Frihetsverdier

Tverrpolitisk enighet: Tilslutning til danske verdier er avgjørende for statsborgerskap

I Danmark er det nå vedtatt å stramme inn reglene for når utlendinger kan få dansk statsborgerskap. - Dansk statsborgerskap er noe veldig spesielt og danske verdier må spille en aktiv rolle i søknadsprosessen, sier Venstres talsperson for utenrikssaker, Morten Dahlin. 

Jyllands-Posten skriver onsdag om den historiske avtalen som ble presentert av den danske regjeringen tirsdag ettermiddag, sammen med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, som sammen utgjør det politiske flertallet i nabolandet i sør.

– I dag har vi blitt enige om en rekke innstramminger i reglene for å oppnå dansk statsborgerskap, sa utenriks- og integreringsminister Mattias Tesfaye.

Strenge krav

Den historisk strenge avtalen har bred tilslutning i dansk politikk, og innebærer en rekke innstramminger i innvandrings- og asylpolitikken. Helt sentralt i avtalen er at dansk statsborgerskap kun skal innvilges dersom søkerne er lovlydige og tilslutter seg danske verdier. Blant vesentlige endringer er følgende, ifølge Jyllands-Posten:

  • Det vil ikke lenger være mulig for personer med såvel betinget som ubetinget fengselsstraff å få dansk statsborgerskap.
  • Det må kreves ansettelse i minst 3 år og 6 måneder de siste fire årene.
  • Søknaden om statsborgerskap avslås ved forfalt gjeld til det offentlige. Listen over typer gjeld utvides.
  • Statsborgerskapstesten skal inneholde flere spørsmål om «danske verdier».

– Vi synes det er helt rimelig at folk også har bidratt til statskassen, sier Mattias Tesfaye om den delen av avtalen som omhandler ansettelseskrav.

Frihetsverdier viktigst

Avtalen sier at de nye spørsmålene om danske verdier i statsborgerskapstesten «kan for eksempel dreie seg om ytringsfrihet, likeverd, forholdet mellom religion og lovgivning osv.»

Venstres talsperson for utenrikssaker, Morten Dahlin, er tydelig på at dersom man skal bli statsborger, må frihetsverdier være langt mer avgjørende enn hva det hittil har vært.

– Og det er derfor vi også må gjøre en innsats når vi utsteder det rødfargede passet, sier Morten Dahlin.

– For første gang vil danske verdier spille en aktiv rolle i søknadsprosessen. De vil spille en større rolle i statsborgerskapstesten vår, sier Dahlin videre.

«Man skal ikke belønnes for å stjele fra det fellesskap man gjerne vil være en del av», fastslår han.

Han gleder seg over at danske verdier for første gang vil spille en aktiv rolle i søknadsprosessen.

Vil frata kriminelle statsborgerskap

Danmark vil også i fremtiden frata flere kriminelle utlendinger statsborgerskapet, og i den delen av avtalen som handler om kriminalitet, skriver partene i avtalen at de er enige om å «undersøke om muligheten for tilbakekalling av dansk statsborgerskap på grunn av kriminalitet kan utvides».

I denne forbindelse er for eksempel «visse former for gjengkriminalitet som er alvorlig skadelig for statens vitale interesser», skriver Jyllands-Posten.

Målet er å unngå å belønne kriminelle med fortsatt statsborgerskap, og heve listen for retten til å være dansk statsborger. I den forbindelse er regjeringen og samarbeidspartiene allerede i gang med arbeidet om å undersøke hvorvidt det er et «ytterligere handlingsrom innenfor Danmarks internasjonale forpliktelser», som gjør det mulig å ta statsborgerskap fra borgere som har begått «andre former for kriminalitet som er alvorlig skadelig for statens vitale interesser» ifølge avisen.

Men De Konservative klarte ikke å få inn i avtalen sitt ønske om et øvre tak på antall danske statsborgerskap som skal kunne deles ut årlig. Det samme ønsket har Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, men de tok ikke del av denne avtalen med regjeringen.