Innvandring

Sp stiller seg sammen med SV og Ap: vil frata HRS statsstøtten

Også Sp tror at Norge blir et bedre land dersom statstøtten på 1.8 millioner fratas HRS. Slik bekrefter Sp at heller ikke dette partiet har tatt innover seg innvandringens enorme økonomiske og kulturelle konsekvenser.

Fredag for en uke siden ble Aps forslag (representantforslag) om å frata HRS statstøtten i kommende statsbudsjett for 2022 debattert og votert over.

Det hele var et grelt skue, med unntak av FrPs flaggskip, Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen. Disse to herrene kan historikken innen innvandringsfeltet, de vet hvem som har satt avgjørende problemstillinger på dagsordenen og som har hatt løsningene. Derfor støtter de videreføring av statsstøtten til HRS. Og de vet at resten av organisasjonslivet innen feltet tilslørte, tåkela, bortforklarte og torpederte så godt de har kunnet en løsnings- og faktabasert debatt. Det gjør de fleste enda, men ingen stiller spørsmål ved disse organisasjonenes «bidrag».

Se debatten i Stortinget her (starter på ca. 3:36:00)

Uredeligehetene står i kø

I Aps forslag heter det blant annet:

HRS ved flere anledninger spredt det som må karakteriseres som konspirasjonsteorier og ubegrunnede rykter, særlig om muslimer og innvandrere.

Vi får ikke ett eksempel på hva konspirasjonene og ryktene handler om. Men vi vet at Ap har spredd konspirasjoner i særdeles mange år om at innvandringen er en kulturell, sosial, økonomisk og politisk berikelse.

Ap sier videre dette:

I en rapport om høyreekstremisme1 fra Politihøgskolen og C-Rex senter for ekstremismeforskning i 2018 nevner forskerne at HRS er blant nettstedene som hyppigst blir brukt som oppspark til kommentartråder med hatefullt innhold og konspirasjonssnakk i Facebook-grupper i «det ytterliggående høyrelandskapet».

Uredeligheten til Ap når her et bunnpunkt. Går vi nemlig til rapporten finner vi at «det ytterliggående høyrelandskapet» er tittel på et kapittel signert Cora Alexa Døving og Terje Emberland, begge godt kjent for sine fastlåste venstreorienterte ståsted i innvandrings- og islamdebatten. I kapitlet drøftes i enkeltstående underkapitler Den nordiske motstandsbevegelsen, Folkebevegelsen mot invandring, SIAN, Norwegien Defence League og Pegida Norge, altså (selvsagt) ikke HRS. Men HRS nevnes, sammen med VG og NRK, under SIAN-drøftingen på denne måten, og i én eneste setning i hele rapporten på godt og vel 250 sider:

Av organisasjonene som er inkludert i denne studien, er SIAN uten tvil den største på Facebook og det er som står for det meste av den samlede økningen i aktivitetsnivået her. (…) Innholdet på SIANs Facebook-side er hentet fra en lang rekke nettsider: alt fra norske redaksjonelle medier som VG og NRK.no, til høyreorienterte blogger og alternative nyhetsmedier som Document, rights.no (Human Rights Service) og Frieord, samt diverse internasjonale nyhetskilder og andre Facebook-sider.

Dette var alt.

Og dette er nivået til Ap, SV, Rødt og Sp som heller ikke har skjønt at det er ingen tema som vekker sterkere engasjement/reaksjoner enn innvandring og islam? HRS våger der disse partiene tier og gjemmer seg, ikke minst når islam er temaet.

Sps sanne ansikt

For oss er det mest interessante at Sp nå har tonet flagg. Sp er ikke bedre enn de andre venstreorienterte partiene.

Mange har hoppet fra FrP til Sp, særlig etter Sylvi Listhaugs tabbe da hun ga uttrykk for å koble nasjonalkonservativ til nazisme. De som hoppet har nok sett for seg at Sp nettopp står opp for nasjonalkonservativisme, og dermed også er streng på innvandringsfeltet.

Men det er Sp ikke.

Senest i går kommer det tydelig fram gjennom Sps Marit Arnstad at å følge i de danske sosialdemokratenes fotspor på innvandringsfeltet er uaktuelt, ja, de kjenner ikke engang til Socialdemokratiets politikk på feltet. Av partiprogrammet om flyktninger, innvandring og integrering, som Sp går til valg på, kan vi love Sps ny og gamle medlemmer at Sp går for mer av det samme som ikke har fungert.

Sammen med Ap, SV og Rødt ligger Sp an til å få flertall på Stortinget etter valget i september. Altså blir det veldig mye mer av det samme.

Sitt sanne ansikt avdekket Sp selv med all tydelighet ved å stemme for Aps representasjonsforslag sist fredag. Sp melder seg på i orkesteret som prøver å overdøve den negative virkeligheten politikken på innvandringsfeltet har skapt. Sp vil fjerne en brysom stemme som nettopp forteller dem hvor galt det har gått, også med politikernes hjelpende hender overfor islam, og hva som skal til for å snu skuta inn på en bedre kurs. Feigheten de utviste sist fredag var også påfallende. Ingen fra Sp gikk på talerstolen under debatten. Partiet håpte kanskje at både nye og gamle medlemmer ikke fikk med seg at de stemte for Aps nedrige utspill. Det håpet kan Sp nå skrinlegge etter denne artikkelen, og også etter at Høyre har varslet om en strengere innvandringspolitikk fra deres side.

Sp vil altså ikke Norges beste – slik partiet påstår på inn- og utpust. Sp vil ikke at innvandringens negative konsekvenser synliggjøres. Akkurat som Ap, SV og Rødt. På innvandringsfeltet er og blir Stortinget Norge stsørste barnehage.

For ordens skyld: Aps forslag ble stemt ned med 45 mot 40 stemmer. Årsaken er at H, V og KrF mener at Aps forslag hører inn under kommende budsjettforhandlinger og at det er brudd på all kutyme å «kuppe» budsjettforhandlinger.

Illustrasjon: Skjermdump YouTube