sahra.jaber.ap

Fra presentasjon av komiteens medlemmer hos Oslo kommune.