Integrering og integreringspolitikk

Ungdom i Fredrikstad skylder på politiet

Etter voldsdagen 17. mai i Fredrikstad der svært mange ungdommer lagde bråk og nektet å forholde seg til politiets ordrer, hevder nå ungdom som Fredrikstad Blad har pratet med at politiet kan takke seg selv. Politiet kunne oppført seg bedre. Nå opplever ungdom rasisme og generalisering, heter det.

HRS har tidligere omtalt det vi mener er usaklig kritikk av politiet i Fredrikstad etter deres håndtering av volden den 17. mai. Ikke minst er politiet kritisert fordi innsatslederen den dagen, Stig Øvergaard, i et intervju med Fredrikstad Blad (FB) fortalte at det hovedsakelig dreide seg om innvandrerungdom.

– Jeg var bare ærlig, svarte Øvergaard, noe åpenbart mange av våre lesere setter stor pris på som en egenskap hos politiet , i alle fall tolket ut fra engasjementet saken skapte.

Nå har FB snakket med ungdom i Fredrikstad som var tilstede under sammenstøtene, eller rettere sagt: med to ungdommer, gutter på henholdsvis 16 og 17 år. FB presiserer at de to er født og oppvokst i Fredrikstad og har innvandrerbakgrunn. Ut fra det anonymiserte bildet som følger saken ser de ut til å ha ikke-vestlig bakgrunn. En av dem skal også ha norskfødte foreldre, hvilket tilsier at han tilhører det som statistisk sorterer under 3. generasjon. Det lover faktisk ikke særlig godt, ut fra hva disse ungdommene sier.

I den grad disse er troverdige sannhetsvitner, var det nemlig politiet selv som var skyld i eskaleringen denne voldsdagen.

Mon tro det?

Overreaksjon

En av disse guttene sier at han «må stå og forklare meg på vegne av innvandrere, selv om jeg ikke har gjort noe». Det må kalles en smule spesielt at vedkommende tror han  kan representere all ungdom med innvandrerbakgrunn i Fredrikstad, i alle fall de som var tilstede denne dagen. Men det synes han i fullt alvor å tro – uten å bli konfrontert av journalisten.

Budskapet til disse guttene er utvetydig: hadde bare politiet oppført seg bedre, så ville det ikke vært noe bråk.

– Jeg føler politiet bidro til det (at situasjonen kom ut av kontroll, red.), særlig ved én betjent. Kompisen min var full, og jeg ba han stoppe å drikke da politiet sa det. Han sa «ja ja», men så ble han dratt i av en politibetjent og sølte alkohol over hele seg. Da ble han provosert, og så begynte folk å skrike, sier 16-åringen til FB.

Flere av de unge tilstede skrek at «politiet ikke kunne holde på slik».

– Ungdommene begynte å bli sinte på hverandre, og da politiet brøt inn mot dem, begynte alt å ta av. Politiet var ganske fysiske, fortsetter 16-åringen.

– Jeg skal ikke si at alt politi som var der oppførte seg dårlig, for mange var gode, men jeg så noen tok halsgrep. Samtidig var ungdommene veldig fysiske.

Det kunne vært på sin plass å fortelle denne 16-åringen at politiet har voldsmonopol i Norge. Akkurat derfor har Norge over tid satset mye på et godt kvalifisert politi, og vi har kanskje verdens beste politi. Det betyr også politiet har lov til å «være fysiske», ungdommen ikke. Politiets profesjonalitet tilsier at de vet når og hva de skal gjøre. Enkelt og greit, uavhengig av om man er enige eller ikke. Så kan selvsagt også politibetjenter gjøre feil, men disse ungdommene forfekter et syn som medier ikke burde la få stå uimotsagt.

For 16-åringen forstår ikke hvorfor det endte med så mye bråk:

– Nei, det var en overreaksjon fra begges side. Det var ingen grunn til å eskalere. Nå var det alkohol inne i bildet, men det så ikke ut til at politiet prøvde å roe situasjonen noe særlig.

Overreaksjon fra begge sider? Tror han vi snakker likeverdige parter her? Greit nok at vi alle har et ansvar for å holde ro og orden, men politiet har tillatelse til å bruke makt for å opprettholde den ro og orden.

Dårlig forhold

17-åringen som FB har snakket med viser heller ingen forståelse for politiets arbeid. Han mener at politiet behandlet ungdommen «litt røft».

En pågripelse som noen motsetter seg kan alltid virke «røff», men denne 17-åringen burde tenke over hvorfor politiet faktisk går til pågripelse. Det burde noen forsøke å forklare han, fordi det også kommer frem at han ikke har et godt forhold til politiet. På spørsmål om hvorfor ikke, hevder han å «ha mange grunner til det» – uten at han vil utdype. Han bekrefter imidlertid at det handler om «egne erfaringer».

Nå er det vel slik at «alle» skjønner at ungdommer som har (negative) erfaringer med politiet, antakelig har litt å svare for selv. Men nei, FB lar det hele henge i luften – som om det er politiet som har noe å svare for.

16-åringen hevder at «en slik hendelse gir ettervirkninger». Tro så ikke at det handler om samfunnets ettervirkninger, lovlydige borgeres sikkerhet og den generelle tryggheten i det offentlige rom, nei, det handler selvsagt om hvor synd det er på dem selv.

Rasisme og generalisering

Det sedvanlige kortet trekkes av 16-åringen:

– I det siste har jeg merket at mange med innvandrerbakgrunn ikke har så god relasjon til politiet som før. Det er litt forventet når man hører hvordan politiet uttaler seg i mediene, sier han, og utdyper:

– Noen kompiser har opplevd rasisme etter alt som hadde skjedd. Det er alltid litt vanskelig. Når én innvandrer gjør noe galt, går det ut over alle. I avisene blir det veldig generalisert. I tillegg nevnte politiet først etnisitet, og så sier de etterpå at det ikke er viktig. Men likevel har de sagt det.

Den samme 16-åringen som tror han representerer all innvandrerungdom hevder altså at mediene generaliserer – én innvandrer og det går utover alle. Hadde det bare vært én, så hadde det neppe vært omtalt med et ord. Noe av det sentrale med hendelsen i Fredrikstad var at det var mange.

For øvrig er vel medienes problem det motsatte av hva 16-åringene forfekter. Mediene prøver å fortelle oss at bakgrunn og opprinnelse ikke har noen betydning. Men det vet vi at det har – men neppe for politiet i en pågående aksjon, noe også politiet har påpekt en rekke ganger.

Hva er det så FB vil med en slik reportasje? Fortelle hvor fælt dette er for pøbelen? Hvilken «rasisme» er det ungdommen har møtt – har noen kanskje sagt til dem at slik kan man ikke oppføre seg og det blir oppfattet som en rasistisk irettesettelse? Har noen forklart dem at man ikke kan angripe politiet, og noen oppfatter det som rasisme? Hvorfor spør ikke journalisten om hva de to guttene mener om at politiet i Fredrikstad måtte hente inn forsterkninger fra hele Østfold? Forteller det dem noe i det hele tatt?

Det medier oppnår med slike reportasjer er (igjen) å tillate at disse får spille offer, indirekte fortelles de samme ungdommene at det egentlig ikke er deres skyld og heller ikke deres ansvar – og det bidrar til at politiets legitimitet (ytterligere) svekkes blant innvandrerungdom.

Gratulere med den, Fredrikstad Blad.