Kriminalitet

Voldtektsforbryter fikk over tre ganger mer i erstatning enn ofrene

Etter at voldtektsforbryteren fikk nærmere en million kroner i erstatning, langt mer enn ofrene, har det skapt harme i befolkningen. Nå hevder den ene etter den andre politikeren at lovene må endres. Tror de på det selv?

Damir Al-Ali fikk 840.000 SEK av svenske skattebetalere. Foto: Polisen

Vi har tidligere omtalt det syriske brødreparet som begikk to grove kidnappingsvoldtekter og torturerte sine ofre i Malmö, den ene kvinnen ble mishandlet i nesten 17 timer i en kjeller. Den yngste av brødrene anket dommen på 4,5 års fengsel som han ble tildelt i 2018.

I Høyesterett (februar 2021) ble det slått fast at de tidligere dommene fra tingretten og lagmannsretten var for streng, da justitiekansler Mari Heidenberg kom frem til at gjerningspersonen, Damir Al-Ali, var 16 år da forbrytelsene fant sted. Det endte med at Al-Ali ble tilkjent 840.000 SEK i erstatning fordi han har vært fengslet, når han i Heidenbergs vurdering skulle hatt ungdomsstraff.

Dommene fra tingretten og lagmannsretten forholdt seg til en medisinsk alderstest, mens justitiekansleren forholdt seg til en fødselsattest fra Nationellt forensiskt centrum som politiet anser som «i en viss grad ekte», ifølge Bulletin, som legger til:

At Damir Al-Ali selv sendte meldinger til to forskjellige personer der han har oppgitt at han var 19 år kort tid forut for voldtektene, var ikke noe som Høyesterett la vekt på.

Dermed har Al-Ali, som er utvist fra Sverige, en utvisning som ikke er iverksatt, lært hvordan Sverige behandler sine kvinner. For de to mishandlede og voldtatte kvinnene fikk henholdsvis 275.00 og 225.ooo SEK i erstatning. 

Til Svenske Dagbladet forsvarer justitiekansler Mari Heidenberg sin beslutning. Selv om hun har «forståelse for folk flest synes dette er støtende, så er det ingenting JK (justitiekansleren, red.) har funnet på, det er i henhold til lov», sier Heidenberg.

Nå reagerer M-lederen

«Det gjør meg riktig, riktig sint», skrev Moderaternas leder, Ulf Kristersson på Facebook. Han mener det «fullstendig absurd» at voldtektsforbryteren får 840.000 SEK, mens ofrene får langt mindre. Det er rett og slett «uanstendig», fastslår Kristersson. Han reagerer også på at gjerningspersonen fortsatt er i Sverige, da han «skulle ha forlatt landet for lenge siden».

Han tviler ikke på at domstolen har gjort det «teknisk» juridisk riktig, men lovene må endres.

Kristersson lover at en regjering i Sverige ledet av han vil både fjerne mengderabatten for kriminelle gjerninger og skjerpe straffenivået, både for de over og under 18 år. Og de med utvisningsvedtak skal også ut.

Saken om Al-Ali kom på et dårlig tidspunkt for Sverige. Kriminaliteten i landet er skyhøy – og nå klarer ikke politikerne og mediene lengre å holde realitetene skjult. Politikerne har også avslørt seg selv med hvor handlingslammet de er. Ett parti har imidlertid lite å skjemmes over når det kommer til kriminalitetsbekjempelse, nemlig Sverigedemokraterna (SD), men også det er et problem for de øvrige partiene. De vil helst tviholde på narrativet om det «rasistiske SD», selv om M-lederen har åpnet døra på gløtt. Men da bare for å få SDs støtte, ikke for å gi dem noe formell makt i politikken.

Derfor er det betimelig at Bulletin minner om at Kristersson og Moderaterna tidligere har stemt ned et forslag i Riksdagen som kunne forhindret den erstatningen som nå Al-Ali kan le høyt av.

I Riksdagsforslag 2014/2015:2524 foreslo representanter fra SD at unge skulle kunne fengsles for grove kriminelle handlinger. Her heter det blant annet hvis man er i stand til å begå «hensynsløse, langvarige og sadistiske forbrytelser» kan det ikke «unnskyldes med personens alder». Da må man ta konsekvensene av sine handlinger, påpekes det. SD mente at «dette åpenbare umoralske systemet» krevde følgende endringer:

«Ved grove volds- eller seksualforbrytelser, spesielt de av hensynsløs karakter, utført av personer under 18 år men over 15 år, må det prøves om gjerningspersonen skal dømmes som voksen. Dømmes gjerningsmannen som voksen, skal straffeskalaen brukes fullt ut uten strafferabatt.»

Hadde denne lovendringen fått flere enn SDs stemmer kunne Al-Ali blitt dømt til 8 års fengsel – og kunne sett langt etter noen erstatning. Men kanskje SD bare skulle ta forslaget opp igjen, om ikke annet for å fange opp hvorvidt de andre partiene faktisk har våknet opp?

Kvinners verdi

Politikere fra andre partier, blant annet Centerparti-leder Annie Lööf og Kristdemokraternas, har reagert. I et ordrikt innlegg på Facebook sier Lööf at det vekker sterke reaksjoner at gjerningspersonen får langt høyere erstatning enn ofrene, derfor er det «avgjørende å forandre svensk kriminalitetspolitikk for å styrke ofrene». Blant annet vil hun at ofrene skal få høyere erstatning og at gjerningspersonene skal få lengre straff.

«Men samtidig må vi ha et rettssystem som oppleves troverdig og rettferdig. Tilliten til rettsapparatet skades når vi gang på gang ser at personer som dømmes for svært alvorlige voldsforbrytelser slippes fri umiddelbart eller kort tid etter at de er dømt i en rettssak, og også motta høyere skadeerstatning enn de beløps som utbetales til deres ofre. Det er direkte støtende og viser at det er åpenbare mangler i systemet som vi politikere kan og må gjøre noe med», faslår Lööf.

Ja, det er jo rene ord for pengene, men forblir det mer enn ord? Også Centerpartiet stemte ned overnevnte forslag.

Kristdemokraterna, som også stemte imot forslaget fra SD, stiller seg spørsmålet: «Hva er egentlig en kvinnes liv verdt?» De viser til at erstatningen for voldtektsofre ikke engang kommer i nærheten av det beløpet som denne gjerningsmannen nå mottar. De peker så på statsministeren og justisministeren:

«Vi vil aldri mer høre at Stefan Löfven og Morgan Johansson forsvarer dagens ordning – der folk som prøver å gjøre rett for seg utvises, mens andre får bli og begå motbydelige forbrytelser. I en ny regjering vil Kristdemokraterna jobbe for at straffen for voldtekt skjerpes. Ungdomsrabatten reduseres og skadeerstatningen for ofrene økes.»

Men det er neppe mer penger kvinner i Sverige ønsker seg, de ønsker å slippe voldtekt og mishandling. De vil ha tryggheten tilbake, men det er selvsagt ikke lov å si.