Antisemittisme

Palestinas største problem er islam

Mens våpenhvilen i konflikten mellom Israel og Gaza knapt tolv timer gammel avbrytes av gatekamper mellom palestinere og israelsk politi, deler utenriksminister Ine Eriksen Søreide ut 30 millioner ekstra i bistand til Palestina. Sivile på Gaza beskrives å være doble ofre - først ofre for okkupasjon, deretter ofre for Hamas. Men palestinerne er mest av alt ofre for islam.

Da utenriksministeren sent i går kveld sa at regjeringen vil bevilge 30 ekstra millioner til Gaza, var det de sivile hun uttrykte bekymring for.

– Vi ønsker å bidra til beskyttelse av sivile, mat, husly og medisinsk behandling. Derfor øker Norge den humanitære støtten på 71 millioner kroner, med 30 millioner kroner, slik at den til sammen blir på rundt 100 millioner kroner, sa Eriksen Søreide til NRK.

Hittil i år har den norske regjeringen dermed gitt totalt 101 millioner til Palestina. Eriksen Søreide bør få litt dårlig smak i munnen når hun uttaler bekymring for de sivile palestinerne, for hun er selv godt kjent med hva bistanden brukes til.

Nedarvet hat

Israels første kvinnelige statsminister, Golda Meir, uttrykte problemstillingen israelerne sto oppi allerede dengang:

“If we have to have a choice between being dead and pitied, and being alive with a bad image, we’d rather be alive and have the bad image.”

Det palestinske jødehatet avgrenses ikke til Hamas og Islamic Jihad i Gaza. Jødehatet er et nedarvet, glødende hat – og det har alt med islam å gjøre. Hatet er implementert i barneoppdragelsen, og til tross for at få palestinere i dag er så gamle at de levde under opprettelsen av staten Israel i 1948 eller under seksdagerskrigen i 1967, er følelsen av urett og behov for å utslette israelerne like reell i dag.

Tre år før seksdagerskrigen, i 1964, ble PLO, Palestine Liberation Organization, opprettet. Organisasjonens opprinnelige mål var å frigjøre Palestina, og å utslette staten Israel.

Hamas’ charter ble proklamert i 18. august 1988, ett år etter at organisasjonen ble grunnlagt, og er akkurat like tydelig på at enhver araber og muslim har sin rolle i – og individuell plikt til – å delta i kampen mot sionismen og frigjøringen av landområdet. Dette gjelder også kvinner og slaver, selv uten godkjennelse fra sine menn eller herrer. I charteret slås det fast at dersom Hamas arbeider med rene intensjoner, med fast besluttsomhet, befrir seg fra ideologiske spor fra vesten og heller følger islamsk tradisjon og sine egne historiske erfaringer fra seieren over korsfarerne vil de selv, med Allahs hjelp, seire over fienden.

 Jihad is its path and death for the sake of Allah is the loftiest of its wishes.

Barnelærdom

Dessverre for de palestinske barna er det ikke bare PLO og Hamas som ønsker jødene jevnet med jorden. Ideen om at sivilbefolkningen grøsser ved tanken på vold og helst bare vil leve livene sine i fred og ro bør sees på som det den reelt sett er; en vandrehistorie.

Palestina er strengt islamsk, palestinske kvinner er blant verdens aller mest utsatte for æresvold og -drap, og undervisningen i palestinske klasserom minner på ingen måte om den undervisningen dine og mine barn møter i norsk skole.

28. april i år vedtok EU-parlamentet en resolusjon som fordømmer UNRWA for hatytringer og vold i skolebøker, og krever umiddelbar fjerning av slikt innhold. Resolusjonen baserer seg på en skremmende rapport utarbeidet av Impact-se, som avslører at undervisningen i palestinske grunnskoler er enda mer voldelige enn tidligere.

En større andel av palestinske barn går på skoler drevet av FN-organisasjonen UNRWA, men skolene har nasjonalt pensum, og dette er blant undervisningspunktene skolene gir barn i alderen 6-12 år:

  • gir opplæring i hat
  • oppvigler til vold
  • fremmer jihad og martyrdød
  • løfter opp terrorister som rollemodeller
  • oppmuntrer barn å «forsvare moderlandet med blod»
  • omtaler Israel som «Fienden» og «den sionistiske okkupasjonen»
  • viser kart hvor Israel er utslettet
  • fordømmer israelsk-palestinsk samhandel

Til tross for at Norge tilbakeholdt bistandsmidler for å få slutt på jihad-undervisningen, konkluderer Impact-se med at situasjonen er forverret siden skoleåret 2019/2020.

Tror noen at barn som eksponeres for dette vokser opp til å bli fredselskende voksne med tro på en tostatsløsning? Tror noen at foreldrene til barn som lærer dette selv har fullstendig demokratiske tankesett og tenker at det beste er å handle i tråd med menneskerettigheter?

Ignorerer kvinner og barn

Vestlige politikere foretrekker å kalle det «islamisme». Palestinske muslimer kaller det islam. Iranske muslimer kaller det islam. Afghanske muslimer kaller det islam. Jeg kunne fortsatt, men poenget er at den blodtørstige volden har noe med islam å gjøre. Selv palestinske kvinner, som er vokst opp i jødehat og har sterke tanker om at Palestina er okkupert av jødene, sier selv at de ikke blir fri dersom de ikke blir fri fra den patriarkalske volden. I september 2019 marsjerte de for kvinners rettigheter. Deretter ble det stille, mens dødstallene blant palestinske kvinner som ble utsatt for æresdrap skjøt i været.

Hvor er den norske Palestinakomiteen når disse kvinnene roper om støtte? Hvor er den norske kirken?

Dessverre – og forutsigbart – lytter de helst til dem som anklager Israel for brudd på menneskerettighetene. Det er, som Golda Meir påpekte, langt tryggere å rette pekefingeren mot israelerne.

Bedres ikke

Det kan være nyttig å lytte til palestinere som har unnsluppet Palestina og kommet seg til trygge land, der de kan leve i den freden de påstår de ønsker. En rask titt på en debatt først publisert på den islamske nyhetssiden 5Pillars, forteller den muslimske lærde Shaykh Asrar Rashid, hvordan muslimer bør oppføre seg.

Fra Birmingham i England proklamerer han rolig at den «eneste løsningen» på Israel-konflikten er «jihad» av muslimske majoritetsland.

Palestinernes framtid ser ikke lys ut. Det har alt med islam å gjøre.