Islam

«Sammen for en bedre hverdag» – med ytterliggående moské

Hat-imamen i Drammen har blitt omtalt i sjokkerte ordelag i flere medier. Men han er verken alene om ekstreme holdninger eller den eneste med bredt dialognettverk. I dag er det nasjonal dialogkonferanse i den ytterliggående moskéen Central Jamaat Ehle-Sunnat i Oslo. 

Invitasjon til «Sammen for en bedre hverdag», den årlige dialogmøteplassen til Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) i samarbeid med Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat, med støtte fra IMDI, dumpet også ned i våre e-postkasser.

Kjære alle i nettverk,

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) har i over 26 år arbeidet for å fremme dialog og trygghet mellom innvandrerorganisasjoner og offentlige tjenester/ myndigheter, slik at innvandrere blir en ressurs i, og en naturlig del av norsk samfunnsutvikling.  Overordnet fokus er på innvandreres helse og sosiale utfordringer.

Torsdag 12. august fra klokken 16:00-20:00 arrangerer vi seminaret «Sammen for en bedre hverdag» i Sentral Jammat Ehle-Sunnat moskeen i Motzfeldtgate 10 på Grønland i Oslo, med tema: «Hva er vårt sosiale ansvar for våre barn som vokser opp i Norge, og hva er det nødvendig å gjøre?»

Vi hadde blitt veldig stolte om du og din ektefelle har anledning til å delta på konferansen (se vedlegg). Og samt spise middag med oss i galleriet i etterkant.

Pakistans ambassadør i Norge H.E. Zaheer Parvaiz Khan vil være hovedtaler. Vi har også et nært samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi, Stiftelsen Amathea, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo, Sosial- og eldreombudet i Oslo. Alle samarbeidsinstanser blir representert, som også skal holde kort innlegg.

Det som dog ikke nevnes i den hyggelige invitasjonen er at Jamaat-moskeen ledes av skandale-imamen Nehmat Ali Shah. Lar myndigheter og medier seg sjokkere av hva Drammens-imamen Noor Ahmad Noor mente var best å gjøre med jøder, burde de definitivt også la seg sjokkere av Shah. Men ingen sjokkeres, og den idylliske dialogen fortsetter. Det gjør også kommunalt og statlig pengedryss over Jamaat-moskeen.

Dialog-verdier

Den siste uken har vi lært at «dialog er verdifullt». Og det er ikke dialogprest i Drammen, Ivar Flaten, alene om å mene. I Norge elsker vi dialog, og vi er såpass tillitsfullt utstyrt mentalt at vi tror på det samtalepartnerne våre sier. At de egentlig har helt andre meninger, som helst fremsettes på arabisk eller urdu, det velger vi som samfunn å se bort fra.

Verdiene til Nehmat Ali Shah har vi belyst i en rekke saker, men en god oppsummering av dem kan klippes fra denne saken fra halvannet år siden, for han har selv avslørt sitt lite hyggelige verdisett en rekke ganger.

Først i 2002 med sine befalinger til norskpakistanske Jeanette, oppfanget ved bruk av skjult mikrofon: Ikke-muslimer er som dyr.

Neste akt: Knivstikking og balltre under fredagsbønn i 2006. Seks personer skadet. Også knivstikking på utsiden av moskeen samme dag. En av de involverte var Ap-politikeren Khalid Mahmoud.

Tredje akt 2007: Utenriksminister Jonas Gahr Støre på stemmefiske i Ali Shahs moské: Vi «alle sammen tilhører et fellesskap».

Fjerde akt: Den evige jøde. Hitler drepte jødene fordi «de er urolige folk i verden», og islam bakvaskes i mediene «fordi mediene har jødisk bakgrunn». Signert imam Ali Shah og styreleder fra samme Punjab, Ghulam Sarwar.

Femte akt: Mer vold. Ali Shah knivangripes av en av sine såkalte egne.

Sjette akt: Samme Ali Shah var vert for kulturminister Widvey i oktober i fjor da Regjeringen inviterte til dialog med mediene på slep.

Syvende akt: I 1998 giftet Ali Shah bort sin 19 år gamle datter til en mann i Pakistan, imam Syed Farasat Ali Bukhari, som dermed fikk familieetablering med henne i Norge. Denne mannen er ikke hvem som helst. Det var han som i 2011 ble avslørt av eget videoopptak på urdu, der han forteller forsamlingen hva islam sier om muslimer som ikke faster under ramadan: De skal halshugges. Det var HRS som avdekket dette, og vi ga saken til NRK.

Alle vil åpenbart ha dialog med Jamaat-imamen Nehmat Ali Shah og hans moské. At ideologien Shah forfekter er klassisk sharia med henrettelser, jødehat og hyllester av islamske fundamentalister, er ingen hindring. Det holder at han fører «dialog» som er behagelig i samsvar med politikere og mediers overbevisning om fredens religion. Da kan de triumferende hevde at «dialog nytter».

Tema for dagen i dag lå vedlagt invitasjonene vi fikk tilsendt. Og der får vi en rask innføring i hva dagen skal dreie seg om.

Tema for dagen er dialogbasert empowerment, med fokus på engasjement og motivasjon. Hvordan skal vi arbeide med målgruppen for å vekke interessen, og hvordan kan vi drive mer helsefremmende og forebyggende arbeid som utgjør en forskjell? I tillegg ser vi på Koronakrisen – hva har vi lært som er verdt å ta med seg videre?

Seminarfaktoren er høy, kan vi tørt fastslå. Med bakgrunn i offentlig sektor har jeg vært eksponert for liknende meningsløse beskrivelser en rekke ganger. «Dialogbasert empowerment, med fokus på engasjement og motivasjon»? Yeah right. Alle skal nok føle på empowerment av sitt eget prat, og at motivasjonen til å snakke hverandre etter munnen definitivt er tilstede, betviles heller ikke.

Kostbar dialog

Det koster å opprettholde «den gode dialogen», og millionene sitter løst når stat og kommune skal bidra med livssynstilskudd. Jamaat-moskeen mottar hver eneste år 6,5 millioner kroner. Den økonomiske støtten øker for hvert år, både fordi støtten per medlem går opp grunnet nedgang i antall medlemmer i Den norske kirke og fordi medlemsmassen til de fleste moskeer vokser.

Fylkesmannen holder oversikt over de statlige tilskuddene. Merk at de kommunale, som er omtrent like store, kommer på toppen av dette til Jamaat-moskeen.

Småtteri er det altså ikke, men viljen til å kartlegge det ideologiske landskapet ser ut til å synke for hvert år. Det er neppe politisk  «empowerment» i kartleggingsprosesser, og spesielt ikke i valgår, men ser man nærmere på dagens program må man undres over hvor tregt den tungt statsstøttede dialogen går framover.

Til tross for at dette er den 26. årlige dialogkonferansen foregår den fremdeles ikke på norsk. Her er kongresspråket urdu, ispedd litt arabisk under resitasjon av koranen. Men det mest hårreisende innlegget må være «Hva veit vi om negativ sosial kontroll? Hvordan kan vi arbeide med det?»

Hvis dialogen etter 26 år fremdeles ikke har ført til at deltakerne har full oversikt over hva negativ sosial kontroll er, til tross for at det i mellomtiden er lansert gudene vet hvor mange utredninger og til og med en Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, da må «engasjementet og motivasjonen» for det «dialogbaserte empowermentet» ha sunket fullstendig til bunns.

«Hvordan kan vi arbeide med det?», er et spørsmål som blir umulig å besvare når berøringsangsten er like inngrodd som en vond tånegl.

Det er antakelig overflødig å opplyse om at HRS ikke takket ja til invitasjonen til dette arrangementet. Vi har liten tro på at vi får «en bedre hverdag» med Jamaat-moskeens tankegods.

Hovedfoto: Nehmat Ali Shah, Erna Solberg og Abid Raja deltok på minnesmarkerlingen i Bærummoskeen i fjor.