Den kulturelle revolusjonen

Kamzys woke-politikk er potensielt livsfarlig

Arbeiderpartiets varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam, fronter en woke-politikk som i verste fall vil føre til tap av menneskeliv dersom den innføres. Varaordføreren evner ikke å forstå politiets mandat og vil i praksis avvikle håndhevende myndighet.

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) og Oslos AUF-leder Varin Hiwa ønsker at Arbeiderpartiet skal bli enda mer woke, og foreslår nå å gå til kamp mot «etnisk profilering» i politiet, og å innføre kursing i «strukturell rasisme» for kommuneansatte. Det skriver Nettavisen onsdag.

Forslagene, som begge bygger på absurde antakelser basert på egne følelser, skal gjøre at minoritetsungdom får mindre mistillit til politiet, hevder de to Ap-politikerne.

«Etnisk profilering»

Bak begrepet «etnisk profilering» ligger en antakelse om at politiet er underliggende rasistiske og derfor stopper innvandrere oftere på gata enn andre. Det mener Gunaratnam å vite er et problem, for hun opplyser til Nettavisen at hun selv har blitt kontaktet av innvandrerungdom som ikke aner hvorfor de har blitt stoppet av politiet, men likevel har opplevd å bli stoppet gjentatte ganger. Gunaratnam har deretter konstruert en hypotese om at det er «strukturell rasisme» som ligger bak.

– Det er vel ganske gode indikasjoner på at det er både mer vold og narkotikakriminaliteten i bydeler hvor det bor mange innvandrere? Er det ikke logisk at det da blir mer kontakt med politiet?

– Hvem som er gatelangs er også et sosialt problem, mer enn om folk har innvandrerbakgrunn eller ikke. Jeg har heller ikke tall. Jeg har bare fått mange henvendelser fra folk som mener de har blitt stoppet uriktig. Vi vet ikke hvorfor de blir stoppet. Vi vet ikke hvorfor politiet stoppet dem flere ganger. Hvis man føler seg mistenkeliggjort unødvendig av politiet er det en mistillit som vil bygge seg opp over tid, svarer Gunaratnam Nettavisen.

Det er ganske åpenbart at politiets mandat er å opprettholde alminnelig orden, forebygge og forhindre straffbare handlinger, og beskytte borgerne og deres lovlydige virksomhet, og at dette er nødt til å gjennomføres ved at politiet er tilstede i områder der det er overrepresentasjon av kriminelle handlinger. Men det tror ikke Gunaratnam at nødvendigvis stemmer, og antar dermed at minoritetsungdom opparbeider mistillit til politiet over tid. Nå ønsker Ap-politikeren å kartlegge hvorvidt det ungdommene har fortalt henne stemmer.

At politiets tilstedeværelse er viktig og riktig overfor ungdommene selv, synes ikke å ha slått varaordføreren. Ei heller at det ville være en smal sak å forklare dette poenget overfor ungdom som stanses på gata. Hun er mest opptatt av at innvandrerungdommene ikke må føle at politiet er spesielt ute etter dem.

«Strukturell rasisme»

Ap-politikerne har videre foreslått at kommunene må kurse sine ansatte i å forstå den «strukturelle rasismen». Ifølge de to er det usynlige, underliggende rasistiske strukturer som gjør at offentlig ansatte må bli bedre antirasister enn de allerede er. Å være rasist er ikke noe man nødvendigvis er bevisst på selv, forklarer Oslo AUF-leder Varin Hiwa til Nettavisen.

– Noen av oss er mer privilegerte. Jeg er privilegert fordi jeg ikke er muslim. Ikke fordi det er dårlig å være muslim. Men fordi man slipper mer av hetsen. Og sånne ting gjør at man er mer akseptert i samfunnet. Når jeg deltar i debatter prøver jeg å anerkjenne hvilke privilegier jeg har, og hvilke privilegier jeg tar med meg inn i debatten. Det kan jeg anerkjenne på vei inn, men samtidig delta i debatten, sier hun.

Dermed står Ap med begge beina godt plantet i woke-bevegelsen, og skal forstå ethvert menneske ut fra offerhierarkiet. Jo flere offerroller du kan krysse av, jo viktigere er uttalelsene dine, for i denne ideologien øker iboende kunnskap i takt med antall manglende privilegier. Hiwa definerer selv at å være muslim er en vesentlig offerrolle, og at man per definisjon har privilegier dersom man ikke er muslim.

Dette tankesettet er allerede i ferd med å bli institusjonalisert i Norge. Ikke fordi det finnes noen strukturell rasisme å spore, men fordi akademia er i ferd med å bli overtatt fullstendig av kvinner med sterk politisk venstrevridning. HRS har tidligere skrevet om hvordan voldsforskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), som er premissleverandør for voldsforståelse både for oppvekst- og kriminalsektoren, nå jobber med «feministisk, interseksjonelle tolkningsrammer».

Det er dette tankesettet Ap ønsker å overføre til alle offentlig ansatte. Hvordan samfunnet skal kunne forbli et av verdens mest likestilte og minst rasistiske når statlige institusjoner forfekter tanken om at hvit hudfarge er synonymt med strukturell rasisme har verken Oslos varaordfører eller Oslos AUF-leder noen tydelige svar på. De mener bare at det er «viktig».

Livsfarlig

Dersom man opererer ut fra en forståelse om at det er slemt å stoppe og kontrollere mennesker som befinner seg i tungt kriminelt belastede områder, vil man raskt få et problem. De kriminelle vet å utnytte dette tankesettet. Det finnes mange eksempler på hva som skjer dersom man fjerner politiets tilstedeværelse i kriminelle miljøer.

I England og Wales ble 2010-politiets budsjetter kuttet, noe som resulterte i 20.592 (14 %) færre politibetjenter i 2017. Resultatet var skremmende. I løpet av kort tid økte forekomsten av grov voldskriminalitet med 20 prosent. Drapsraten økte også med 39 prosent fra 2015 til 2019. Først i mars 2020 erkjente myndighetene sammenhengen mellom politiets manglende tilstedeværelse og den drastiske økningen i den aller farligste voldskriminaliteten, og forpliktet seg til å ansette 20.000 politibetjenter.

Dersom politiet skal operere med en forståelse av at det er de selv som har privilegier, mens enhver som befinner seg i kriminelt belastede områder er ofre, vil det være direkte farlig for de menneskene som er utsatt for kriminalitet. Arbeiderpartiet bør trenes i reell offerforståelse, der de innser at det er voldsofrene som bør beskyttes, ikke de kriminelle.

Å lære opp minoritetsungdom i det uhyrlige tankesettet om at nordmenn generelt, og norsk politi spesielt, bedriver «etnisk profilering» og er bærere av «strukturell rasisme» vil bidra til økt splittelse og økt segregering. Hvorfor i all verden skulle man ønske å påføre ungdom et slikt tankesett i stedet for å forklare dem politiets mandat? Det vil aldri være rasistisk at politiets ressurser brukes der behovene er størst. I Aps verden er det kanskje slik at politiet like ofte bør stille opp på symøter på Tåsen som på gata i Groruddalen, men i den virkelige verden er slikt ikke bare idiotisk – det er potensielt livsfarlig.

(Forsidefoto: faksimile fra Kamzy Gunaratnams bok)