Frihetsverdier

Sverige slukker lyset

En ny rapport fra Sverige viser at stadig flere opplever seg utrygge i landet.

Det Brottsförebyggande rådet (Brå) er kommet med gjennomgangen av den nasjonale trygghetsundersøkelsen (NTU) for både 2019-2020 på kommunenivå i Sverige, som baserer seg på selvrapportering om utsatthet for kriminalitet og utrygghet.

Sentralt i Brås analyse er at følelsen av utrygghet vokser over hele landet, selv om det er store forskjeller mellom kommuner, og innen kommuner, og byer.

Før vi ser litt nærmere på tallene, kan vi merke oss hva Documents Øyvind Thuestad sier på Facebook fredag 6. august: «Det har vært en helt ordinær uke i nabolandet», hvorpå han referer til de sakene han har fanget opp (og påpeker at han sikkert har gått glipp av noen):

  • Fredag: Kvinne (25) skutt og drept i en tilsynelatende likvidering i Luleå.
  • Mandag: Væpnede menn på moped skjøt inn i en bil med en barnefamilie i Stockholm – i et forsøk på å kapre bilen, ifølge politiet.
  • Tirsdag: Tre personer skutt midt på blanke ettermiddagen i Kristianstad.
  • I natt svever to gutter på 15 og 16 år mellom liv og død etter å ha blitt skutt i Linköping.

Thuestad viser til at alle episodene fant sted i boligområder, hvor det er verdt å merke seg følgende:

Luleå by – 900 km fra Stockholm – har færre innbyggere enn Tønsberg. Kristianstad er mindre enn Haugesund. Linköping er på størrelse med Drammen. Organisert gjengkriminalitet er ikke lenger kun et storbyfenomen. Den strekker sine tentakler over hele landet.

Han avslutter posten slik: Nowhere to run, nowhere to hide.

Mann i nord

Ikke uventet er det betydelig vanligere at personer bosatt i storbyregioner oppgir å ha blitt utsatt for kriminalitet enn landet under ett. Størst andel er det i Östra Göteborg der hele 33,3 prosent av befolkningen har blitt utsatt for kriminalitet, færrest i Vansbro med 11,5 prosent.

Politiregion Stockholm har størst andel utrygge med 26 prosent, mens politiregion Nord har færrest med 18,3 prosent.

Noen av resultatene viser markante forskjeller, for eksempel i spørsmålet om utrygghet utenomhus i eget bomiljø kveldstid. Hele 56 prosent (!) av innbyggerne i Fosie i Malmø kommune sier at de kjenner seg utrygge og/eller går ikke ut om kvelden. Færrest finner vi i  Åre og Storumans kommune, begge med 7 prosent.

Man kan laste ned tabellene selv om en er videre interessert i de ulike tallene, men kort fortalt er den tryggeste plassen «to hide» nord i Sverige. Og du opplever deg tryggest hvis du er mann.

Inn i mørket

På landsbasis blant kvinner i alderen 16-24 år og 65-84 år sier over 40 prosent at ikke kjenner seg trygge utenomhus på kveldene. For gruppen kvinner mellom 25 og 64 år, er andelen 35 prosent. For menn ligger andelen på litt over 20 prosent i alle aldersgrupper. Det er uansett uhyrlige tall for Folkhemmet.

Til sammenligning viste Brås nasjonale trygghetsundersøkelse for 2016 at hver tredje svenske kvinne (31 prosent) følte seg utrygge når hun beveger seg i sitt eget boligområde på kveldstid. 12 prosent av kvinnene opplyste at redselen har ført til at de ikke lenger går ut om kvelden.

Til svenske P4 uttrykker Ronja Ainefors, bosatt i Nörrkoping, sin utrygghet.

 – Det borde inte vara så men efter klockan åtta på kvällen, går jag inte gå ut ensam om jag är klädd i en normal fest-outfit, sier Ainefors.

Så skulle en tro at svenske politikere, både på kommunalt og nasjonalt nivå, gjorde sitt for å trygge sine borgere – men det ser heller motsatt ut. Samnytt rapporterte for noen dager siden om en rekke kommuner som vil slukke gatebelysningen til høsten. Årsak: gatebelysning er dyrt. Gatebelysningen i flere av kommunene er i dårlig stand og det vil kreve milliarder av kroner i vedlikehold.

Sverige går med andre ord mer og mer inn i mørket.