fjellheim til NRK.

Han sier at dersom man ikke sørger for å justere klimapolitikken, mister man distriktsvelgerne. Som eksempel bruker han bensinprisen, som han mener er svært viktig for folk som er bosatt på steder der kollektivtrafikk er ikke-eksisterende og der folk er avhengige av bil for å ta seg over lange avstander.

Slik sett er det «farlig med 40% oppslutning på rødt og grønt», mener Fjellheim, som sier at det er uproblematisk at bensin koster 30 kroner per liter i Oslo, der trikken uansett kommer hvert kvarter, mens en tilsvarende pris i distriktene vil være krise.

Ap ekstra ansvar

Fjellheim sier til NRK at Arbeiderpartiet har et eget ansvar for å tydeliggjøre hvordan politikken deres vil se ut dersom de går i allianse med de rødgrønne.

– Storbyens politiske idealer kolliderer med periferien. Ap kan ikke med respekt for sin historie gå i allianse med de radikale og svermeriske politiske impulsene i Oslo. Oslo er slik sett en egen planet i Norge, sier han til NRK.

Ideelt sett vil Fjellheim at Arbeiderpartiet drøfter med Høyre.

– Ap og Høyre bør snakke sammen. Det er realpolitisk umulig, men hadde vært det beste. Tromsø, Trondheim og Bergen er ikke egne valgkretser til stortingsvalget, men balanseres mye av omlandet rundt. Det er grunn til bekymring for hva slags Norge vi får etter dette stortingsvalget, og det er avhengig av valgene særlig AP tar, sier Fjellheim til NRK.

Arild Hermstad, talsperson i MDG, sier derimot at partiet hans utvilsomt appellerer til unge velgere, men at de ikke er svermere, men snarere opptatt av å «ta vitenskapen på alvor».

– De er utålmodige på å finne løsninger på vår tids største utfordringer og vil gjøre noe med naturkrisen og klimakrisen. Vi har styrt stabilt i Oslo i seks år, og politikken er populær, så populær at nabokommuner og andre kommuner ser til Oslo og ser at de vil ha det samme, sier han til NRK.

Skarpe spenninger

Fjellheim er derimot ikke overbevist om at distriktene ønsker seg rødgrønn klimapolitikk. Han bekymrer seg for at ca ¼ av mandatene er fra Oslo og Akershus, og at Oslo-politikken vil bli overrepresentert, uten den balanseringen av områdene rundt som man ser rundt andre store byer.

Og med mer polarisert politikk, forventer Fjellheim også reaksjoner fra distriktene av folk som opplever seg overkjørt av storbypolitikk. Fjellheim viser til England, og sier at risikoen for at velgere beveger seg helt til ytterste høyre fløy så absolutt er tilstede.

– Vi må forvente skarpe spenninger i tiden som kommer, sier Fjellheim til NRK.

Illustrasjonsfoto HRS: «mikro-kontinentet» Senja i Troms