Islam

Talibans ekstreme makeover

Taliban har holdt sin aller første pressekonferanse. De gratulerer nasjonen, lover kvinner "likestilling", tilgir alle fiender og gir løfter om en lysende framtid. Samtidig dukker det opp videoopptak av "ufarlige" Taliban-soldater som hopper trampoline og kjører karusell (sic). Men bak sjarmoffensiven er det ikke til å unngå å se at pressekonferansen minner mest om en annen historisk tale. 

Etter å ha lest gjennom den engelske utgaven av Al Jazeeras gjengivelse av Talibans pressekonferanse, skal jeg innrømme at det aller første bildet som dukket opp i hodet mitt var Charlie Hebdos verdenskjente karikatur Tout est pardonné. Alt er tilgitt. Men med tegningen av Muhammed, som med en tåre i øyekroken holder en plakat der det står «Je suis Charlie», er det ikke til å unngå å samtidig huske hva CH-redaktøren skrev om utgivelsen av karikatursamlingen, der nettopp denne tegningen er på forsiden, i 2015.

Alle de som hevder å forsvare muslimer, mens de aksepterer den totalitære religiøse retorikken, forsvarer faktisk bødlene deres. De første ofrene for islamsk fascisme er muslimene.

For at Taliban har islamsk fascisme i tankene er det liten tvil om. Parallellene til Adolf Hitlers tale i den tyske Riksdagen i 1933 er mange.

Feirende terrorister

Det nye imaget til Taliban har svært lite til felles med bildet av en verdenstruende terrororganisasjon med grotesk draps- og torturvilje. Taliban anno 2021 framstår ufarlige og fredselskende, ja til og med barnlig lekende. På Twitter sirkulerer en rekke videoer av Taliban-soldater – i full religiøs mundur – på tivoli. De leker og fniser som uskyldige barn mens de tar karusell, kjører radiobiler og hopper på trampoline.

Sjarmøretappen er av sorten du må se for å tro på den, så her gjengis et par av videoene.

Til tross for at pressekonferansen, som Al Jazeera har publisert en full transkripsjon av, ikke bærer preg av like barnslig glede, er gleden definitivt til stede.

 – Vi har utvist utlendingene, og jeg vil gratulere hele nasjonen med dette. Dette er stolthet, ikke bare for et begrenset antall mennesker. Dette er et stolt øyeblikk for hele nasjonen. Denne typen stolthet kan sjeldent oppnås. Hele nasjonen, etter hele nasjonens historie, og derfor vil jeg på grunnlag av dette gratulere hele nasjonen, og jeg vil ønske dere velkommen, åpnet Talibans pressetalsmann, Zabihullah Mujahid, ifølge Al Jazeera.

 – Frihet og uavhengighetssøk er en legitim rett for hver nasjon. Afghanerne bruker også sin legitime rett etter 20 års kamp for frihet og for å frigjøre landet fra okkupasjon, dette var vår rett, og vi oppnådde denne retten, fortsatte han.

Totalitarisme kamuflert som håp

Innledningsvis fokuserer Mujahid på at alt er tilgitt:

 – Vi vet at vi har gjennomgått virkelig utfordrende perioder og kriser, mange feil som ble gjort som var en fordel for okkupantene. Vi ønsker å sikre at Afghanistan ikke lenger er konfliktfeltet, en slagmark for konflikter.

 – Vi har benådet alle de som hadde kjempet mot oss. Vi ønsker ikke å gjenta noen konflikt lenger. Vi ønsker å fjerne faktorene for konflikt. Derfor har ikke Islamsk Emirat noen form for fiendtlighet eller fiendskap med noen; fiendskapene er over, og vi vil gjerne leve fredelig. Vi vil ikke ha noen interne fiender og eksterne fiender.

Innsalget av det nye rikets renhet og fellesskap mellom alle som tilhører riket, bærer sterke paralleller til Hitlers tale i 1933.

Målet må være å utforme en grunnlov som knytter folkets vilje til autoriteten av et ekte lederskap. Den lovfestede legaliseringen av denne reformen av grunnloven vil bli gitt til folket selv.

Regjeringen for den nasjonale revolusjonen anser det i utgangspunktet som sin plikt, i samsvar med ånden i folkets tillitserklæring, å forhindre at elementene som bevisst og med vilje hindrer nasjonens liv fra å påvirke dannelsen. Det teoretiske begrepet likhet for loven skal ikke, under dekke av likhet, brukes til å tolerere dem som forakter lovene som et prinsipielt spørsmål, eller dessuten å overgi nasjonens frihet til dem på grunnlag av demokratiske læresetninger . Regjeringen vil imidlertid gi likhet for loven til alle som, ved å danne fronten til vårt folk mot denne faren, støtter nasjonale interesser og ikke nekter regjeringen deres hjelp.

For Taliban taler til «sitt folk», sitt «undertrykte folk» som har vært holdt nede av okkupantene, og det nye rikets styrke skal ligge i utvisning av enhver representant for en fremmed makt.

Hver afghaner ønsker å forbedre livet sitt. Så, hele samfunnet, hele samfunnet vil være aktivt i handel, i økonomi, og vi er forpliktet til å garantere sikkerhet og deretter bygge vårt samfunn, tjene nasjonen vår. Vi er nasjonens tjenere. Til fordel for nasjonen, både i denne verden og for den neste verden, gjengir Al Jazeera.

Likhetene i appellen til samhold og håp om en bedre fremtid under fast ledelse er påfallende. Og som nazismen er den islamske fascismen totalitær. Det er den fulle renhet og enighet som skal bringe nasjonen framover, som skal gi økonomiske muligheter for alle, som utsletter enhver motstemme.

Ord om samhold, fred og fordragelighet høres kanskje moderate ut sammenliknet med Talibans tidligere virke, men i realiteten vet vi alle hva som skjer i totalitære regimer. De uenige blir usynlige i kraft av at de effektivt fjernes.

Sharia og kvinner

Kvinner skal være likestilt – innenfor rammen av sharia – i det nye Taliban-styrte Afghanistan, forsikrer pressetalsmannen.

Spørsmålet om kvinner er veldig viktig. Det islamske emiratet er forpliktet til kvinners rettigheter innenfor rammen av sharia. Våre søstre, våre menn har de samme rettighetene; de vil kunne dra nytte av sine rettigheter. De kan ha aktiviteter i forskjellige sektorer og på forskjellige områder på grunnlag av våre regler og forskrifter: utdanning, helse og andre områder. De kommer til å jobbe med oss, skulder ved skulder med oss. Det internasjonale samfunnet, hvis de har bekymringer, vil vi forsikre dem om at det ikke kommer til å bli noen diskriminering av kvinner, men selvfølgelig innenfor rammene vi har. Våre kvinner er muslimer. De vil også gjerne leve innenfor våre rammer for sharia, gjengir Al Jazeera.

Den frie viljen til å steines ihjel ved antatt utroskap, den frie viljen til å være mannens eiendom, den frie viljen til å bære familiens ære. Det er dette som er rammene for Talibans sharia, rammene for å «kunne dra nytte av sine rettigheter».

Det gjenstår å se hvilke politikere som faller for Talibans løfter om en fredfull framtid i Afghanistan. Eller som forfatter Ruud Koopmans poengterer på Twitter: «Helt siden 9/11/2001 har Vesten vært i total faktafornektelse. Dette er ikke en ‘krig mot terror’, men en kamp mot islamsk fundamentalisme som er langt mer vidtfavnende enn terror alene. Det er den dominerende og ofte herskende ideologien i mange muslimske land. Og den har omfattende støtte».

Det gjenstår også å se hvem som fortsetter å hevde at islam er fredens religion. Taliban sier selv de er fredelige – og mange kommer til å tro dem.

Hovedfoto: skjermdump fra YouTube