Mediekritikk

NRK-toppene tjener til sammen over hundre millioner

Det er valgår og Ap har programfestet å fjerne statsstøtten til HRS. Samtidig innkasserer NRK-sjefen omtrent det dobbelte av hele støtten til HRS, 3,4 millioner kroner, i privat lønn. Samlet tjener et venstrevridd toppsjikt i NRK over hundre millioner kroner - betalt av deg og meg. 

«Folkeopplysningskanalen» NRK kan neppe sies å være noe annet enn et politisk organ. Senest forrige uke nektet NRK å publisere et innlegg av stortingspolitiker for Frp, Jon Engen Helgheim, der han påpekte grove feil ved NRKs framstilling av at innvandring lønner seg.

Kanalen vier årlig islam mye og positiv oppmerksomhet, og året 2021 er ikke noe unntak. Avgir man den skattefinansierte mastodonten et besøk, vil man straks få oppleve det NRK selv omtaler som «høydepunkter i fastemåneden; Det blir mange lyspunkter for hele familien når NRK lader opp til den store id-festen som markerer at muslimenes fastemåned ramadan er over.»

Politisk slagside

Kringkastingsloven er klar på at NRK ikke egentlig skal være politisk, men skal formidle med politisk nøytralitet.

  • Kringkastere kan ikke sende reklame for livssyn eller politiske budskap i fjernsyn
  • Politiske partiorganisasjoner kan ikke sponse programmer

Men dette stopper ikke statskanalen i å kringkaste «politisk korrekte» meninger med sterk politisk slagside, jamfør også at en nylig undersøkelse avdekker at hele syv av til mener politisk korrekthet er et problem i Norge. Med Norges desidert største journalistkorps ombord, kan man med sikkerhet vite at NRK er både rødt og grønt og på ingen måte gjenspeiler holdningene blant folket de er satt til å opplyse.

I et Civita-notat om journalistenes politiske ståsted i 2020, er det referert til at nesten halvparten av alle journalistene selv ville stemt på ytterste venstrefløy, altså Rødt, SV eller MDG:

Hvis befolkningen fikk bestemme, ville antall mandater være rundt 50/50 mellom høyre- og venstresiden, mens et storting valgt av journalistene ville være sammensatt av tre fjerdedeler av mandatene fra venstresiden og kun en fjerdedel av mandatene fra høyresiden. Det er spesielt Rødt, SV og MDG som gjør det langt bedre blant journalistene enn i befolkningen, mens det er motsatt for Høyre og FrP, og mer jevnt for Venstre, KrF, Sp og Ap, selv om de små partiene ville ha blitt uforholdsmessig hardt rammet, hvis de mistet rundt halvparten av stemmene.

Lønnes som fyrster

De politisk korrekte i NRK har derimot ikke like politisk korrekte lønninger. Mens statskanalen totalt sett stripper norske skattebetalere for om lag 6 milliarder kroner årlig, spiser NRK-toppene en god del av kaken selv.

Samtidig som Arbeiderpartiet, for øvrig godt støttet opp av NRK, hylende krever at HRS skal miste statsstøtten på 1,8 millioner kroner, tjener NRK-sjefen alene i året det dobbelte av dette beløpet. Og blant de hundre NRK-toppene (hvem trenger hundre ledere?) sitter millionlønningene løst. Til sammen lønnes de av deg og meg med svimlende hundre millioner kroner.

Vi kan tørt konkludere at det er lønnsomt å ha «riktige» meninger.