Politikk

Politikerne gjør det ikke lett for oss velgere

Nå går vi inn i sluttspurten av valgkampen, og det er alt annet enn politisk ryddighet som venter oss.

Senterpartiet støtter ikke en regjering de ikke er med i, presiserer Ola Borten Moe, som er på vei tilbake i politikken. Sp vil heller ikke regjere med SV. Men Arbeiderpartiet har som plan er å gå i regjering med nettopp Sp og SV.

Eller kanskje Ap vil regjere alene, men da kan de altså ikke forvente støtte fra Sp.

Vi blir i alle fall forvirret av disse koalisjonene som vi egentlig ikke vet så mye om. En husker heller hva Odd Nerdrum en gang sa, at hvis du blander rødt og grønt, så får du en ganske stygg farge.

Bedre er det ellers ikke på den borgerlige siden.

Statsminister Solberg håper at hennes andre regjeringsperiode skal gå over i en tredje. Men med hvem? Venstre og KrF ligger an til å havne under sperregrensa. Og Fremskrittspartiet vil ikke regjere med Venstre og KrF. Så selv om Høyre tilsynelatende vil regjere med alle, så tilsier meningsmålingene at det den borgerlige blokken ikke rekker opp.

Jokeren som garantist?

Jokeren er altså Sp. Og det vet Borten Moe godt. På spørsmål fra VG om en ren Ap-regjering ville være en svak regjering, som Aftenpostens anonyme kilde hevder kan være et alternativ, er svaret:

– Det er krevende å kommentere på anonyme kilder, og jeg har ikke hørt noe annet enn at Ap vil sitte i regjering med oss, sier Borten Moe og legger til:

– Men det er i alle fall slik at Senterpartiet ikke kommer til å støtte en regjering vi ikke er en del av. Vi er garantisten for at det blir et regjeringsskifte, sier han.

«Frykten» er altså at Sp kan komme med et veto mot SV i regjering, men Borten Moe avviser at Sp vil komme med noe ultimatum. Da var kanskje ikke Dagbladets anonyme kilde om at Sp ville forlate regjeringsforhandlinger hvis Ap inviterte inn SV, helt troverdig likevel?

Vanskelig å si, for Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum nekter å svare på VGs spørsmål om SV eller ikke i en regjering der Sp er med. Faktisk sier Vedum at det er en «avsporing» å diskutere hvem som skal politisk forhandle med hvem. Den er drøy – i alle fall fra et velgerperspektiv. Ikke er det helt enkelt heller å få tak i hva Vedum mener med sitt ønske om en «Sp/Ap-basert regjering». Skal SV få være bittelitt med?

Da må man kunne spørre om hva Sp skal være garantist for – en regjering velgerne på forhånd ikke skal få vite hvem den skal bestå av?

Det betyr SV i regjering

Til VG mener Høyre-leder Erna Solberg å vite at Sp med dette ikke utelukker SV i regjering.

– Ut fra det intervjuet VG har hatt med Vedum og de svarene han har gitt der, kan ikke velgerne utelukke at de etter valget vil se en regjering med Ap, Sp og SV – med de innebygde problemene det vil ha med et stort SV.

Solberg advarer mot å gi et større SV for mye makt. Hun mener det kan få store konsekvenser for flyktningpolitikk, skattepolitikk og oljepolitikk.

I alle fall treffer Solberg Sp hjemme på oljepolitikken. For Borten Moe kaller ønsket om å legge ned oljenæringen i Norge for «ørkesløse diskusjoner» og «dårlig politikk», og avviser dermed SVs ønske om ikke å tillate mer leting etter ny olje og gass. Borten Moe mener vi skal produsere så lenge det er kjøpere. Det er ingen grunn til avvikling all den tid «vi har lønnsom produksjon i Norge og vi driver forsvarlig og rent», fastslår han. Han har ingen tro på den «meningsløse symbolpolitikken» til miljøpartiene.

– Du kan ha så mye luftslott og luftige tankerekker du bare vil, men det er nødt å henge sammen med underliggende realiteter og utviklinger, både i samfunnet og verdensøkonomien. Det er ikke noen vei utenom, sier han.

Slik tanker fra Borten Moe er ikke mye forenelig med SVs ideer. For ikke bare er SV villig til å gi slipp på Norges viktigste inntektskilde – utover arbeidskraft – men de skal forsette sin jakt på «de rikeste». Men «de rikeste» i denne sammenheng er gjerne folk som har verdiene sine bundet opp i bedriften – ja, kanskje din arbeidsplass.

Det eneste vi vet så langt, er at en rekke partier ikke vil ha noe med hverandre å gjøre i regjering. Men vi vet langt mindre om hvem som vil ha noe med hverandre å gjøre. Støre holder på Sp og SV som Aps samarbeidspartier, men avviser Rødt og MDG. Det betyr neppe at samme Ap ikke åpner opp for støtte fra både Rødt og MDG, noe selvsagt verken Rødt eller MDG gir fra seg gratis.

Det som kanskje skurrer mest i denne valgkampen, er opplevelsen av at Sp prøver å trekke Ap til høyre, mens Ap selv vil til venstre. Det betyr i så fall at Sp er på feil side av partiblokkene.