Fundamentalisme

Voldsislam rekrutterer aktivt og uten motstand

Terrorforsker Magnus Ranstorp sier at ekstremister rekrutterer åpent og uten å møte motstand fra den svenske staten. Antallet voldelige ekstremister i samfunnet kommer til å øke de kommende årene, sier han, og kaller det et svik mot folket.

Det spiller ingen rolle at IS-kalifatet har falt. Trusselen fra voldsislam vil fortsette å øke i årene som kommer.

Det mener ikke bare terrorforsker Magnus Ranstorp, men også Svensk sikkerhetspoliti, Säpo, som har vurdert at trusselen fra islamismen vil tilta de kommende årene, melder SVT tirsdag.

– Et svik mot folket

Terrorforskeren er ikke nådig i sin kritikk av svenske myndigheter.

– Det er et svik mot det svenske folket at ingenting mer er gjort for å stoppe voldsislamismen, sier Ranstorp.

Sviket mot det svenske folket er at myndighetene ble varslet om radikalisering i de muslimske miljøene, men valgte å sitte stille i stedet for å gripe aktivt inn, forklarer Ranstorp, som forteller at han startet sitt eget varslingsarbeid allerede for ni år siden. I 2012 advarte terrorforskeren myndighetene om at folk forlot Sverige for å slutte seg til islamistiske organisasjoner i Syria. Ingenting skjedde for å stoppe reisene.

Sviket ble tiltakende verre, fortsetter Ranstorp, for ingenting tyder på at vi bør tro historiene til IS-kvinnene som påstår at de ikke hadde anelse om hva de bega seg ut på da de reiste til Syria. Da IS-kalifatet ble proklamert i 2014, avtok ikke antallet som ville reise til Syria. Tvert imot fortsatte reisene, og heller ikke da gjorde svenske myndigheter stort for å stanse rekrutteringen.

To år senere, da IS såkalt kalifat ble proklamert, fortsatte folk fra Sverige å reise til Syria, nå for å bli med IS. Magnus Ranstorp fortsatte å slå alarm. Selv da skjedde veldig lite. Både for å stoppe de radikale miljøene og turene til IS, rapporterer SVT.

Avsindige forholdstall

Terrorforskeren påpeker et poeng som er helt sentralt for å forstå hvorfor rekrutteringen i de muslimske miljøene kan fortsette, nemlig antallet villige i de muslimske miljøene. I likhet med Norge ligger Sverige høyt på listen over antall mennesker som var villig til å tilslutte seg det bestialske kalifatet. Mens det reiste omtrent 100 fra Norge, dro rundt 300 fra vårt naboland.

I dag vet vi at 300 svensker reiste for å bli med i verdens verste terrororganisasjon. Og at Sverige er på topp i Europa, tredje per innbygger når det gjelder mennesker som har sluttet seg til IS. 150 av de som reiste har kommet hjem. Nesten ingen er dømt, melder SVT.

Domfellelsene har ikke sittet løst i Norge heller. Lov om straff for deltakelse i en terrororganisasjon ble ikke nedfelt i lovverket før i 2013 (men uansett har vi bedre lovverk på området enn svenskene). De aller mest entusiastiske jihadistene dro imidlertid før loven tredde i kraft, og kan dermed ikke straffeforfølges.

§ 136 a. Straff for deltakelse mv. i en terrororganisasjon

Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.

Medvirkning straffes ikke.

Tilføyd ved lov 21 juni 2013 nr. 85 (ikr. 21 juni 2013 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 687)

I 2013 samlet terrorforsker Thomas Hegghammer tallene og så på hvor stor del av den muslimske befolkningen i det enkelte land som Syria-krigerne utgjorde. Da havnet Norge nesten helt på topp.

– Tallene viser at noen av de mindre landene, deriblant Norge, er overrepresentert, sier Hegghammer til NRK.

– Det sier noe om størrelsen på det radikale, islamistiske miljøet i Norge, la han til.

– Det kan også være et problem for krigernes hjemland. Historisk sett har sett har det alltid vært sånn at en liten andel av fremmedkrigerne blir involvert i terror i Vesten, uttalte Hegghammer den gang til NRK.no

Forsinkelse i alle ledd

Miljøene som radikaliserer muslimer er fortsatt operative, opplyser Säpo i sin siste årsrapport, samtidig som de hjemvendte IS-sympatisørene vurderes å ha både evne og erfaring til å begå attentater i årene som kommer.

– Så det har vært en kjedereaksjon av forsinkelse på alle forskjellige nivåer og forskjellige fronter. Det har i utgangspunktet vært en katastrofe. Spesielt innen forebygging, men også når det gjelder lovgivning. Säpo gjør en god jobb. Men de alene kan ikke stoppe den voldelige islamismen, sier terrorforsker Magnus Ranstorp til SVT.

Tilsvarende vet vi fra Norge at av de 100 som dro fra Norge til Syria for å delta i terrorhandlinger for IS, returnerte 40, mens de øvrige 60 er drept eller har gått under jorden. Men 30 av de 40 returnerte ble aldri straffeforfulgt. De kan altså bevege seg fritt i det norske samfunnet (selv om vi kan håpe at PST holder «øye med dem»).

Hvorvidt de 30 fortsatt er radikaliserte vites heller ikke. Men det vi kan vite er at radikalisert tankegods ikke fordufter over natten.

Den siste årsmeldingen fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at 31 fengslede personer er i fare for å radikaliseres bak murene, samt at åtte av disse er fremmedkrigere som har returnert til Norge etter deltakelse i krigshandlinger.

Sannsynligheten for at de 30 returnerte Syria-farerne som ikke har måttet sone er selvrehabiliterte, framstår lite sannsynlig.

Tidobling av islamister

Ranstorp påpeker at rekrutteringstempoet av voldelige islamister har økt jevnt i Sverige de siste årene. Han sier at antallet islamister som støtter vold og terror har blitt tidoblet de siste årene. Terrorforskeren forteller at antallet har økt fra 200 til rundt 2.000 i dag.

– For meg er det helt virkelighetsfjernt og et svik av samfunnet hvordan det har blitt håndtert. Jeg blir veldig sint når jeg tenker på alle de tapte årene, sier Ranstorp til SVT.

Terrorforskeren sier at selv ikke slektninger av radikaliserte unge fikk hjelp av myndighetene til å stoppe Syria-reisene, men har kontaktet ham direkte.

– De har vært desperate. Det viser litt at de henvender seg til en forsker, når de ikke kan få hjelp fra myndighetene. Det har ikke vært lett å si at det ikke er noen hjelp tilgjengelig.

Farlige muslimske miljøer

Ranstorp påpeker at muslimske foreldre har all grunn til å bekymre seg for hva som foregår i de muslimske miljøene, og at rekrutteringen av ekstremister foregår aktivt den dag i dag.

– De har absolutt grunn til å være bekymret også i dag, for radikaliseringen og rekrutteringen pågår akkurat nå. Jeg har vært i disse områdene de siste ti årene og sett hvordan utviklingen bare blir verre og verre, sier Ranstorp.

Utviklingen i nabolandet gjør det tilsvarende viktig å følge utviklingen i Norge. Det er en rekke risikofaktorer som gjør radikalisering av norske muslimer sannsynlig. Ikke alle faktorene nevnes i Kriminalomsorgsdirektoratets årsrapport, snarere tvert i mot. Men ser man samfunnet som helhet, vil man kunne utpeke noen faktorer:

  • Høy innvandring fra MENA-land
  • Manglende krav til assimilering til norsk kultur gir større utenforskap og setter barn og unge i kulturell «skvis»
  • Sosialsektor uten kompetanse til å møte klankultur
  • Unnvikende barnehage-, skole- og barnevernssektor i møte med muslimske barn som utsettes for omsorgssvikt, men som «for all del ikke må stigmatiseres»
  • Overrepresentasjon av dommer for grov vold blant norske muslimer
  • Manglende oversikt over fremmedkrigere

Her henger også risikofaktorene tett sammen. Eksempelvis kan første og siste punkt overlappe, dersom fremmedkrigere opererer med ingen eller falske identitetspapirer. Risikoen for radikalisering er kanskje større utenfor fengslene enn på innsiden av fengselsmurene, og de 31 identifiserte innsatte som står i fare for radikalisering er sånn sett toppen av isfjellet.

De 30 tilbakevendte Syria-farerne har fremdeles mulighet til å radikalisere andre, det samme har moskémiljøene.