Innvandring

– Jeg var bare ærlig

Politibetjenten som var innsatsleder i Fredrikstad under bråket 17. mai har absurd nok fått kritikk for å fortelle sannheten. Men han bøyer ikke hodet: - Jeg var bare ærlig. For sannheten er at det var ikke-etnisk norske og "ungjævlan" er et forbaska godt uttrykk, sier Stig Øvergaard.

Jeg vet ikke hvor langt sør i dette landet du skal før en blir støtt av et begrep som «ungjævlan», men nordover er det ingen som leer på et øyelokk. De fleste av oss nordpå har nok fått uttrykket slengt etter oss, for selv barn på epleslang eller når man haler ut tiden litt for lenge med å komme seg til køys er ungjævla. Eller det kan rett og slett brukes som et kompliment, typisk når barna har gjort ett eller annet som fortjener – eller kanskje riktigere: forlanger – oppmerksomhet.

Men i Fredrikstad er man visstnok så sart, eller woke som det heter i disse tider, at man krenkes på vegne av «ungjævlan» – ikke minst fordi det er en politibetjent som bruker begrepet. Og krenkes man ikke på vegne av ungjævlan, så krenkes man på vegne av at de samme er «ikke-etniske norske».

For tenke seg til; de ikke-etnisk norske ungjævlan samlet seg til bråk på Stortorget i Fredrikstad på nasjonaldagen, hvor de også gikk løs på politiet. Stakkars, stakkars unge mennesker som blir så stigmatisert, når de faktiske forhold påpekes.

– Bare fakta

Den aktuelle innsatslederen i Fredrikstad på 17. mai, Stig Øvergaard, nordlending som du kanskje har skjønt, svarte onsdag på kritikken som er reist mot han etter at nordmenns festdag ble innvandrerungdoms voldsdag. «Slaget» står om at Øvergaard omtalte pøbelen som ungjævla og fordi han – på gjentatte spørsmål fra journalisten – fortalte at det i hovedsak dreide som ikke-etnisk norske. Slik skal man nemlig ikke si høyt.

Det var i et videointervju i Fredrikstad Blad at ordene falt, og ifølge avisa «ble det litt styr». Men har Øvergaard noe å beklage?

– Jeg mente ikke noe annet enn å gi en ærlig beskrivelse av hva som hadde skjedd og hvordan politiet hadde opplevd den aktuelle kvelden. Fakta var at jeg kjente igjen flere av bråkmakerne fra før, noe jeg fortalte, og vi registrerte at de aller, aller fleste hadde innvandrerbakgrunn, sier Øvergaard til Fredrikstad Blad.

– Mener du det er relevant å fortelle hvilken etnisk bakgrunn disse personene hadde ?

– Som sagt sa jeg bare det vi hadde opplevd den dagen. Vi i politiet bryr oss ikke om deres etniske bakgrunn når vi etterforsker, men i dette intervjuet forsøkte jeg å gi en ærlig tilbakemelding om hvem personene var. Da sa jeg at det var ungdommer og unge voksne og at de fleste hadde ikke-etnisk norsk bakgrunn. Det var bare fakta, sier han.

Hva vil journalister ha?

Denne «oppfølgingen» fra Fredrikstad Blad er avslørende. Hvis det var slik at hundrevis av svensker inntok Fredrikstad på nasjonaldagen, midt under en pandemi, og lagde kvalm, ville da ikke avisen ha slått opp at dette nettopp dreide seg om svensker?

Men avisen har ikke bare berøringsangst for innvandrerproblematikk, de prøver også å oppdra hr. politibetjent Øvergaard:

– Ville du brukt det samme uttrykket i dag som du gjorde 17. mai?

– Det kan jo sikkert diskuteres om det er mer korrekt å bruke en annen benevnelse, som for eksempel «personer med innvandrerbakgrunn». Men der og da tenkte jeg ikke noe mer over det, sier Øvergaard.

Svaret er bare herlig – fordi Ødegaard har åpenbart ikke tenkt å gå på akkord med egen ærlighet. Om det heter ikke-etnisk norske eller personer med innvandrerbakgrunn endrer ikke realitetene. Det er å håpe at journalistene skjønner hva Ødegaard her formidler, fordi MSM i sin opptatthet av å være «korrekt» formidler ikke virkeligheten slik den er.

Merket ikke noe styr

Interessant er det også at Ødegaard selv ikke har merket noe særlig styr etter intervjuet, i alle fall ikke av en slik karakter avisen legger opp til, så det kan være at styret var internt i journalistverden.

– Det har vært noe, men det meste har egentlig vært positivt. Spesielt rundt det at jeg brukte uttrykket «ungjævlan», sier han, og legger til:

– Gjennom alle mine år i politiet her nede har jeg beholdt min nordnorske dialekt, og vi har vel noen ord og uttrykk som er litt kraftigere enn her sørpå. Men helt ærlig så synes jeg «ungjævlan» er et forbasket godt uttrykk.

Ødegaard, med 38 års fartstid i politiet, forteller også at han i alle år har hatt et godt forhold til mediene. Det tror han handler om at han alltid forsøker å være ærlig.

Her har ikke bare mediene noe å lære – men også de øvrige i politietaten.