Den kulturelle revolusjonen

Frankrike koker: Tidligere presidentkandidat signerer opprop om mulig borgerkrig

Oppropet er lagt ut slik at også publikum kan signere, og mandag kveld har over 160.000 mennesker signert. Beskjeden til Frankrikes president Emmanuel Macron er utvetydig: Det bygger til borgerkrig i Frankrike, og du vet det godt.

Sent søndag publiserte den konservative nettavisen Valeurs Actuelles enda et opprop med advarsel om kommende borgerkrig – denne gang signert av soldater i aktiv tjeneste. I kveld melder Frankrikes tidligere presidentkandidat for  «Bevegelsen for Frankrike», Philippe de Villiers, at han har signert.

Uro i Frankrike

Det politiske Frankrike er svært urolig. Først kom det åpne brevet fra generaler og andre militære om mulig borgerkrig, og deretter fikk president Macron en sviende beskjed fra folket han leder: 73 prosent av Frankrikes befolkning frykter at landet «faller fra hverandre». Hele 45 prosent sier rett ut at de forventer en kommende borgerkrig.

Søndag kveld blusset uroen opp igjen. Da dukket et nytt opprop opp – denne gang fra soldater i aktiv tjeneste, ikke pensjonerte militære. Støtten til generalene som først varslet om mulig borgerkrig er massiv, skal vi tro antallet signaturer på det nye oppropet, publisert i Valeurs Actuelles også denne gang.

Oppropet er lagt ut slik at også publikum kan signere, og mandag kveld har over 160.000 mennesker signert.

Hensikten med oppropet er å advare folk om hvor alvorlig situasjonen i Frankrike er, og utdrag av det åpne brevet, denne gang altså ført ført i pennen av soldater i aktiv tjeneste, levner ingen tvil om at de forbereder seg på kommende borgerkrig. Brevet er stilet til president Emmanuel Macron, og i det står blant annet:

Ja, hvis en borgerkrig bryter ut, vil hæren opprettholde orden på egen jord, fordi den blir bedt om å gjøre det. Det er til og med definisjonen av borgerkrig. Ingen kan ønske seg en så forferdelig situasjon, våre eldste ikke mer enn oss, men ja, igjen, det bygger til borgerkrig i Frankrike, og du vet det godt.

«Arkitekten» bak forsvarssjefen

Philippe de Villiers kalles «arkitekten» bak Frankrikes tidligere forsvarssjef, Pierre de Villiers. Begge brødrene har vært aktive i arbeidet for å belyse de problematiske sidene ved islam i Frankrike – Philippe blant annet som betrodd rådgiver for Chirac-regjeringen og som presidentkandidat for eget parti i 2007, mens Pierre de Villiers er Frankrikes tidligere forsvarssjef.

Broren, Pierre de Villiers, har utgitt en bok der han har hatt samme bekymring som soldatene som nå har tatt bladet fra munnen. I et langt intervju med kanalen RTL i 2020, konstaterte han at Frankrike har en klar mangel på strategi vedrørende islamproblemer:

– Etter Charlie Hebdo og Bataclan endret vi loven. Det tar alltid tid å endre loven. Mellom øyeblikket vi sier loven skal endres og fram til en endelig lovendring er på plass, skjer det nesten alltid to ting – spektakulære nødtiltak som iverksettes umiddelbart og tiden som går som gir en illusjon av at det går bedre. Det er feil å operere på denne måten.

Han etterlyser således en strategi, og er ikke i tvil om at svaret også er militært:

– Det vi må gjøre er å gi motstand. Vi er i krig. Det er reell krig.

– Du kan ikke gjenskape en forsonet nasjon uten å ta lærdom av det som hender. Terror er læren om brutal død – vi er nødt til å ta lærdom av det.

– Dette er krig i to tidsdimensjoner. Den ene krigen kjempes her og nå. Det er krise – og styring i en krisesituasjon er en form for krig. Beslutninger skal fattes raskt, tiltak iverksettes. Men krigen har en annen tidsdimensjon i tillegg – og det er framtidsperspektivene. Hva kommer til å hende i framtiden? Hvordan kan vi kjempe mot det som kommer til å skje?

– Det er helt avgjørende å selge inn håp, å ha et mål om fred, men vi trenger en realpolitikk der fred er en mulig utgang. For å oppnå framtidig fred er vi nødt til å foreta riktige valg her og nå.

I kveldstimene mandag twitret den tidligere presidentkandidaten at han har signert det nye oppropet, og at han støtter de militære som vil forsvare sitt lands verdier. Direkte oversatt skriver Philippe de Villiers at han har signert brevet fra «soldatene som stilt vekkerklokken. Alarm-ropet er i samme ånd som min bok Dagen etter«.

 

I første publisering av denne artikkelen var det feilaktig referert at Philippe de Villiers er Franrikes tidligere forsvarssjef og at han hadde signert brevet. Det korrekte er at Philippe de Villiers er tidligere statsministerkandidat og har signert brevet, mens Pierre de Villiers ikke har signert det.