Den kulturelle revolusjonen

Fremtiden med dagens Ap er islamsk

Hijaben sitter stramt på hodet til Ap-politiker lokalt i Oslo. Den som måtte tro det er tilfeldig at samme politiker fremmer fundamentalistisk islam, har et betydelig forklaringsproblem. Sahra Jaber prøvde endog å stoppe et kritisk innlegg i bydelsutvalget i Alna om den verste mørkemannen i Pakistans historie, Maududi.

Bydelsutvalget i Alna i Oslo øst ved Oppvekst- og kulturkomiteen vedtok 1. juni å støtte den fundamentalistiske moskeen Islamic Cultural Centre (ICC) avdeling i Alna med kr. 50.000 i såkalte frivillighets­midler. Vedtaket var enstemmig, fra Rødt til FrP. Pengene skal brukes til «identitets­bygging» og feiring av nasjonaldagen til Pakistan. Unge med pakistanske foreldre skal altså få bygget identiteten med pakistansk fascisme av verste sort.

Dette snappes (selvsagt) ikke opp av de etablerte mediene. De sover som altid i islam-timen.

Ville stoppe informasjon om mørkemannen

17. juni tok Anne-Liv Gamlem ordet, tidligere FrP, nå uavhengig medlem av bydelsutvalget i Alna. Gamlen sover ikke i islam-timen, tvert om. Gamlems hensikt var nemlig i opplysningstidens ånd å informere de uopplyste om hvem som er ideologen bak Islamic Cultural Centre, nemlig Maulana Maududi, en shariafanatiker som er en inspirator bak opprettelsen av både Taliban og Al-Qaida.

Nevn Maududi i en samtale med ekte feminister og menneskerettighetsforkjempere i Pakistan og samtalen tar fullstendig fyr. Så mye har den mannen ødelagt for muligheten for en humaniserende utvikling av landet.

Sahra Jaber, fra presentasjon av komiteens medlemmer hos Oslo kommune.

Gamlem handlet altså i ånden til opplysningstiden og mot en ideologisk mørkelegging av unge sinn. Men dette likte Aps Sahra Jaber svært dårlig, forteller Gamlem i et innlegg hos Document. Jaber, som er leder av Oppvekst- og kulturkomiteen, prøvde rett og slett å stanse innlegget til Gamlem:

Da jeg i bydelsutvalgets møte 17. juni hadde et innlegg der jeg kritiserte denne tildelingen (…), mente leder av Oppvekst- og kultur­komiteen (Ap) at det ikke skulle ha vært lov å ha slike innlegg i bydels­utvalget! Dette til tross for at jeg er medlem av bydels­utvalget, og inntil mars i år også var medlem av den aktuelle komiteen.

Ønske om ren sensur av faktiske forhold, altså. Gamlem har studert Maududis lære, hun har endog besøkt Pakistan i dette henseendet. Gamlem kan Maududi til fingerspissene.

Gamlem legger til dette som en «positiv» kommentar:

Men leder av bydels­utvalget (Ap) lot meg snakke ferdig.

Gamlem ble altså forsøkt stanset av Jaber, men fikk aller nådigst tale ferdig.

Hvilket verdigrunnlag?

Maududis og ICCs ideologi er motsatsen til alt et åpent, fritt demokrati er, og dette ville ikke Aps representant ha frem i bydelsutvalget. Det er klart man tar seg i å undre følgende: Hvilken moské er Jaber medlem av? Hvilket verdigrunnlag har hun?

Et viktigere og overordnet spørsmål er hva dette forteller oss om nær fremtid. Jaber ville stanse helt grunnleggende fakta om ICC og Maududi. Hvorfor ville hun det? Hva synes Ap sentralt om en slik innstilling i et åpent friitt demokrati som Norge?

Organisert islam, som hos ICC, er alt hva Ap ikke er verdimessig, like fullt finner moskémuslimer seg vel til rette i Ap, og Ap dekker bordet for dem med eksempelvis å gi dem lederposisjoner. Hvordan er dette mulig? I eksempelvis finansutvalget til Oslo bystyre sitter Aps Nasir Ahmed som er en svoren tilhenger av Tahir ul-Qadri (Minhajbevegelsen) som også jobber for en klode under shariakalifatets fane. Når vi de siste årene har dokumentert dette, er det dørgende stille fra Ap.

Som også når byrådsleder Raymond Johansen varmt omfavner Brorskapets fremste leder i Norge, Basim Ghozlan. Vi reagerer, Ap tier stille.

Stemmesanking?

Raymond Johansen i heftig omfavnelse av islamister i Norge, her ved Brorskapets Ghozlan (ryggen mot kamera).

Det er vanskelig å se et annet svar på hvorfor dette får pågå enn stemmesanking. Ville Ap sentralt og i den Ap-styrte «byregjeringen» til Raymond Johansen sikre at deres representanter innehar de samme verdiene som Ap er tuftet på, så hadde de jo gjort akkurat det. Ap ser således ut til å ha beredt grunnen for nær fremtid og politisk makt, ikke bare nær fremtid men faktisk den pågående virkeligheten utenfor kontordørene.

Går man på bydelsnivå i Groruddalen, som Stovner og Grorud, så ser man hvem som i aller høyest grad representerer Ap. Vi sjekket også ut Grorud Ungdomsråd. Av 13 medlemmer har et medlem et norsk navn, alle andre har ikke-vestlige navn, de fleste fra den islamdominerte verden. Hvilken samfunnsinnstilling har disse unge?

I Oslo bystyre sitter 12 representanter for Ap. Fem av dem har opphav i den islamdominerte verden. Kjenner Ap til disse fem medlemennes verdigrunnlag? Er det overhodet et tema for Ap?

Den politisk ønskede, og derav styrte, demografiske endringen av Norges befolkning forteller oss at fremtiden ser islamsk ut – om det ikke skulle skje en kulturell og demografisk kontrarevolusjon.

Det er et underlig skue å se hvor tett Ap er på krefter som står i strid med enhver verdi Ap er tuftet på, enten det er en Jaber i hijab eller en Ahmed som støtter fascisten ul-Qadri.

Jeg vil anta at situasjonen er lik landet over, og det samme i eksempelvis andre storbyer i Europa. Tower Hamlets, bydel i London, er kanskje det fremste eksemplet på denne infiltreringen. I Tower Hamlets overtok hardkokte muslimske fundamentalister styringen av Labour for flere år siden.

Ap sentralt burde kanskje bestemme seg for å se nærmere på – ja, kanskje ta et oppgjør med – representanter som beveger seg i/er medlem av slike ekstreme krefter? Eller er partiledelsen redd for at det kan føre til tap av velgere?

Hovedfoto: Fra Sahra Jabers Facebookside.

PS: Aps Sahra Jaber og Waqas Sarwar erklærte seg inhabile da saken om frivillighetsmidler ble behandlet. Vi kjenner ikke til hvorfor, men dette rokker ikkeved hovedpoenget: Jaber ville stanse informasjon om ICC og Maududi.