Kriminalitet

Justisministeren nekter å svare på om ny IS-kvinne skal hentes til Norge

Straks 3,5 års-dommen mot IS-kvinnen ble forkynt, sto en ny IS-kvinne klar med ønske om å hentes tilbake til Norge. - En skam av Norge å hente terrorister, sier Sylvi Listhaug, mens justisminister Monica Mæland nekter å svare på hvorvidt regjeringen skal iverksette ny henteoperasjon. 

– Hvis Monica Mæland ikke vil hente flere terrorister til Norge, bør hun si det, sier Frps nye leder til Nettavisen.

En skam

IS-kvinnen Aisha Shazadi Kausar (29) har framsatt ønske om å komme tilbake til Norge. Ønsket ble framsatt rett etter at dommen i den mest profilerte IS-kvinnesaken falt i Oslo Tingrett. Frps leder Sylvi Listhaug reagerer på at kvinnen som var tilsluttet terrorkalifatet slapp unna med «luksusopphold i fengsel».

Hentingen av kvinnen tilbake til Norge av IS-kvinnen fikk Frp til å gå ut av regjering, og saken er omtalt mange ganger av HRS. Regjeringen ble lurt, henteoperasjonen i 2020 satte liv i fare, den var kostbar for norske skattebetalere, og kvinnen dette gjelder synes å slippe usedvanlig enkelt unna. Nå ser det altså ut til at regjeringen vurderer å gjennomføre en tilsvarende operasjon fordi nok en IS-kvinne «angrer».

– Regjeringen satt døra på gløtt ved å hente én terrorist til Norge. Med en gang den slepphendte dommen kom, har flere begynt å banke på døra. Det er en skam at Norge aktivt henter terrorister til Norge, for deretter å gi dem korte luksusopphold i fengsel, sier Sylvi Listhaug til Nettavisen.

Justisministerens tåkesvar

Hvorvidt regjeringen vurderer å bruke skattepenger på tilbakehenting av Kausar får vi ikke vite. Det får heller ikke Frps Listhaug, til tross for at hun har sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Monica Mæland hvor hun spør om det anses som en sikkerhetsrisiko å hente Kausar til Norge.

Svaret fra Monica Mæland er det umulig å bli klokere av:

«La meg understreke at alle norske borgere har rett til å reise inn i Norge. Det gjelder også antatte fremmedkrigere og deres barn, men fremmedkrigere vil bli straffeforfulgt etter hjemkomst til Norge. Det er ikke bare aktivt stridende som blir straffeforfulgt, det gjelder også personer som har bidratt på andre måter.

For øvrig viser jeg til PSTs vurdering av trusselbildet i Norge, som ligger åpent tilgjengelig på www.pst.no.»

Den trusselvurderingen burde så absolutt løftes høyere. Dersom justisministeren for alvor mener den ligger til grunn for svaret sitt, burde hun svart «ja» på Frp-lederens spørsmål. Politiet er midlertidig bevæpnet på bakgrunn av PSTs vurdering om at terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet. Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige for å svare på utviklingen i trusselbildet.

Da den midlertidige bevæpningen ble videreført sist i mars, het det også at dette skyldes skjerpet trussel fra de islamske rekkene. Bevæpningen var altså nødvendig for at politiet skulle kunne avverge eller stanse islamistiske terrorhandlinger.

Det samme er tilfellet nå, ifølge pressemeldingen fra politiet.

– Politidirektoratets vurdering om midlertidig bevæpning er faglig begrunnet basert på det gjeldende trusselbildet, og har med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet for en periode på inntil åtte uker, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Skulle det ikke da være åpenbart at en terrorist utgjør en sikkerhetstrussel?

Skal – skal ikke

HRS har tidligere påpekt hvordan historiene til kvinnene som aktivt har oppsøkt terrororganisasjonen IS er påfallende like.  IS-mødre bruker sine barn som brekkstang for å komme tilbake til Vesten, og mener alle at de angrer og/eller var forelsket og naive.

I en vurdering av hvorvidt regjeringen vil bruke store ressurser på å hente disse kvinnene, kommer de ikke utenom vurderingen av hvorvidt de snakker sant. Sannsynligheten for at de sier akkurat det de tror myndighetene vil høre, er særdeles overhengende.

NRK hadde 8. april en reportasje fra al-Hol-leiren der det var avdekket våpen, datamaskiner og tunneler, med målet om å etablere et nytt IS. Det er også avdekket en rekke likvideringer inne i leiren.

Hva IS-kvinnene har foretatt seg i Syria kan ingen med sikkerhet vite eller redegjøre for. Historiene om forelskede ungjenter som bare er uheldige i kjærestevalg har Frp-lederen lite tro på.

– Dette er ikke en kvinne som har vært uheldig med hvem hun har forelsket seg i. Dette er en terrorist som har vært gift med flere av Norges fremste terrorister og har aktivt reist ned til Syria, sier Sylvi Listhaug om IS-kvinnen Kausar til Nettavisen.

– For få år siden sa hun at hun ikke ville tilbake til Norge – hun ville heller til et muslimsk land. Det er helt opplagt at å aktivt hente terrorister til Norge ikke er bra for sikkerheten til det norske folk, konkluderer hun.

Det har hun rett i, og det er betimelig å be Mæland om reelle sikkerhetsvurderinger. Vil sovende IS-celler snart våkne? Hvor trygt er det da IS-folk spres i Vesten, uansett etter noen år bak murene? Og hva gjør vi med barna til IS-mødrene? Skal mødrenes familie få ta hånd om dem? Hva tenker egentlig den norske regjeringene og Stortinget om disse spørsmålene?